Skip to main content
main-content

01-08-2016 | Psychologie | Nieuws

Kwetsbaarheidsparadox: meer PTSS in minder kwetsbare landen

Onlangs is het voorkomen van post-traumatische stressstoornis (PTSS) onder volwassenen in 24 landen in kaart gebracht. Anders dan verwacht lopen populaties in minder kwetsbare landen, zoals Nederland, Canada en Nieuw-Zeeland, juist een groter risico op PTSS.


Anders dan verwacht lopen populaties in minder kwetsbare landen, zoals Nederland, Canada en Nieuw-Zeeland, juist een groter risico op PTSS. Verschillen tussen landen kunnen grotendeels worden verklaard door verschillen in blootstelling aan schokkende gebeurtenissen en sociaaleconomische landkenmerken.

Blootstelling aan oorlog, rampen en andere schokkende gebeurtenissen, feitelijk en gepercipieerd, is een belangrijke voorspeller. Het risico op het ontwikkelen van PTSS verschilt echter per individu. Vrouwen hebben een twee keer zo grote kans. En personen met psychische problemen of uit een lager sociaaleconomisch milieu, zijn ook kwetsbaarder. Een goed sociaal vangnet werkt juist beschermend. Kwetsbare individuen en groepen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van trauma-gerelateerde klachten.

Volgens Michel Dückers, senior onderzoeker bij het NIVEL is de toegevoegde waarde van deze studie dat ook cultuur- en landkenmerken een rol spelen. Een eenduidige verklaring voor de ‘kwetsbaarheidsparadox’ is echter nog niet voorhanden. Wat wel duidelijk wordt, is dat de minder kwetsbare naties erg individualistisch zijn; het ontbreekt mensen mogelijk aan sociale steun. Het zijn tevens landen waar mensen hoge eisen aan zichzelf stellen en dus sneller voor hun gevoel mislukken en dan de oorzaak buiten zichzelf zoeken.

Het onderzoek, gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry, is uitgevoerd door onderzoekers van het NIVEL, Impact/Arq, Monash University en UCL London. De landenstudie maakt deel uit van een serie onderzoeken die beogen bij te dragen aan de kennis over de impact van schokkende gebeurtenissen en de capaciteit van samenlevingen om daarmee om te gaan.

Klik hier voor het artikel. 

Bron: Nivel

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing. Denk hierbij aan e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.