Skip to main content
main-content
Top

25-10-2019 | Psychologie | Nieuws

Hoe werk je in de generalistische ggz aan versterking van zelfregie van de patiënt?

29 Oktober is het nieuwe boek: Handboek generalistische ggz: werken aan zelfregie, een bijzonder specialisme verschenen. De auteurs Giel Hutschemaekers, Mirjam Nekkers en Bea Tiemens werken voor het eerst de generalistische werkwijze systematisch en consequent uit voor psychische problemen. De generalistische benadering vraagt om een bijzondere professionele expertise, waarin het werken aan zelfregie van de patiënt centraal staat. 

Geen klachten maar oplossingen

Generalistische ggz staat in de traditie van de generalistische (huisarts-) geneeskunde. Hierin worden klachten gezien als reactie op specifieke biologische, psychologische en sociale uitdagingen in het hier-en-nu van de patiënt. Kenmerkend is de focus op positieve gezondheid: niet de klachten en problemen van de patiënt zijn leidend, maar juist de oplossingen ervan. 

Generalistische ggz start bij de vraag wat de patiënt nodig heeft om die oplossing zelf te realiseren. Als dit dan lukt, dan versterkt de patiënt vervolgens zijn of haar algemene oplossingsvaardigheden en zelfregie. En kan hij of zij eventuele problemen in de toekomst beter het hoofd bieden. 

Inhoud handboek

Het Handboek generalistische ggz laat zien hoe professionals binnen de generalistische ggz kunnen werken aan versterking van de zelfregie van patiënten. Naast een algemene vergelijking met de specialistische ggz, wordt in aparte hoofdstukken ingegaan op generalistische diagnostiek en indicatiestelling, op de interventies en tenslotte op de evaluatie.

De auteurs geven veel voorbeelden uit hun eigen praktijk. Daarmee maken ze praktisch duidelijk in welke situaties de zelfregie van de patiënt kan worden versterkt en wat wel en niet werkt. Ook hoe daarbij een scala aan psychologische en psychotherapeutische referentiekaders en technieken bruikbaar zijn. Mits ingepast in de generalistische kaders en werkwijze. Je vindt in dit boek dus een heldere werkwijze waarin wetenschap en praktijk op unieke wijze bijeen zijn gebracht.

Uit de  praktijk

De basis voor dit boek vormt de praktijk van de generalistische basis ggz, zoals die is ontwikkeld binnen Indigo. Indigo is een landelijke aanbieder van preventie, POH-ggz en basis ggz. De specifieke visie en werkwijze van Indigo  is in dit boek verbreed en uitgewerkt tot een algemeen handboek generalistische ggz.

Voor wie?

Dit boek is handig en bruikbaar van huisartsenpraktijk tot generalistische basis ggz. Het is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn in de generalistische zorg vanuit verschillende disciplines. Denk aan de huisarts, de POH-GGZ, (GZ-)psychologen, artsen/psychiaters, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen binnen de generalistische ggz. Maar ook voor andere hulpverleners betrokken bij ggz-problematiek, die werken vanuit een generalistisch perspectief, zoals in een ziekenhuis, de gehandicaptenzorg, et cetera.

Bron: Indigo

Aanbevolen

2019 | Boek

Handboek generalistische ggz

Werken aan zelfregie: een bijzonder specialisme

Dit handboek laat professionals binnen de generalistische ggz zien hoe ze de zelfregie van patiënten kunnen versterken. In het boek worden wetenschap en praktijk bij elkaar gebracht voor huisartsen, praktijkondersteuners, (GZ-)psychologen, artsen …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.