Skip to main content
main-content
Top

13-07-2021 | Psychologie | Nieuws

Met co-regulatie emoties helpen reguleren

Bij co-regulatie stemmen kind en ouder/ander hun acties op elkaar af en passen ze hun acties continu aan elkaar aan. Emoties, gedragingen en behoeften krijgen vorm en worden bijgestuurd in onderling contact. Op LinkedIn werd vandaag door een psycholoog/systeemtherapeut, een mooie visuele weergave van co-regulatie gepost:

Kleine kinderen zijn afhankelijk van hun opvoeder/ander om te co-reguleren. Als opvoeders en leerkrachten kunnen reageren op de emotionele leeftijd van het kind, kan het kind de co-regulatie door een volwassenen alsnog ervaren en kan het kind alsnog leren zijn emotie te reguleren.

Emotieregulatie

Emotieregulatie is proberen invloed uit te oefenen op welke emoties men voelt, wanneer men die voelt en hoe deze emoties worden ervaren en uitgedrukt. Het kan gaan om het zorgen voor een goed gevoel als het 'controleren' van een slecht gevoel. 

Kinderen kunnen verschillende strategieën aanwenden om hun emoties te reguleren, en het leren van deze emotieregulatiestrategieën wordt beschouwd als een belangrijke component van een succesvolle ontwikkeling bij kinderen.

Er zijn verschillende factoren die die ontwikkeling van emotieregulatievaardigheden beïnvloeden. Daarbij spelen zogenaamde intrapersoonlijke factoren (kenmerken van het kind, zoals bijv. temperament) en de interpersoonlijke factoren (zoals de familiale context) een rol. 

Emotieregulatie kan gezien worden als een centraal mechanisme voor de verklaring van welbevinden en psychische problemen bij kinderen en adolescenten.

Bekijk voor meer informatie over emotieregulatietraining Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten, door Caroline Braet en Matthias Berking.

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-12-2018 | In gesprek met | Uitgave 6/2018

Caroline Braet ontwerpt emotieregulatie-protocol voor kinderen en adolescenten

Dit najaar publiceert de Vlaamse onderzoeksgroep van Caroline Braet, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent, het eerste trainingsprogramma in emotieregulatie specifiek gericht op kinderen en adolescenten. Het is een belangrijke …

Aanbevolen

01-02-2021 | Uitgave 1/2021

Een onderzoek naar de emotionele ervaring van moeders die een bewezen effectieve opvoedingsinterventie afronden: een ‘grounded theory’-analyse

Opvoedingsinterventies zijn een goed onderzochte behandeling voor het aanpakken van gedragsproblemen van kinderen, en deze blijken daarnaast ook een positief effect te hebben op de psychosociale gezondheid van de ouders. Toch is er nog weinig …

Aanbevolen

01-06-2019 | Werk in uitvoering | Uitgave 2/2019 Tijdelijk gratis!

Lastige leerlingen

Externaliserend leerlinggedrag levert leraren stress op en verlies van plezier in lesgeven. Ook heeft het negatieve invloed op het klassenklimaat. Toch kun je als leraar wel degelijk iets doen om dit soort gedrag te stoppen. Welke handelingen kun …

Aanbevolen

01-03-2017 | Uitgave 1/2017

Van observeren tot stimuleren

Vooral leerlingen in het speciaal onderwijs zijn soms onvoldoende in staat hun gedrag, gevoel en aandacht zo te reguleren dat ze tot leren en functioneren komen. Leerkrachten hebben weinig houvast bij het helpen van deze leerlingen. Voor hen is de …

Aanbevolen

05-05-2017 | Artikelen | Uitgave 2/2017

Effectiviteit van de jeugdzorg: passen en meten

Bij het bepalen van de effectiviteit van zorg heeft de nadruk zeer sterk gelegen op de zogenaamde ‘evidence based practice’ (EBP), waarbij het vaak ging over ‘bewezen effectieve behandelingen’. Wat echter steeds bleek: de behandelingen verschillen …

Boek | Integratief opvoeden - Strategieën voor de opvoeding van kinderen met gehechtheidstrauma

Psycho-educatie 'A short story about emotions' >

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten