Skip to main content
main-content
Top

09-03-2018 | Psychologie | Nieuws

Aantal gedwongen opnames in tien jaar bijna verdubbeld

In Nederland is vorig jaar ruim 26.000 keer een psychiatrische dwangbehandeling opgelegd. Het aantal dwangopnames zonder spoed bedroeg 17.746 in 2017, tegenover 9.703 tien jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak, gepubliceerd in NRC Handelsblad. Niet eerder was het aantal dwangopnames zo hoog. Opvallend is verder dat in de grote steden het aandeel 65-plussers dat met dwang wordt opgenomen de laatste jaren toeneemt.

Voor een dwangopname zonder spoed geeft de rechter een machtiging, na instemming van een onafhankelijke psychiater. Een dwangopname met spoed ofwel een inbewaringstelling mag ten hoogste drie weken duren en vereist toetsing door de burgemeester.

Thuis behandelen

De toename van het aantal dwangbehandelingen staat haaks op het beleid van het kabinet. Dit is er juist op gericht om het verblijf in psychiatrische instellingen terug te dringen. Onlangs werd hiertoe de Wet verplichte ggz aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet biedt patiënten meer inspraak in hun behandeling en maakt het bovendien mogelijk om patiënten gedwongen thuis te behandelen.

Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht in Amsterdam, wijst er in de NRC op het verkorten van de opnameduur. Hierdoor worden psychiatrisch patiënten eerder naar huis gestuurd en is de kans op terugval groter, zegt hij. ‘Bovendien is het makkelijker zicht te houden op honderd patiënten in een kliniek dan op honderd patiënten verspreid over het land.

Minder tolerant

Niels Mulder, hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam, voegt hieraan toe dat in zijn visie de samenleving minder tolerant is geworden. ‘Mensen melden overlast en afwijkend gedrag mogelijk eerder,’ aldus Mulder. Ook de verstedelijking speelt volgens hem een rol. Buurten worden steeds onpersoonlijker, en daarvoor vallen ernstige psychiatrische problemen pas op als het echt fout gaat.

Bron: Zorgvisie

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

20-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Eigen bijdrage ggz leidt tot verdubbeling aantal gedwongen opnames

De invoering van een eigen bijdrage in 2012 voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft geleid tot verdubbeling van het aantal gedwongen opnames. Het aantal mensen dat zich vrijwillig liet behandelen voor een psychische aandoening is juist met 13 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van VUmc en GGZ inGeest in samenwerking met de universiteiten van Tilburg, Rotterdam en Nijmegen.


Aanbevolen

01-12-2017 | Rechten en plichten | Uitgave 7-8/2017

Rechten en Plichten

Een systeemgerichte benadering kan van groot belang zijn voor patiënten in een acute crisis, want vaak kan een crisis alleen in overleg met familieleden worden afgewend.


Aanbevolen

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Opneming en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) biedt de mogelijkheid om patiënten met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke handicap onder bepaalde omstandigheden gedwongen op te nemen en onder bepaalde …


Aanbevolen

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

De geschiedenis en organisatie van de psychiatrie

Psychiatrie kent een lange geschiedenis van onbegrip en taboe. Door ons te verdiepen in geschiedenis van de psychiatrie wordt duidelijk waarom het nog steeds lastig is om openhartig over psychiatrische aandoeningen te spreken. Dit is niet alleen …Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.