Skip to main content
main-content
Top

27-06-2019 | Psychologie | Nieuws

Aantal suïcides onder jongeren terug op niveau van 2016

Met 51 zelfmoorden onder jongeren in 2018 is het aantal weer terug op het niveau van 2016. In 2017 was er een piek met 81 zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar. Het CBS rapporteert geen zelfmoorden van kinderen dan 10 jaar. Het CBS plubliceerde onlangs de cijfers.


113 Zelfmoordpreventie doet onderzoek naar de oorzaak van de piek in 2017. Ze verwachten in december de onderzoeksresultaten te publiceren.

De meest opleidingen in de zorg besteden weinig of geen aandacht aan suïcidpreventie. 113 Zelfmoordpreventie adviseert professionals om de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaal gedrag te gebruiken. Een breed comité pleit voor het opnemen van suïcidepreventie in de basisopleiding van artsen en hulpverleners.

Bron: CBS, nji.nl

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-06-2019 | in gesprek met | Uitgave 3/2019 Tijdelijk gratis!

'Betrek ouders bij de behandeling van hun depressieve kind'


Aanbevolen

29-01-2019 | Psychologie | Nieuws

Nieuwe handreiking Suïcide en Media

Tijdens een mini-symposium bij het Trimbos-instituut is de handreiking Suïcide en Media op 18 januari jl. gepresenteerd. De handreiking bevat tips en achtergrondinformatie over de relatie tussen berichtgeving over suïcide en aantallen.


Aanbevolen

19-04-2016 | Psychologie | E-learning

Suïcidepreventie in de praktijk

Ad Kerkhof en Bert van Luyn discussiëren in een aantal videofragmenten over suïcidepreventie in de praktijk aan de hand van vier casus en drie stellingen.


Aanbevolen

11-09-2017 | Psychologie | Nieuws

Er is veel meer suïcidaliteit onder jongeren dan vermoed

Ad Kerkhof is sinds 1979 betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar suïcidepreventie. Sinds 1996 als hoogleraar aan de VU. BSL Testweb vroeg hem wat meer te vertellen over het meetinstrument VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging. De VOZZ meet de ernst van suïcidaliteit bij jongeren van 12 t/m 21 jaar.


Tip | VOZZ vragenlijst

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging | VOZZ
Meet: ernst van suïcidaliteit bij jongeren van 18 t/m 21 jaar (afneembaar vanaf 12 jaar). Duur: 5 á 10 minuten.
Toepasbaar in: POH-GGZ, GGZ, Jeugd-GGZ, jeugdzorg, onderwijs, GGD

VOZZ factsheet en bestelinformatie >> ​​​​​​​

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten