Skip to main content
main-content
Top

24-05-2019 | Psychologie | Nieuws

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging ggz

De NZa geeft het advies om per 2022 het zorgprestatiemodel in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. DBC´s gaan dan verdwijnen. 


De zorgprestaties geven de daadwerkelijk geleverde zorg weer en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven zullen aansluiten bij de behandelinzet en behandelsetting. 

Zorgvragers worden binnen dit model gegroepeerd op basis van een naar aard en ernst van de aandoening vergelijkbare zorgvraag. Daarmee is niet de klinische diagnose, maar de zorgvraag leidend. De zorgvraagtypering moet de DSM-hoofdanalyse (standaard in het diagnoseclassificatiesysteem) gaan vervangen.

2019 En 2020 zullen dienst doen als voorbereidingsjaren, waarin de bekostiging verder wordt uitgewerkt en de implementatie voorbereid. 2021 wordt simulatiejaar, waarin aanbieders de impact van het model zelf in kaart kunnen brengen. Dit ten behoeve van een zorgvuldige invoering per 2022.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderschrijven het zorgprestatiemodel. De NZa heeft het advies aangeboden aan het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Het advies wordt onder meer onderschreven door:

 • GGZ Nederland
 • LVVP
 • NIP
 • NVP
 • MeerGGZ
 • MIND
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Nederlandse Federatie van UMC's
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Lees hier het advies >>


Bron: NZa


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten