Skip to main content
main-content
Top

20-05-2021 | Psychologie | Nieuws

Interventies voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Welbevinden is bevorderend voor het leren. De relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig. In kader van het Nationaal Programma Onderwijs van het ministerie van OCW wordt specifiek aandacht besteed aan welbevinden van leerlingen. Er wordt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar gesteld. 

Praktijkkaart Welbevinden: van analyse naar interventie

De samenwerkende kennispartners welbevinden: NCJ, Trimbos-instituut, Pharos, NJi en de Corona-expertgroep schoolpsychologen van het NIP, hebben een praktijkkaart ontwikkeld waarmee schoolteams een inschatting kunnen maken van het welbevinden van hun leerlingen, en waarmee ze onderbouwde keuzes kunnen maken voor interventies. Deze praktijkkaart is gemaakt in het kader van de menukaart Welbevinden.

Interventies

Verder is er een speciale pagina Interventies op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen opgesteld. Geld uit het Nationaal Programma Onderwijs mag alleen ingezet worden interventies die effectief zijn (dus niet alleen goed onderbouwd), zoals Denken + Doen = Durven, Bedwing je dwang en COMET. Andere interventies gericht op welbevinden van leerlingen zijn onder meer te vinden  in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Bron: NIP

Gerelateerde protocollen, handboeken en testmaterialen


 

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten