Skip to main content
main-content
Top

14-01-2021 | Psychologie | Nieuws

Duitsland eerste met structurele bekostiging van apps als digitale zorg toepassing

Nederland heeft nog geen structureel vergoedingssysteem voor digitale toepassingen als apps. In Duitsland heeft men wel een vergoeding voor digitale therapieën, de zogenaamde Digital Therapeutics (DTx). Sinds invoering van de Wet Digitale Levering (Digitale Versorgung Gesetz -DVG) kunnen gezondheidapps worden voorgeschreven door artsen en psychotherapeuten. Zorgverzekeraars vergoeden de kosten per afgesproken tijdseenheid.

Tot op heden heeft het Federale Instituut voor Drugs en Medische Apparaten (BfArM) tien gezondheidsapps geaccepteerd in het app-register. Het gaat daarbij om apps voor de behandeling van tinnitus, claustrofobie, slaapstoornissen en een artrose-app.

De Duitse aanpak regelt twee belangrijke aspecten voor de toepassing van digitale therapie: certificering en bekostiging. Het BfArM heeft een voorlopige toelatingsprocedure ontwikkeld die moet vaststellen of apps effectief, betrouwbaar en veilig zijn. Dat geldt zowel voor de medisch-inhoudelijke kant als voor zaken rond privacy en data-beveiliging. 

Makers van apps moeten kunnen aantonen dat ze een duidelijke meerwaarde voor de gezondheid van de patiënt opleveren. In de praktijk is daarvoor een gevalideerd onderzoek nodig. Alle apps die de beoordelingsprocedure voor CE-medische hulpmiddelen hebben doorstaan, zijn ook voldoende getest op risico’s, bijwerkingen en gebruiksaanwijzingen. Na goedkeuring vergoeden Duitse zorgverzekeraars de kosten per afgesproken tijdseenheid.

Er zijn inmiddels dus al wat apps goedgekeurd in de DiGA (Digitale Gesundheitsanwendingen) -appstore. Nog veel meer appontwikkelaars hebben zich aangemeld voor het zogeheten Fast Track proces om voor vergoeding in aanmerking te komen. 

Duitse deskundigen verwachten dat het grootschalige gebruik van digitale toepassingen snel tot veel meer inzicht zal leiden in de effectiviteit, kosten en baten van digitale therapieën. De voornaamste vraag daarbij is of en hoe snel zorgaanbieders ervan kunnen worden overtuigd dat digitale toepassingen bijdragen aan een betere zorg.

In Nederland nog geen vergoedingssysteem

In Nederland is er nog geen zicht op een vergoedingssysteem zoals DiGA in Duitsland. Het concept van een app op recept bestaat nog niet, maar dat wil niet zeggen dat er geen enkele vorm van bekostiging is. Het staat artsen vrij om specifieke apps in te zetten voor een behandeling, en ze hebben daarin in principe dezelfde vrijheid als bij de keuze van medicatie of medische hulpmiddelen. Het gebruik en daarmee vergoeding van een app moet echter in overleg met verzekeraars van geval tot geval worden beoordeeld als onderdeel van een behandelpad waarvoor een integrale vergoeding wordt afgesproken. 

Daarnaast hebben zorgaanbieders zelf de vrijheid om binnen de kaders van een vergoeding voor een behandeling een app in te zetten. Dat kan financieel alleen uit wanneer de inzet van die app elders tot lagere kosten leidt, en die rekensom is nog nauwelijks te maken.

GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg maken digitale therapie apps al wel langer deel uit van het aanbod van huisartsen en GGZ-instellingen. Vaak is dat in een combinatie met face-to- face therapie, zogeheten blended care. 

Zorgverzekeraars kunnen voor hun eigen klanten zelf het initiatief nemen om digitale toepassingen te vergoeden. 

Nederlandse appmaker Untire eerste Nederlandse aanmelding in Duitsland

De versnelling in Duitsland is ook voor niet-Duitse bedrijven een mogelijke kans om te groeien. De Nederlandse app Untire heeft zich als eerste Nederlands DTx aangemeld bij de BfArM voor toelating tot de Duitse zorgmarkt. Untire verwacht in april de uitslag te horen. 

De Untire app is gericht op (ex)kankerpatiënten die worstelen met (soms) extreme vermoeidheid. Dit probleem is bij bijna de helft van hen dusdanig langdurig en ernstig dat men nauwelijks meer kan deelnemen aan het dagelijks leven. Wereldwijd gezien zijn dat tientallen miljoenen mensen.

Bram Kuiper en Door Vonk ontwikkelden de app. Bram Kuiper vanuit zijn achtergrond als psycho-oncoloog en meer dan 30 jaar ervaring in de oncologie en Door Vonk als adviseur in de Zorg.

De DiGA aanvraagprocedure is complex. Zonder ondersteuning van lokale specialisten die ervaring hebben met de procedures is het eigenlijk niet te doen. Het vraag een grote investering in tijd en geld. Vonk en Kuiper zien het echter als een noodzakelijke stap in een cruciale markt. Zij willen vooraan lopen in de ontwikkeling en verwachten dat dit wel eens een voorbeeld voor andere landen zou kunnen worden. 

Bron: Smarthealth, Health innovation hub

Gerelateerde informatie

Behandelprotocol zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker, Handleiding voor therapeuten met bijbehorend werkboek voor de cliënt: Kanker en persoonlijke zingeving. Door dr. Nadia van der Spek, drs. Vincent Willemsen, drs. Kitty Knipscheer-Kuipers en prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw. Oorspronkelijke auteurs: William S. Breitbart, MD, Shannon R. Poppito, PhD.


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten