Skip to main content
main-content

05-07-2016 | Psychologie | Nieuws

Meer zelfdodingen in 2015 dan ooit

In 2015 maakten 1871 Nederlanders een einde aan hun leven. Dat is het hoogste aantal ooit. Maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen. Dit meldt het CBS.

De afgelopen jaren steeg het aantal zelfdodingen van 1353 in 2007 naar 1871 in 2015. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. Ook afgezet tegen de groeiende bevolking stijgt het zelfdodingscijfer; met 11 per honderdduizend inwoners ligt het op het niveau van begin jaren negentig. Aan het begin van de jaren tachtig lag dit relatieve cijfer het hoogst (14,4 per honderdduizend mensen in 1984).

Weduwnaars en gescheiden mannen

Gescheiden mannen en weduwnaars maken naar verhouding vaker voortijdig een einde aan hun leven (45 per 100.000). Dit cijfer ligt ongeveer vier keer hoger dan bij getrouwde mannen en mannen die nooit getrouwd zijn geweest.

In de leeftijdsgroep tussen de 20 en 40 jaar was zelfdoding in 2015 de belangrijkste doodsoorzaak (408 van de 1702 overledenen). Andere oorzaken van het op jonge leeftijd overlijden waren kanker (378), hart- en vaatziekten (146) en verkeersongevallen op de weg (124).

Relatief weinig zelfdoding in Nederland

In vergelijking met andere Europese landen komt zelfdoding in Nederland relatief weinig voor. De meest recente cijfers op Europees niveau laten zien dat in Rusland de meeste zelfmoorden worden gepleegd (21 per 100 duizend inwoners), gevolgd door Hongarije en Slovenië. Ook in België en Frankrijk ligt het aandeel relatief hoog.

Bron: Sozio.nl, CBS

Aanbevolen: 23 november 2016 | Congres  Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Meer informatie >>

Gerelateerd

Aanbevolen

19-04-2016 | Psychologie | E-learning

Suïcidepreventie in de praktijk

Ad Kerkhof en Bert van Luyn discussiëren in een aantal videofragmenten over suïcidepreventie in de praktijk aan de hand van vier casus en drie stellingen.

Aanbevolen

02-07-2014 | Psychologie | E-learning

Behandeling van suïcidaal gedrag: theorie

In deze e-learning komen de belangrijkste kennis en aanbevelingen op het gebied van suïcidepreventie voor professionals aan de orde. 

Aanbevolen

2010 | wo | Boek

Suïcidepreventie in de praktijk

Nederland kent internationaal gezien een laag suïcidecijfer, namelijk 1.500 suïcides per jaar. Toch is elke suïcide er een te veel. Met dit boek willen de auteurs een bijdrage leveren aan de terugdringing van suïcides.

Suïcidepreventie in de prak


Tip:  Ook eens per twee weken de (gratis) BSL nieuwsbrief Psychologie ontvangen met nieuws, artikelen, (nieuwe) boeken en bij- en nascholing?  Meld u hier aan >>

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing. Denk hierbij aan e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten