Skip to main content
main-content
Top

04-05-2018 | Psychologie | Nieuws

CBS: Aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is toegenomen

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Lees meer >> 

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

06-03-2018 | Uitgave 1/2018

Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben

De documentaire Alicia heeft heel wat losgemaakt. De transitie heeft blijkbaar een aantal ouderroutes in de jeugdzorg nog niet verbeterd.Peer van de Helm, lector aan de Hogeschool Leiden, vat zijn lectorale rede van november 2017 samen in dit …


Aanbevolen

05-03-2018 | Uitgave 1/2018

Tucht, toezicht en kwaliteit jeugdbescherming

De regering deed met de Jeugdwet de belofte de regeldruk voor professionals serieus terug te dringen. Daarvoor is echter een fundamentele verandering nodig die moet uitgaan van een holistische professionele praktijk. Daarvoor moet zowel de …


Aanbevolen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Gedragsassessment en psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen: een getrapte benadering

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diagnostische fase die voorafgaat aan een gedragstherapeutische behandeling, waarbij een brug wordt geslagen tussen de traditionele psychodiagnostiek en gedragsassessment. Gedacht vanuit een …


Aanbevolen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Behandeling van kinderen in de context van ouders en gezin

Problemen van kinderen komen vaak direct of indirect voort uit de situatie waarin zij leven, zoals psychopathologie bij een van de ouders, spanningen tussen de andere gezinsleden onderling, of spanningen tussen henzelf en anderen in het gezin.


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.