Skip to main content
main-content
Top

28-01-2019 | Psychologie | Nieuws

Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ van start

In januari is het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ) formeel gestart. Het Netwerk KwaliteitsOntwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) zijn in dit instituut samengegaan. Belangrijk verschil met het NKO en SBG is dat Akwa GGZ in eerste instantie wordt geleid door patiënten, hun naasten en professionals.

Akwa GGZ streeft naar een continue en planmatige ontwikkeling en monitoring van de kwaliteit van de zorg in de GGZ. Het doel van Akwa GGZ is: de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment en op de juiste plaats te bieden. Zorg die bovendien doelmatig is, afgestemd op de voorkeuren van de patiënt en diens naasten, in goede samenhang met andere zorgdomeinen, in de keten en met behoud van continuïteit.


Kwaliteitsstandaarden en doorontwikkeling van ROM

Om de kwaliteit van de GGZ verder te verbeteren, ontwikkelt, beheert en evalueert Akwa GGZ kwaliteitsstandaarden. Hiermee definiëren patiënten, hun naasten en professionals wat zij verstaan onder goede zorg in de GGZ.

Naast de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, pakt Akwa GGZ ook de doorontwikkeling van ROM op. Samen met relevante stakeholders worden nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld die daadwerkelijk het verschil kunnen aangeven tussen goede en minder goede kwaliteit van zorg. Daar waar ROM binnen SBG met name gebruikt werd voor zorginkoop, is het nu de bedoeling dat ROM primair wordt gebruikt ter ondersteuning van de individuele behandeling en het intercollegiaal leren. Pas in een latere fase wordt gekeken hoe ROM een bijdrage kan leveren aan keuze-informatie voor de patiënt en het vergelijken van resultaten ten behoeve van de zorginkoop.

Aanleveren van ROM-gegevens

Het aanleveren van ROM-gegevens is nu nog niet mogelijk. Vanaf 1 mei 2019 zal dit weer mogelijk worden. 

Meer informatie over Akwa GGZ vind je op de website www.akwaggz.nl

Bron: NVGzP

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

10-07-2018 | Psychologie | Nieuws

Dominique Vijverberg nieuwe directeur van alliantie kwaliteit in de ggz (akwa)

Dominique Vijverberg treedt per 15 augustus in dienst als de nieuwe directeur van alliantie kwaliteit in de ggz (akwa). Vijverberg zal de organisatie van akwa verder vormgeven, zodat zij vanaf 1 januari 2019 operationeel zal zijn. 


Aanbevolen

19-06-2018 | Psychologie | Nieuws

Nieuwe bestuursleden voor akwa, alliantie kwaliteit in de ggz

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz heeft vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Hiermee is het voltallige bestuur van akwa compleet. Stynke Castelein, Arnoud van Buuren, Bart Groeneweg, Ralph Kupka en Berno van Meijel zijn de kersverse bestuurders. 


Aanbevolen

20-03-2018 | Psychologie | Nieuws

Nieuw kwaliteitsinstituut voor de ggz

Dit voorjaar wordt een nieuw kwaliteitsinstituut voor de ggz opgericht. Dit is een gezamenlijk besluit van vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz: professionals, patiënten en hun naasten, aanbieders en zorgverzekeraars. Het instituut krijgt als taak de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties en zal onder regie van professionals en patiënten en hun naasten komen te staan.


Aanbevolen

01-11-2018 | Opinie | Uitgave 5/2018

Kwaliteitsstandaarden als keuzehulp

Op 18 juni diende het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz ggz-kwaliteitsstandaarden in bij het Register van Zorginstituut Nederland. Voldoen de standaarden aan de criteria van het Toetsingskader, dan neemt het Zorginstituut deze op in het Register …


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten