Skip to main content
main-content
Top

21-03-2017 | Psychologie | Nieuws

GGZ maakt afspraken om administratieve lasten te verminderen

Nieuwe afspraken over doorverwijzing binnen de ggz moeten de administratieve lasten verminderen. Zo is vanaf 1 april 2017 een doorverwijzing van de huisarts niet meer nodig als een patiënt van de basis-ggz naar gespecialiseerde ggz gaat of andersom. Ook wil de sector dat kleinere ggz-aanbieders gebruik gaan maken van de mogelijkheden om digitaal door de te verwijzen. 


De nieuwe afspraken gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de GGZ en zijn gemaakt door de branche- en beroepsverenigingen NIP, LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVZ, LHV, NHG, VPH, InEen, V&VN en  de zorgverzekeraars verenigd in ZN. Ook het ministerie van VWS was betrokken bij het tot stand komen van de afspraken.

Vertrouwen en informatieverstrekking

Het vertrouwensbeginsel, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverzekeraars en zorgverleners, blijft het uitgangspunt van afspraken over doorverwijzing. "Dat wil zeggen vertrouwen vooraf en controle, gericht en proportioneel, achteraf”, zo is te lezen in het wijzigingsdocument. "Vanuit professionele richtlijnen mag ervan uit worden gegaan dat een zorgverlener goed dossier houdt waardoor achteraf altijd is na te gaan hoe zaken gelopen zijn en welke overwegingen gespeeld hebben."

De patiënt moet zich er vooraf van vergewissen of er sprake is van gecontracteerde zorg, maar zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben ook verplichtingen op het gebied van  informatieverstrekking aan de cliënt.

ZorgDomein

De partijen willen dat ook de kleinere ggz-zorgaanbieders via het platform ZorgDomein worden aangesloten zodat zij ook gebruik kunnen maken van de digitale verwijzing. ZorgDomein verbindt zorgaanbieders en zorgvragers onderling en met hun patiënten. Het aansluiten van kleine zorgaanbieders op zorgdomein is echter een zaak van de aanbieders zelf, zo is in de afspraken beschreven.

De Nederlandse Zorgautoriteit werkt intussen met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten in de ggz aan het door-ontwikkelen van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Die moet de administratieve druk verder verminderen.

In de afspraken is tot slot opgenomen dat vermindering van de administratieve belasting alleen mogelijk is al alle zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars bereid zijn dezelfde uniforme afspraken te hanteren. Dan pas kunnen de afspraken ook administratief eenvoudig en waar mogelijk geautomatiseerd worden nageleefd.

Bron: Skipr.nl

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten