Skip to main content
main-content
Top

16-11-2017 | Psychologie | Nieuws

Mensen met psychische klachten steeds vaker behandeld in huisartsenpraktijk

Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Tessa Magnée, uitgevoerd bij het NIVEL. Zij promoveerde 15 november 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen NIVEL Zorgregistraties worden routinematig zorggegevens verzameld via de informatiesystemen van huisartsen. Uit deze gegevens blijkt dat zowel huisartsen als praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH’s-GGZ) de laatste jaren steeds meer patiënten met psychische klachten op consult krijgen. 

In 2014 zagen huisartsen ongeveer 15% meer patiënten met psychische problemen dan in 2010. In deze periode werden bijna twee keer zoveel patiënten van de huisarts ook door een POH-GGZ gezien. 

Gevolgen invoering basis-GGZ

Volgens Magnée lijkt de versterkte huisartsenzorg voor psychische klachten aan een zorgvraag te voldoen, een preventieve werking te hebben en in het gehele systeem tot een kostenbesparing te leiden. Vervolgonderzoek zal aan moeten tonen hoe effectief de behandeling door de POH-GGZ is, en wat de gevolgen van de introductie van de POH-GGZ zijn voor het aantal patiënten dat behandeld wordt in de totale ggz. 

Belangrijke(re) rol huisartsenpraktijk

Huisartsen mogen sinds 2014 alleen nog mensen met een hoog risico of een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis doorverwijzen. De POH-GGZ zoekt samen met patiënten uit wat er aan de hand is, en helpt hen tijdens een aantal gesprekken weer op weg. Zo kunnen steeds meer patiënten met (milde) psychische problemen binnen de huisartsenpraktijk behandeld worden.

Bron: www.nivel.nl

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

08-06-2017 | Psychologie | Nieuws

NZa ziet ggz naar eerste lijn verschuiven

Patiënten in de ggz krijgen steeds lichtere vormen van zorg. Steeds meer mensen komen bij de poh-ggz van de huisarts, en steeds minder mensen komen in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (sggz). De financiële positie van zorgaanbieders is gelijk gebleven, of zelfs iets verbeterd.


Aanbevolen

2015 | hbo | Boek

Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten

Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals

Met deze uitgave heeft u een overzicht in handen van de belangrijkste behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk van de POH-GGZ. Het bevat zes protocollen voor de behandeling van veel voorkomende ...


Handboek POH-GGZ >> via BSL Shop

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.