Skip to main content
main-content
Top

04-07-2019 | Psychologie | Nieuws

Jeugd-ggz en jeugdhulp nog te veel gescheiden

De bedoeling van de - vier jaar geleden ingevoerde - Jeugdwet is integrale hulp en ondersteuning te bieden. De expertise van de jeugd-ggz moet hiervoor beter worden ingebed in de jeugdhulp. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz dat minister Hugo de Jonge van VWS op 1 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.


Gedeelde visie ontbreekt

Een obstakel voor een integrale samenwerking van jeugdhulp en jeugd-ggz is volgens de onderzoekers het ontbreken van een gedeelde visie. Het is belangrijk dat professionals het eens zijn over wat begrippen als 'normaliseren', 'eigen kracht' en 'passende, intergrale hulp' inhouden. De expertise van de jeugd-ggz moet daarbinnen zijn plek krijgen. Voorbeelden uit de praktijk, waar professionals met verschillende achtergronden samenwerken, laten zien dat het goed mogelijk is om vanuit een gedeelde visie te werken.

De juiste hulp op de juiste plek

Er is veel discussie over de vraag wanneer lichte ondersteuning vanuit een lokaal team passend is, wanneer de inzet van specialistische jeugdhulp nodig is, of wanneer andere benaderingen mogelijk dan wel beter zijn. Op plekken waar het lokale team kan beschikken over de expertise van de jeugd-ggz verloopt de samenwerking steeds beter. Met die expertise kan het lokale team beoordelen of het zelf hulp en steun kan bieden of moet verwijzen naar specialistische jeugdhulp of jeugd-ggz. Daarbij is het vaststellen van de urgentie van een hulpvraag de eerste prioriteit; het komen tot een diagnose is vervolgens een proces dat hulpverlener en cliënt het beste samen kunnen doorlopen.

Gemeenten 

Gemeenten geven uiteenlopende invulling aan hun verantwoordelijkheid voor de lokale jeugdhulp. Gemeenten kunnen hun sturing meer richten op het realiseren van een hulpaanbod dat aansluit bij de lokale situatie, aldus de onderzoekers. Ze adviseren verschillen in de manier van aanbesteden en contracteren terug te dringen, zodat de administratieve last van hulpaanbieders vermindert. 

Lokale teams

Lokale teams voor vrij-toegankelijke jeugdhulp vormen de belangrijkste toegang tot de jeugdhulp. Om goed te kunnen werken en een reële verwijsoptie te zijn voor de huisarts en een rol te kunnen spelen bij de afbouw van specialistische hulp, is het belangrijk dat deze teams kunnen beschikken over de expertise van de jeugd-ggz.

Het onderzoek

Het onderzoek bestond uit twee deelstudies: een studie op landelijk niveau en een op lokaal niveau. Het is uitgevoerd door het Nivel, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Stichting Alexander, Tranzo en het PON.

Ter informatie: Aanbiedingsbrief Tweede Kamer

Bron: Nivel; NJi

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten