Skip to main content
main-content

04-05-2017 | Psychologie | Nieuws

Jonge vluchtelingen vertonen hoog niveau aan veerkracht

Jonge (adolescente) vluchtelingen en asielzoekers hebben vaak meerdere traumatische ervaringen. Als gevolg daarvan rapporteren zij herbelevingen, slaapproblemen en vermijdingsgedrag. Daar komt nog eens de extra spanning bij als gevolg van het lange wachten op een mogelijke verblijfsstatus. Het onzekere toekomstperspectief trekt een sterke wissel op hun kwaliteit van leven. 


De ontwikkelingskansen van deze jongeren gedurende hun asielprocedure verdienen beslist meer aandacht, zo stelt promovenda Marieke Sleijpen in haar promotie afgelopen 21 april 2017. Maar de betreffende groep is daarom niet louter als hulpbehoevend te beschouwen, want deze jongeren vertonen tevens een hoog niveau aan (individuele) veerkracht en er is wel degelijk sprake van persoonlijke groei. In haar proefschrift toont Sleijpen aan dat jonge vluchtelingen onder meer een hoge mate aan eigen verantwoordelijkheid laten zien. Ze zijn gefocust op presteren op school en proberen hun toekomst in de nieuwe maatschappij betekenisvol vorm te geven.

Om een goed beeld te krijgen van wat aan veerkracht bij jonge vluchtelingen bijdraagt, zijn in haar proefschrift de gegevens geïntegreerd van kwalitatieve en kwantitatieve studies. De resultaten tonen de sterke verwevenheid van individuen met hun sociale context en laten zien dat veerkracht daarbij gevormd wordt in een aan context en tijd gebonden dynamisch proces, en niet bepaald als een persoonseigenschap beoordeeld moet worden. In dat specifieke proces heeft niet elke jongere evenveel profijt van beschermende factoren en er bestaan beduidende verschillen in risiconiveaus. Sleijpen sluit haar proefschrift af met een kritische reflectie op de bruikbaarheid van het concept ‘veerkracht’, zowel in onderzoek als in de praktijk van het werken met deze jonge vluchtelingen.

Promovendus Marieke Sleijpen
Proefschrift Crossing borders: Trauma and resilience in young refugees
Promotor(es) Prof. dr. R.J. Kleberdr. G.T.M. Moorendr. H.R Boeije

Bron: Universiteit Utrecht

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-10-2016 | Uitgave 3/2016

Interview met Trudy Mooren : “Kinderen durven vaak niet meer alleen te slapen”

Trudy Mooren (1965) heeft als klinisch psycholoog bij Centrum ’45 veel ervaring met diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij onder andere vluchtelingen en asielzoekers. In Trudy’s kantoor in de kliniek in Diemen staat speelgoed op …


Aanbevolen

2016 | Boek

Cultuur en psychodiagnostiek

Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten

In dit boek, bedoeld voor de interculturele hulpverleningspraktijk van de GGZ, worden de problemen in de interculturele psychodiagnostiek geschetst.


Aanbevolen

30-05-2013 | Web-TV on demand | Web-TV

Complex trauma bij kinderen – de focus op dissociatie

De on-demand uitzending van de web-tv Complex trauma – de focus op dissociatie duurt 1 uur. De live uitzending heeft eerder plaatsgevonden op 30 mei 2013.


Aanbevolen

2010 | wo | Boek

Complex trauma

Diagnostiek en behandeling

Dit boek richt zich op de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen, zoals oorlogsgetroffenen, vluchtelingen en asielzoekers, veteranen, mensen met ernstige beroepsgerelateerde traumatisering en personen met problematiek ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering.


Aanbevolen

01-03-2015 | Gezien en gelezen | Uitgave 1/2015

Verwerken en versterken

Er is weer een nieuw behandelprotocol beschikbaar in de groeiende ‘Kind en Adolescent Praktijkreeks’. Dit keer een protocol gericht op traumaverwerking, geschreven door Renée Beer en Ramón Lindauer.


Aanbevolen

01-07-2014 | Artikelen | Uitgave 5/2014

Complex trauma en complexe PTSS

Er bestaat onder clinici veel onduidelijkheid over wat de concepten complex trauma en complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) behelzen. Dit heeft ongewenste consequenties voor de behandeling, omdat de behandelrichtlijnen voor complexe PTSS af…Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing. Denk hierbij aan e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.