Skip to main content
main-content
Top

21-09-2016 | Psychologie | Nieuws

Aandacht in VWS-begroting voor dementie, depressie en digitalisering

Volgens de VWS-begroting geeft de overheid in 2017 68,5 miljard euro uit aan zorg. Ongeveer één derde van alle overheidsuitgaven. Binnen de begroting is er ondermeer aandacht voor dementie, depressie en digitalisering.

Dementie

Van 2017 tot 2020 is er ondermeer 30 miljoen beschikbaar voor het 'Deltaplan Dementie', bedoeld voor onderzoek naar voorkomen van dementie en betere behandeling en genezing. Daarnaarst moet de samenleving dementievriendelijker worden. 

Depressie

Vanaf 26 september 2016 start de VWS publiekscampagne depressie. In Nederland leven 800.000 mensen met een depressie. Het is de meest voorkomende reden voor een ziektemelding. Patiënten en hun omgeving moeten depressie eerder leren herkennen en weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

Digitalisering

Er wordt 105 miljoen euro uitgetrokken, zodat ziekenhuizen onder andere hun patiënten digitaal toegang krijgen tot hun eigen medisch dossier. Ook zal er een basisstructuur worden aangelegd voor de inzet van medische app's en e-healthinterventies.

Verder is de inzet om de regeldruk in de zorg te verminderen. Succesvolle trajecten als 'Het roer moet om' krijgen daarom navolging. 

Ga naar begroting VWS 2017 >>

Bron: Medisch Contact

Gerelateerd

Aanbevolen

19-08-2016 | Uitgave 3/2016

Praktijk zonder kennisontwikkeling leidt tot stilstand

Tjeenk Willink gaat in verband met de plaats van de landelijke specialismen in een gedecentraliseerd stelsel in op vijf punten die hij van belang acht.Allereerst moet om veranderingen een kans van slagen te geven duidelijk zijn over welke …


Aanbevolen

01-08-2016 | Rechten en plichten | Uitgave 4/2016

Contracteringsconflict met zorgverzekeraar?

Met u doorlopen duizenden zorgaanbieders ieder jaar het contracteringsproces met de zorgverzekeraar(s). Daarbij en daarna ontstaan ook ieder jaar de nodige conflicten. Wanneer sprake is van een conflict worstelen veel zorgaanbieders met de vraag …


Aanbevolen

01-06-2016 | Uitgave 3/2016

Kleinbeeld

De waarde van casemanagement dementie staat buiten kijf. Niet voor niets heeft deze functie een belangrijke plaats gekregen in de Zorgstandaard Dementie. Toch komt de financiering van casemanagement in de nieuwe zorgstructuur in toenemende mate …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.