Skip to main content
main-content
Top

12-08-2021 | Psychologie | Nieuws

Misverstanden over borderline

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een laag zelfbeeld en moeite om met emoties om te gaan. Ze worden daardoor nog te vaak als 'moeilijke mensen' gezien, door hun omgeving en zelfs door hulpverleners, in plaats van mensen die psychische hulp nodig hebben. Dat schrijft psychiater Karin Slotema op de site van PsyQ.

Persoonlijkheidsstoornissen slecht herkend

Persoonlijkheidsstoornissen worden binnen en buiten de ggz slecht herkend. Een persoonlijkheidsstoornis kan overwogen worden als er sprake is van een langdurig patroon van problemen met emotieregulatie, zelfbeeld en het contact met anderen.

De borderline stoornis valt onder het persoonlijkheids Cluster B (theatraal, emotioneel of grillig gedrag). Mensen met deze stoornis vertonen sterke stemmingswisselingen, hebben moeite om stabiele relaties te vormen en zijn vaak bang om in de steek gelaten te worden. In Nederland hebben 150.000 tot 200.000 patiënten een borderline stoornis, waarvan het merendeel vrouw is. De oorzaak is waarschijnlijk een combinatie van een erfelijke aanleg en gebeurtenissen in de jeugd.

Mensen met een borderline stoornis worden niet altijd begrepen en het gedrag wordt vaak geschaard onder aandachttrekkerij of manipulatie. Zij reageren echter met meer stress op gebeurtenissen en verliezen sneller de controle. Dit kan leiden tot zelfbeschadiging of krijgen suïcidaal gedrag.

Effectieve behandelingen

Er zijn verschillende effectieve psychotherapeutische behandelingen, zoals Dialectische Gedragstherapie (DGT) en schematherapie. de behandelingen zijn gericht op emotieregulatie. Na een behandeling met psychotherapie voldoet 46 tot 67% niet meer aan de criteria voor een borderline stoornis.

Bron: PsyQ

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2013 | wo | Boek

Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis

Met het werkboek Surfen op emoties

Jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis of trekken ervan voelen zich vaak wanhopig, onbegrepen en niet in staat een leven op te bouwen dat ze als de moeite waard ervaren. Dit leidt tot constante emotionele ontregeling: woedeaanvallen,

Aanbevolen

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Een jonge vrouw met een borderline-persoonlijkheidsstoornis in een groepsschematherapiebehandeling

Samen alleen, alleen samen

Dit hoofdstuk beschrijft de behandeling van een jonge vrouw met een borderline-persoonlijkheidsstoornis die deelneemt aan een groepsschematherapiebehandeling. Lieke is geclassificeerd met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en vermijdende …

Aanbevolen

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Schematherapie en EMDR: een combinatiebehandeling bij een cliënte met borderline-persoonlijkheidsstoornis

Grenzeloze zorg

De combinatie van schematherapie en EMDR staat in deze casusbeschrijving centraal. Bij zowel schematherapie als EMDR-therapie wordt verondersteld dat beschadigende gebeurtenissen in het leven van de cliënt ten grondslag liggen aan de ontwikkeling …

Aanbevolen

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Met vertrouwen de crisis door in de behandeling van een 25-jarige vrouw met een borderline-persoonlijkheidsstoornis

‘Never waste a good crisis’

Borderline-persoonlijkheidsproblematiek gaat vaak gepaard met emotieregulatiestoornissen en interpersoonlijke problemen. In dit hoofdstuk wordt geïllustreerd hoe Martine en haar therapeut op diverse momenten ‘overspoeld’ raken. Soms lijkt het …

Aanbevolen

01-04-2021 | Casus | Uitgave 2/2021

Vroege interventie voor borderline persoonlijkheidsproblematiek

Door toegenomen evidentie voor een ontwikkelingspsychologische visie op borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), kunnen er vroeg in het beloop van de stoornis risico- en beschermende factoren gedetecteerd worden. 1,2 HYPE is één van de eerste …

Aanbevolen

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Ouder met borderline

De ouder met borderline is instabiel in emotie en gedrag, betrekt ieder gedrag/uiting van het kind op zichzelf en vindt het moeilijk zo niet onmogelijk om onvoorwaardelijk van het kind te houden. Regels worden inconsequent opgelegd en nageleefd, stra

Aanbevolen

29-04-2021 | Original Article Open Access

Borderline Personality Traits and Emotion Regulation Strategies in Adolescents: The Role of Implicit Theories

Borderline Personality Disorder (BPD) is associated with emotion dysregulation. The emotion regulation strategies people adopt may depend on one’s belief about emotion as either fixed or changeable (termed “implicit theory”). We test this …

Aanbevolen

2003 | Boek

Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis

In dit boek wordt allereerst beschreven wat een borderline persoonlijkheidsstoornis eigenlijk is. Het ontstaan, het verloop, de invloed op de omgeving, de mogelijke behandelingen en de toekomstperspectieven van de borderline persoonlijkheidsstoornis komen vervolgens uitgebreid aan de orde.

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.