Skip to main content
main-content
Top

13-10-2017 | Psychologie | Nieuws

Coalitieakkoord en de zorg

Vertrouwen in de toekomst, is de titel van het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gesloten. Een van de opvallende punten uit het regeerakkoord is dat er opnieuw hoofdlijnenakkoorden (2019-2022) zullen worden gesloten over medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire zorg en wijkverpleging. Het kabinet wil zo een bezuiniging van 1,9 miljard euro per jaar realiseren. 

Relevante hoofdpunten voor de ggz zijn:

  • Naast bezuiniging wordt meer geld vrijgemaakt voor de langdurige zorg en minder voor de curatieve zorg. Er is sprake van verschuivingen: meer inzet op preventie, de 1e lijn en ambulantisering. 
  • Daarnaast staat op de agenda: de evaluatie van de Jeugdwet en het verminderen van administratieve lasten bij de zorginkoop. Het is positief dat het kabinet inzet op vermindering van de regeldruk en gebruik van standaarden door gemeenten voor contractering, gegevensuitwisseling en verantwoording.
  • Ook zet het nieuwe kabinet in op het ondersteunen van werk voor ouderen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en de integratie van nieuwkomers met een verblijfstatus. Nieuwe kansen voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen maar zeker ook aandachtspunten.  
  • Volgens het akkoord zijn nieuwe hervormingen in de zorg niet nodig, wel verbeteringen. Dit betekent Investeringen in de ouderenzorg en daarnaaast aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering, innovatie en de kwaliteit van leven.
  • Kwaliteit van zorg wordt verbeterd door een andere manier van werken en organiseren: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Bestuurders worden daarop beoordeeld.
  • Om nieuwe werkwijzen, zoals e-health, te bevorderen wordt deze kabinetsperiode 40 miljoen euro beschikbaar gemaakt, daarna 5 miljoen per jaar. Specifiek voor de geestelijke ggz maakt de begroting melding van het versterken van inzet van ICT. In 2018 en 2019 komt jaarlijks een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar om eHealth in de ggz te stimuleren – al zijn de voorwaarden en plannen nog niet bekend.
  • De komende regeerperiode gaat er extra geld, 54 miljoen euro, naar de jeugdhulp, met name om gesignaleerde knelpunten in de jeugd-ggz aan te pakken. 
  • Er wordt 145 miljoen euro voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, met name om de administratieve lasten die deze met zich meebrengt te verlagen.
  • Het kabinet wil verder een veilige samenleving en steviger inzetten op resocialisatie en reclassering bij het uitvoeren van straffen en maatregelen.

Lees hier het volledige regeerakkoord (Pdf)  

Bron: GGZ Nederland, P3NL

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.