Skip to main content
main-content

29-11-2016 | Psychologie | Nieuws

Hoe meer natuurlijke elementen, hoe minder angststoornissen

Bewoners die worden omringd door natuurlijke elementen, zoals groen of water, hebben minder snel last van angststoornissen. Sowieso is hun algemene gezondheid beter.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en het Trimbos-instituut naar de relatie tussen de kwaliteit van de woonomgeving en de gezondheid van de bewoners. Zij hebben het onlangs gepubliceerd in het British Journal of Psychology Open.

Psychische gesteldheid

Er is hierbij verschil tussen angst- en stemmingsstoornissen. Angststoornissen komen minder voor bij meer groen en meer water in de woonomgeving. Stemmingsstoornissen alleen bij meer water. Water hangt sterker samen met psychische gesteldheid dan groen, wat trouwens ook geldt voor de algemene gezondheid. Bij 15 procent water binnen een kilometer rondom de woning is de kans op het hebben van een angststoornis 25 procent kleiner dan bij vijf procent water binnen een kilometer.

Therapeutisch

De resultaten staan los van verstedelijking, woningdichtheid of sociale status van een wijk. Het valt te overwegen om in de geestelijke gezondheidszorg meer bewust gebruik te maken van die bestaande natuur, zowel preventief als therapeutisch, zo stellen de onderzoekers. Groen is overigens breed opgevat: niet alleen park, maar ook bos, natuur en agrarisch gebied.

Woonadres

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van een grootschalig bevolkingsonderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een representatieve steekproef van ruim 6600 personen die mondeling zijn geïnterviewd. Op grond van hun woonadres en het bestand Landelijk Grondgebruik Nederland van Alterra is bepaald hoeveel groen en water binnen één kilometer van de woning voorkomt. 

Bron: Skipr.nl


Gerelateerd

Aanbevolen

2009 | Boek

Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst

Metacognitieve therapie bij gegeneraliseerde angst is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, die patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS) behandelen. 


Aanbevolen

2010 | Boek

Cognitieve therapie bij sociale angst

De kernangst van mensen met een sociale-angststoornis is de angst dat anderen hen negatief evalueren. Zo zijn ze bang dat anderen hen dom, raar, zwak, minder, oninteressant of arrogant vinden. Cogniti ...


Aanbevolen

2008 | Boek

Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten

Met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen = Durven

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen en gaan vaak niet spontaan over. Bovendien leiden angststoornissen tot allerlei andere problemen, zoals schooluitval, depressie, alcoholmisbruik en problemen in het gezin.


Aanbevolen

2009 | wo | Boek

Angststoornissen en hypochondrie

Diagnostiek en behandeling

Angststoornissen en hypochondrie is een actueel overzichtswerk, waarin op praktische wijze inzicht gegeven wordt in de classificatie (volgens de DSM-IV-TR-criteria), diagnostiek, etiologie en behandeling van angststoornissen en hypochondrie.Bij de be


Aanbevolen

2004 | hbo | Boek

Leven met een piekerstoornis

Mensen met een chronische piekerstoornis (gegeneraliseerde angststoornis) leven onder voortdurende hoogspanning. Het overmatige piekeren gaat samen met aanhoudende angst, (over)vermoeidheid of andere lichamelijke en psychische klachten. Meestal is er