Skip to main content
main-content
Top

13-12-2021 | Psychologie | Nieuws

Gratis GGZ Standaarden app

Om de GGZ Standaarden goed toe te kunnen passen in het behandelplan is er de zorgstandaarden app van Akwaggz. 

De app bevat keuzehulpen, waardoor je een concreet en gepersonaliseerd advies krijgt voor zorg en behandeling bij ADHD, Angst, Autisme, Bipolaire stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en Psychotrauma. 

Samen beslissen op basis van de keuzehulp

De keuzehulp stelt vragen die bijvoorbeeld gaan over het stadium van de stoornis, de primaire zorgvraag, medicatie, of het risico op suïcide of zelfbeschadiging. Op basis van de ingevulde antwoorden volgt een patiënt-specifiek advies dat hulpverleners kunnen gebruiken in het gesprek met patiënt en naasten. En zo samen te beslissen welke behandeling het beste past. 

Dankzij de app zijn alle keuzehulpen nu op één centrale plek beschikbaar en gemakkelijker te gebruiken. 

Naar de app 

Bron: AkwaGGZ


Gerelateerde informatie

Aanbevolen

26-11-2021 | Nieuws

7 december 2021 Webinar | De vernieuwde kwaliteitsstandaard Naasten

Er is een nieuwe generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van Naasten in de GGZ Standaarden. Akwa GGZ organiseert daarom een gratis interactief webinar op dinsdag 7 december om 19.00.

Aanbevolen

03-08-2021 | Psychologie | Nieuws

Akwa GGZ video's bij de GGZ zorgstandaarden

Een aantal standaarden op GGZ Standaarden heeft een video als introductie op de zorgstandaard. Patiënten en professionals lichten tot wat er in de zorgstandaard staat en wat dit voor hen betekent.

Aanbevolen

01-12-2021 | Toetssteen | Uitgave 6/2021

Leven met dementie: stervensfase en nazorg

Samenhangend, persoonsgericht en integraal. Zo omschrijft de Zorgstandaard Dementie 2020 wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Maar hoe bied je die? De Zorgstandaard wijst de weg. Deze keer: de stervensfase en …

Aanbevolen

17-12-2020 | Psychologie | Nieuws

Nieuwe Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

De nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen is vandaag gepubliceerd door Akwa GGZ. De zorgstandaard beschrijft vijf typen dissociatieve stoornissen, helpt patiënten bij het vinden van de juiste hulp en biedt professionals handvatten voor de complexe diagnostiek en behandeling.

Aanbevolen

01-11-2018 | Opinie | Uitgave 5/2018

Kwaliteitsstandaarden als keuzehulp

Op 18 juni diende het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz ggz-kwaliteitsstandaarden in bij het Register van Zorginstituut Nederland. Voldoen de standaarden aan de criteria van het Toetsingskader, dan neemt het Zorginstituut deze op in het Register …

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten