Skip to main content
main-content
Top

03-11-2016 | Psychologie | Nieuws

Digitalezorgkompas.nl wijst de weg in e-mental health

Het aanbod van e-mental health toepassingen voor mensen met psychische klachten groeit. De inzet van digitale ggz-zorg blijft echter achter bij de mogelijkheden. Een van de belangrijkste redenen voor professionals om niet te starten met e-health is het ontbreken van kennis en vaardigheden. Om de professional te ondersteunen bij het inzetten van e-mental health is de website www.digitalezorgkompas.nl gelanceerd.


De website biedt de mogelijkheid om het volledige e-mental health aanbod te vergelijken. Alle e-mental health aanbieders hebben hun medewerking aan het initiatief verleend. Aanbieders kunnen zelf de informatie op de website uitbreiden en actualiseren.

Daarnaast bevat de website vijf e-learning modules, waarin experts en zorgverleners kennis en ervaringen delen over de toepassing van digitale zorg. De website bevat vijf thema-afleveringen waarin een centrale rol is voor de ervaringen van zorgprofessionals met digitale zorg. Er is een aflevering gewijd aan de behoefte en ervaringen van de cliënt, aan het werken met e-mental health toepassingen en de implementatie ervan in de praktijk. 

E-mental health beter toegankelijk

DigitaleZorgKompas is een project van Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) en heeft als doel e-mental health op de kaart te zetten en meer toegankelijk te maken. Het project is uitgevoerd door De Zorgvernieuwer (projectleider), Glessner advies (penvoerder) en TelePsy (ontwikkeling website). De leerthema’s zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Open Universiteit en verschillende deskundigen.

Bron: www.ggztotaal.nl

Gerelateerd

Aanbevolen

2013 | Boek

Handboek online hulpverlening

Met internet Zorg en Welzijn verbeterenBeeldrechten