Skip to main content
main-content
Top

04-07-2019 | Psychologie | Nieuws

Kabinet zet in op aanpak jeugdcriminaliteit

De criminaliteit onder jongeren neemt nog steeds af. De afgelopen jaren neemt de recidive onder jongeren echter toe. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in. Dat aantal is te hoog. De ministerraad heeft daarom op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met een pakket aan maatregelen om sneller en effectiever in te grijpen, zodat de kans dat jongeren in de fout gaan kleiner wordt. De nieuwe aanpak voorziet in een behandeling van jonge delinquenten die is toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft.


Dat betekent inzet op meer maatwerk en afstoten leegstand. Het kabinet introduceert twee nieuwe type instellingen voor veroordeelde jongeren: kleinschalige voorzieningen en landelijke specialistische voorzieningen. Die komen in de plaats van de huidige justitiële jeugdinrichtingen (JJI's). 

Lees ook 'Brief Tweede Kamer Aanpak Jeugdcriminaliteit'

Bron: Rijksoverheid, NJi

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2019 | Boek

Jeugdige delinquenten

Praktijk en achtergrond

Dit boek laat zien welke vooroordelen over criminele jongeren kloppen en met welke we beter kunnen afrekenen. Het maakt duidelijk hoe factoren als etniciteit, vrienden, opvoeding en woonplek de ontwikkeling van crimineel gedrag beïnvloeden. Het …


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten