Skip to main content
main-content

03-11-2016 | Psychologie | Nieuws

Nederlandse zorginstellingen trekken Europees GGZ project: eMen

Arq Psychotrauma Expert Groep, Vrije Universiteit en Interapy B.V. zijn de komende jaren samen met zeven andere Europese partners verantwoordelijk voor het eMEN project. eMEN staat voor 'e-mental health innovation and transnational implementation center North West Europe'.


eGGZ

Doel van het eMEN project is om de toegankelijkheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te verbeteren door op grote schaal digitale technologie te implementeren; ook wel e-mental health of eGGZ genoemd.

Nederland is koploper in Europa op het gebied van eGGZ en daarom trekker van dit project. De andere partners in het eMEN project zijn zorginstellingen, GGZ belangenorganisaties en onderzoeksinstituten in Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk en Duitsland.

De eMEN partners gaan tijdens de looptijd van het project (tot 2019) een multidisciplinaire samenwerking aan waarbij wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling, beleidsvorming en – advisering en brede, doelgroep-gerichte communicatie gezamenlijk worden opgepakt.

Multidisciplinaire kosteneffectieve aanpak

Zorgverleners en consumenten zijn vaak op zoek naar digitale ondersteuning, zowel voor preventie als voor behandeling. Ondanks dat er al veel initiatieven lopen op dit terrein mist de bredere aanpak en samenwerking tussen verschillende sectoren en disciplines om deze digitale zorg op afstand voor iedereen en op elk moment beschikbaar te maken. Daarnaast moeten nieuwe vormen van kosteneffectief onderzoek ontwikkeld worden om de kwaliteit van dergelijke eGGZ dienstverlening te toetsen. De ontwikkelingen in de digitale markt volgen elkaar namelijk sneller op dan de huidige onderzoeksmethoden toelaten.

De samenwerking tussen de Europese partners in het eMEN project moet leiden tot uitbreiding van de eGGZ dienstverlening in de betrokken landen, de oprichting van een samenwerkingsplatform voor eGGZ en de ontwikkeling van een aantal ‘best practice’ applicaties voor depressie, angst en PTSS.

Om dit te bereiken zal in de komende jaren intensief worden samengewerkt met onder andere zorginstellingen, MKB bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van eGGZ (zoals de sterke Nederlandse gaming industrie), universiteiten, dienstverlenende organisaties, beleidsmakers en patiënten zelf.

Achtergrond

  • Bijna 165 miljoen mensen in Europa lijden elk jaar aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking.
  • Door maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen zal de vraag naar GGZ de komende jaren verder blijven stijgen, met de daarbij behorende sociaaleconomische consequenties
  • Nederland geeft op dit moment bijna 6 miljard euro per jaar uit aan GGZ zorg
  • Gemiddeld 50% van alle arbeidsuitval in de EU wordt veroorzaakt voor psychische klachten

Bron: ANP, fmtgezondheidszorg.nl

Gerelateerd

Aanbevolen

05-11-2015 | Artikel | Uitgave 6/2015

E-mental health: state of the art

In dit artikel wordt een state-of-the art overzicht gegeven van onderzoek, met name klinische trials (RCT’s) en meta-analyses hiervan, naar de klinische en kosteneffectiviteit van online behandeling voor diverse psychische aandoeningen en leeftijdsgr…


Aanbevolen

2011 | Boek

eHealth in de praktijk

Handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth

Dit boek beschrijft het brede scala van eHealth mogelijkheden in de gehele gezondheidszorg. Vanuit alle zorgsectoren wordt in beeld gebracht wat eHealth is en welke invloed dit heeft op de gezondheidszorg, de patiënt, de zorgverlener en de zorgorgani


Aanbevolen

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Competenties en eHealth

In voorgaande hoofdstukken is aan bod gekomen wat eHealth is en op welke wijze eHealth een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van de cliënt. Dit is van invloed op de invulling van de kerntaken van de zorgverlener. Als de invulling van de kernt


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing. Denk hierbij aan e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.