Skip to main content
main-content
Top

26-11-2019 | Psychologie | Nieuws

Nieuw stappenplan 'Het beste besluit voor het kind'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer presenteerde afgelopen week het stappenplan ‘Het beste besluit voor het kind’. Stap één is het onderzoeken van het belang van het kind. ‘Ik heb veel mensen in de jeugdzorg gesproken die zeiden: die stap slaan we eigenlijk altijd over’, zegt Kalverboer.

Het stappenplan en de bijbehorende praktische toolkit zijn gebaseerd op de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Het comité stelt onder meer dat het belang van het kind voorop moet staan als professionals een beslissing nemen voor een kind. Met dit basale uitgangspunt moet de toolkit van de Kinderombudsvrouw handvatten bieden voor ieder type professional, of het nu een jeugdzorgmedewerker, een kinderrechter of een wethouder is, die een besluit moet nemen over een kind’, zegt Kalverboer.

Orde in de chaos

De toolkit en het stappenplan zijn ontwikkeld in samenwerking met onder meer jeugdhulporganisaties, de Kinderbescherming, Veilig Thuis én kinderen en jongeren zelf. Onderzoeken wat het belang van het kind is, is de eerste van vier stappen in het stappenplan ‘Het beste besluit voor het kind’. Daarna volgt het onderzoeken van andere belangen, het afwegen van alle belangen en tot slot het uitleggen van het besluit.

‘Iedereen ziet dat, als je zo werkt, met het belang van het kind voorop, dit orde schept in de chaos’, zegt Kalverboer. ‘Het belang van het kind is met de richtlijn van het Kinderrechten-comité op een eenduidige manier vast te stellen. Het comité geeft aan hoe je het belang van het kind moet onderzoeken. Volgens het Kinderrechtencomité kun je dat alleen bepalen als je de visie van het kind zelf hebt meegenomen. Als een kind heeft kunnen aangeven waar het zich veilig bij voelt. Een kind moet  kunnen zeggen: mijn voogd mag geen besluit over mij nemen. Het  belang van het kind moet in gezamenlijkheid, met alle betrokkenen aan tafel, worden onderzocht. Vervolgens ga je het samen hebben over wie het gaat doen. Dat leidt ertoe dat mensen beter gaan samenwerken.’

Creativiteit

De eerste pilot met het stappenplan en de toolkit wordt op dit moment gedraaid bij verschillende aanbieders van jeugdzorg. In de jeugdhulp zijn vaak veel organisaties bij kinderen en hun verzorgers betrokken, is er weinig afstemming en is het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is.  De sector staat onder financiële druk en jeugdzorgmedewerkers zijn meer tijd kwijt aan verantwoording dan aan de hulp aan kinderen. Dit alles leidt ertoe dat andere belangen dan die van het kind voorop staan bij beslissingen.

Volgens Kalverboer kunnen de leidende principe uit het stappenplan niet alleen betrokken jeugdzorgmedewerkers, maar ook bestuurders van jeugdzorginstellingen helpen bij strategische besluiten binnen hun organisatie. ‘Het helpt om te komen tot een besluit dat in het belang is van de kinderen die je wil helpen, zonder dat het belang van de eigen instelling voorop wordt gesteld’, zegt Kalverboer. ‘Dat werkt ordenend en het heeft gevolgen voor de creativiteit. Je moet misschien aan heel andere oplossingen gaan denken dan je gewend bent.’

Werk van de overheid gedaan

Hoe moeilijk het kan zijn om tot een juist besluit voor een kind te komen, weet Kalverboer uit eigen ervaring. ‘Als gedragswetenschapper en medewerker in de jeugdhulp twijfelde ik altijd of iets wel het juiste besluit was. Daarom ben ik uiteindelijk rechten gaan studeren. Het kinderrechtenperspectief geeft andere mogelijkheden.’

Het stappenplan kan tot slot ook gebruikt worden om beleid aan te toetsen. ‘We gebruiken het zelf in ons werk bij de klachten die bij ons binnenkomen en bij onze adviezen aan de overheid. Eigenlijk hebben we hiermee werk gedaan dat de overheid had moeten doen. De overheid moet zich iedere vijf jaar verantwoorden voor het jeugdbeleid. Nederland heeft bij de laatste keer een aanwijzing gekregen van het Kinderrechtencomité om deze werkwijze op te zetten en iedereen hierover te informeren. Daar zijn wij nu mee bezig’, aldus Kalverboer.

Bron: Zorgvisie

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

14-06-2018 | Psychologie | Nieuws

Sneller hulp voor kinderen van ouders met problemen (KOPP-kinderen)

Kinderombudsman Margrite Kalverboer wil sneller hulp voor kinderen van ouders met problemen (KOPP-kinderen). De Raad voor de Kinderbescherming steunt haar oproep.

Aanbevolen

01-06-2018 | Geregeld | Uitgave 2/2018

Het belang van het kind

In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

Aanbevolen

01-06-2017 | Interview | Uitgave 2/2017

“Ik hoor het liefst van kinderen zelf waar zij tegenaan lopen”

Margrite Kalverboer is sinds april 2016 Kinderombudsman, al noemt ze zichzelf liever Kinderombudsvrouw, zoals kinderen in het Jeugdjournaal voorstelden. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar pedagogiek en vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten