Skip to main content
main-content
Top

28-02-2019 | Psychologie | Nieuws

Extra zorgkosten voor behandeling ADHD en bijkomende aandoeningen

Mensen met ADHD veroorzaken jaarlijks gemiddeld 1.500 euro meer zorgkosten dan mensen zonder deze stoornis. Ook hebben zij een grotere kans op bijkomende aandoeningen, zoals stemmings- en angstproblemen, drugsmisbruik of obesitas. De behandeling van deze aandoeningen kan tot wel 2.800 euro per jaar extra kosten.


Eén en ander blijkt uit een internationale studie op basis van Duitse verzekeringsgegevens. Om te voorkomen dat er later in het leven nog extra gezondheidsproblemen  optreden pleit epidemioloog Catharina Hartman van het UMCG, onderzoeker en medeauteur van de studie, voor verbeterde diagnostiek en betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Daarmee zouden de kosten gedrukt worden.

Zorggat

De extra medische kosten bestaan voornamelijk uit behandelkosten van ziekenhuizen en psychiaters. ADHD-medicatie (zoals methylfenidaat) vormt slechts 11 procent van de extra kosten. Ook zijn de ziektewetuitkeringen aan volwassen ADHD-patiënten hoog, waardoor een aanzienlijke kostenstijging optreedt. Een van de verklaringen hiervoor zou kunnen zijn dat er een ‘zorggat’ ontstaat tussen het wegvallen van de reguliere zorg van een kinderarts op 18-jarige leeftijd en het ontwikkelen van aandoeningen die zich naast ADHD voordoen.

Stemmingsstoornis

Het is al eerder aangetoond dat mensen met ADHD een hoger risico hebben op het ontwikkelen van bijkomende aandoeningen. Stemmingsstoornissen - zoals depressie - en angst komen het vaakst voor. In de Duitse dataset was twee derde van de ADHD-patiënten boven de 30 jaar gediagnosticeerd met zo'n bijkomende aandoening. Drugsmisbruik en obesitas komen ook vaker voor bij mensen met ADHD.

Bron: SkiprUMCG

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

ADHD in de volwassenheid: neuropsychologische verklaringstheorieën als hefboom voor de niet-medicamenteuze behandeling

Hoewel de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) veelal wordt geassocieerd met de kindertijd, lijdt nog steeds twee tot drie procent van de volwassenen aan deze stoornis. In deze bijdrage beschrijven we eerst de symptoomontwikkeling …


Aanbevolen

07-02-2019 | Psychologie | Nieuws

Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling

Sinds 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij de ADHD-zorg samen.


ADHD-Vragenlijst (AVL) - De AVL is de eerste Nederlandse vragenlijst waarmee op eenvoudige wijze te achterhalen is óf, en in welke mate, er bij kinderen van 4 t/m 18 jaar sprake is van gedragssymptomen van ADHD. Meer informatie >>

Nieuw! Herkennen van ADHD bij volwassenen Meer informatie >> 

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten