Skip to main content
main-content
Top

23-06-2016 | Psychologie | Nieuws

EMDR behandeling bij vluchtelingen met ptss

Vluchtelingen zijn vaak getraumatiseerd door hun ervaringen met marteling, bedreiging, geweld en de dood van familieleden en vrienden en lopen een tien keer grotere kans op ptss dan de algemene bevolking. Klinisch psycholoog Jackie June ter Heide (Stichting Centrum '45) onderzocht de effectiviteit van EMDR-behandeling bij vluchtelingen met ptss. Deze traumabehandeling wordt bij getraumatiseerde vluchtelingen nog maar met mondjesmaat toegepast.

Het onderoek richt zich op de vraag of het toepassen van EMDR bij vluchtelingen met ptss zonder voorafgaande stabilisatiefase veilig en effectief is.

Aan haar studie deden 72 vluchtelingen met ptss mee, vooral afkomstig uit Irak, Afghanistan en voormalig Joegoslavië. De meesten zijn politiek vluchteling en hadden te maken met doodsbedreiging, moord op familie en vrienden en marteling. Anderen waren burgerslachtoffer of kindsoldaat. De gemiddelde leeftijd was 40 jaar, tweederde bestond uit mannen. Onder hen waren mensen met een tijdelijke of permanente verblijfstatus én illegalen. De grootste groep had een middelbare of beroepsopleiding, 20 hadden geen opleiding of alleen lagere school, 22 mensen hadden een universitaire of vergelijkbare achtergrond. Deelnemers volgden negen EMDR-sessies.

De behandeling bleek effect te hebben op de ptss-klachten, vooral als groep als geheel. 40 procent had veel minder klachten. Bij de rest was er een klein of geen effect. EMDR werkt niet even sterk bij iedereen. Een andere verklaring kan zijn dat sommige vluchtelingen bijkomende stress hadden dat ze minder betrokken waren in behandeling van hun ptss.

Ter Heide is toch positief over de resultaten van haar onderzoek. Het menselijk vermogen om traumatische ervaringen te verwerken is groter dan gedacht. Met behulp van EMDR kunnen de traumatische ervaringen naar de achtergrond verschuiven. Het wordt daarmee makelijker om het dagelijks leven als werkende of ouder weer te vervullen.

Naar het onderzoek >> EMDR versus stabilisatie in de ambulante behandeling van getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen: een Randomised Controlled Trial.

Bron: www.gezondheidenco.nl

Aanbevolen

25-02-2016 | Nieuws

Briefadvies GR aan minister van VWS over Geestelijk gezondheid van vluchtelingen

Participatie bevordert de geestelijke gezondheid van vluchtelingen, maar gezondheid is ook essentieel om te kunnen participeren. Mentale aandoeningen komen bij vluchtelingen de eerste jaren na aanko ...

Aanbevolen

2009 | wo | Boek

Casusboek EMDR

25 voorbeelden uit de praktijk

Circa twintig jaar geleden werd EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) ontwikkeld als behandelvorm voor Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS ). Na aanvankelijke scepsis is EMDR inmiddels opgenomen in (inter)nationale richtlijnen voor de behandeling van PTSS.

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten