Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Psychische stoornissen

Auteurs : Dr. Rogier Hoenders, Drs. Esther Steffek, Drs. Matthijs Eendebak, Prof. dr. Stynke Castelein

Gepubliceerd in: Handboek leefstijlgeneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) zou eigenlijk geestelijke ziektezorg (gzz) moeten heten. De zorg voor de patiënt (diagnostiek, hulpverlening, behandeling en vergoeding) start nu pas wanneer ziekte zich al heeft gemanifesteerd. Er zijn goede redenen om preventie en een gezonde leefstijl een prominentere plaats te geven en de zorg echt over gezondheid te laten gaan. In zo’n geestelijke gezondheidszorg is er aandacht voor: (1) voor- én nazorg; (2) preventie en behandeling; (3) het leren van vaardigheden naast het uitvoeren van behandelingen (4) het stimuleren van maatschappelijk en persoonlijk herstel naast symptomatisch herstel en (5) verbetering in de thuissituatie (naast het resultaat in de behandelkamer). In dit hoofdstuk bespreken we welke leefstijlinterventies toegepast kunnen worden bij stemmings- en angststoornissen en psychotische stoornissen. Daarna lichten we toe welke biopsychosociale factoren een duurzame gedragsverandering op leefstijlgebied bemoeilijken. Vervolgens bespreken we een geïntegreerd model van leefstijlverandering in de ggz en geven we concrete aanbevelingen om (een proces van) leefstijlverandering zo duurzaam en succesvol mogelijk te maken.
Literatuur
go back to reference Appelo, M. (2007). Socratisch motiveren. Amsterdam: Boom. Appelo, M. (2007). Socratisch motiveren. Amsterdam: Boom.
go back to reference Appelo, M. T. (2010). Het gelaagde brein: Reflectie en discipline bij het werken aan verandering. Amsterdam: Uitgeverij Boom. Appelo, M. T. (2010). Het gelaagde brein: Reflectie en discipline bij het werken aan verandering. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Aschbrenner, K. A., Mueser, K. T., Bartels, S. J., & Pratt, S. I. (2013). Perceived social support for diet and exercise among persons with serious mental illness enrolled in a healthy lifestyle intervention. Psychiatric Rehabilitation Journal, 36(2), 65–71. Aschbrenner, K. A., Mueser, K. T., Bartels, S. J., & Pratt, S. I. (2013). Perceived social support for diet and exercise among persons with serious mental illness enrolled in a healthy lifestyle intervention. Psychiatric Rehabilitation Journal, 36(2), 65–71.
go back to reference Bartels-Velthuis, A. A., Visser, E., Arends, J., Pijnenborg, G. H. M., Wunderink, L., Jörg, F., et al. (2018). Towards a comprehensive routine outcome monitoring program for people with psychotic disorders: The Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Survey (PHAMOUS). Schizophrenia Research, S0920–9964(18), 30036–30037. Bartels-Velthuis, A. A., Visser, E., Arends, J., Pijnenborg, G. H. M., Wunderink, L., Jörg, F., et al. (2018). Towards a comprehensive routine outcome monitoring program for people with psychotic disorders: The Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Survey (PHAMOUS). Schizophrenia Research, S0920–9964(18), 30036–30037.
go back to reference Blase, K. L., Van Dijke, A., Cluitmans, P. J. M., & Vermetten, E. (2016). Effectiviteit van hartritmevariabiliteit-biofeedback als aanvulling bij behandeling van depressie en posttraumatische stressstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 292–300. Blase, K. L., Van Dijke, A., Cluitmans, P. J. M., & Vermetten, E. (2016). Effectiviteit van hartritmevariabiliteit-biofeedback als aanvulling bij behandeling van depressie en posttraumatische stressstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 292–300.
go back to reference Bonelli, R. M., & Koenig, H. G. (2013). Mental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010: A systematic evidence-based review. Journal of Religion and Health, 52, 657–673. Bonelli, R. M., & Koenig, H. G. (2013). Mental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010: A systematic evidence-based review. Journal of Religion and Health, 52, 657–673.
go back to reference Bouwmans, M. E. J., Bos, E. H., Hoenders, H. J. R., Oldehinkel, A. J., & De Jonge, P. (2017). Sleep quality predicts positive and negative affect but not vice versa. An electronic diary study in depressed and healthy individuals. Journal of Affective Disorders Volume, 207, 260–267. Bouwmans, M. E. J., Bos, E. H., Hoenders, H. J. R., Oldehinkel, A. J., & De Jonge, P. (2017). Sleep quality predicts positive and negative affect but not vice versa. An electronic diary study in depressed and healthy individuals. Journal of Affective Disorders Volume, 207, 260–267.
go back to reference Brown, R. P., & Gerbag, P. L. (2013). The healing power of the breath. Massachusetts, USA: Shambhala Publications. Brown, R. P., & Gerbag, P. L. (2013). The healing power of the breath. Massachusetts, USA: Shambhala Publications.
go back to reference Brown, C., Geiszler, L. C., Lewis, K. J., & Arbesman, M. (2018). Effectiveness of interventions for weight loss for people with serious mental illness: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Occupational Therapy, 72(5), 7205190030p1–7205190030p9. Brown, C., Geiszler, L. C., Lewis, K. J., & Arbesman, M. (2018). Effectiveness of interventions for weight loss for people with serious mental illness: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Occupational Therapy, 72(5), 7205190030p1–7205190030p9.
go back to reference Cheung, S. G., Goldenthal, A. R., Uhlemann, A., Mann, J. J., Mille, J. M., & Sublette, M. E. (2019) Systematic review of gut microbiota and major depression. Frontiers in Psychiatry, 34(10), 1–17. Cheung, S. G., Goldenthal, A. R., Uhlemann, A., Mann, J. J., Mille, J. M., & Sublette, M. E. (2019) Systematic review of gut microbiota and major depression. Frontiers in Psychiatry, 34(10), 1–17.
go back to reference CIP (2013a). ‘De leefstijl check’. Niet gepubliceerd document. Op te vragen bij de eerste auteur: hjr.hoenders@lentis.nl. CIP (2013a). ‘De leefstijl check’. Niet gepubliceerd document. Op te vragen bij de eerste auteur: hjr.hoenders@lentis.nl.
go back to reference CIP (2013b). Protocol ‘zorg voor jezelf’ onderdeel van werkboek leefstijl training Lentis. Niet gepubliceerd document. Op te vragen bij de eerste auteur: hjr.hoenders@lentis.nl. CIP (2013b). Protocol ‘zorg voor jezelf’ onderdeel van werkboek leefstijl training Lentis. Niet gepubliceerd document. Op te vragen bij de eerste auteur: hjr.hoenders@lentis.nl.
go back to reference De Hert M., et al. Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. World Psychiatry, 10(1):52–77. De Hert M., et al. Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. World Psychiatry, 10(1):52–77.
go back to reference Deenik, J., Tenback, D. E., Tak, E. C. P. M., Hendriksen, I. J. M., & Van Harten, P. N. (2018a). Improved psychosocial functioning and quality of life in inpatients with severe mental illness receiving a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment. The MULTI study II Mental Health and Physical Activity, 15(2018), 145–152. Deenik, J., Tenback, D. E., Tak, E. C. P. M., Hendriksen, I. J. M., & Van Harten, P. N. (2018a). Improved psychosocial functioning and quality of life in inpatients with severe mental illness receiving a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment. The MULTI study II Mental Health and Physical Activity, 15(2018), 145–152.
go back to reference Deenik, J., Tenback, D. E., Van Driel, H. F., Tak, E. C. P. M., Hendriksen, I. J. M., & van Harten, P. N. (2018b). Less medication use in inpatients with severe mental illness receiving a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment. The MULTI Study III. Frontiers in Psychiatry, 9, 707. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00707. Deenik, J., Tenback, D. E., Van Driel, H. F., Tak, E. C. P. M., Hendriksen, I. J. M., & van Harten, P. N. (2018b). Less medication use in inpatients with severe mental illness receiving a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment. The MULTI Study III. Frontiers in Psychiatry, 9, 707. https://​doi.​org/​10.​3389/​fpsyt.​2018.​00707.
go back to reference Deenik, J., Tenback, D. E., Tak, E. C. P. M., Rutters, F., Hendriksen, I. J. M., & Van Harten, P. N. (2019). Changes in physical and psychiatric health after a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment for inpatients with severe mental illness: The MULTI study I. Schizophrenia Research, 204(2019), 360–367. Deenik, J., Tenback, D. E., Tak, E. C. P. M., Rutters, F., Hendriksen, I. J. M., & Van Harten, P. N. (2019). Changes in physical and psychiatric health after a multidisciplinary lifestyle enhancing treatment for inpatients with severe mental illness: The MULTI study I. Schizophrenia Research, 204(2019), 360–367.
go back to reference Dehue, T. (2010). De depressie epidemie. Amsterdam: Uitgeverij Olympus. Dehue, T. (2010). De depressie epidemie. Amsterdam: Uitgeverij Olympus.
go back to reference Di Forti, M. et al. (2019). The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): A multicentre case-control study. Lancet Psychiatry, 6, 427–436. Di Forti, M. et al. (2019). The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): A multicentre case-control study. Lancet Psychiatry, 6, 427–436.
go back to reference Egger, G., Binns, A., Rossner, S., & Sagner, M. (2017). Lifestyle Medicine. London: Elsevier, Academic press. Egger, G., Binns, A., Rossner, S., & Sagner, M. (2017). Lifestyle Medicine. London: Elsevier, Academic press.
go back to reference Gurusamy, J., et al. (2018). Exercise, diet and educational interventions for metabolic syndrome in persons with schizophrenia: A systematic review. Asian Journal of Psychiatry, 36, 73–85.CrossRef Gurusamy, J., et al. (2018). Exercise, diet and educational interventions for metabolic syndrome in persons with schizophrenia: A systematic review. Asian Journal of Psychiatry, 36, 73–85.CrossRef
go back to reference Hansel, A., Hong, S., Ca ́mara, R. J. A., & Von Ka ̈nel, R. (2010). Inflammation as a psychophysiological biomarker in chronic psychosocial stress. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35, 115–121. Hansel, A., Hong, S., Ca ́mara, R. J. A., & Von Ka ̈nel, R. (2010). Inflammation as a psychophysiological biomarker in chronic psychosocial stress. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35, 115–121.
go back to reference Henderson, D. C. (2008). Managing weight gain and metabolic issues in patients treated with atypical antipsychotics. Journal of Clinical Psychiatry, 69(2), e4–e4.CrossRef Henderson, D. C. (2008). Managing weight gain and metabolic issues in patients treated with atypical antipsychotics. Journal of Clinical Psychiatry, 69(2), e4–e4.CrossRef
go back to reference Hoenders, H. J. R. (2014). Integrative psychiatry: Conceptual foundation, implementation and effectiveness. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Hoenders, H. J. R. (2014). Integrative psychiatry: Conceptual foundation, implementation and effectiveness. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Hoenders, H. J. R., Van der Ploeg, K., Steffek, E., & Hartogs, B. (2014). Leefstijl. In B. Heycop the Ham, M. Hulsbergen, & E. Bohlmeijer (Red.), Transdiagnostische factoren: Theorie, onderbouwing en behandeling. Meppel: Uitgeverij Boom. Hoenders, H. J. R., Van der Ploeg, K., Steffek, E., & Hartogs, B. (2014). Leefstijl. In B. Heycop the Ham, M. Hulsbergen, & E. Bohlmeijer (Red.), Transdiagnostische factoren: Theorie, onderbouwing en behandeling. Meppel: Uitgeverij Boom.
go back to reference Huber, M., Van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., et al. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: A mixed methods study. British Medical Journal, 6, e010091.CrossRef Huber, M., Van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., et al. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: A mixed methods study. British Medical Journal, 6, e010091.CrossRef
go back to reference Jacka, F., O’Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., et al. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). BMC Medicine, 15, 23. Jacka, F., O’Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., et al. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). BMC Medicine, 15, 23.
go back to reference Jacobson, E. (1938). Progressive relaxation. Oxford, England: University Chicago Press. Jacobson, E. (1938). Progressive relaxation. Oxford, England: University Chicago Press.
go back to reference Juster, R. P., Mc Ewen, B. S., & Lupien, J. P. (2010). Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35(2010), 2–16. Juster, R. P., Mc Ewen, B. S., & Lupien, J. P. (2010). Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35(2010), 2–16.
go back to reference Kessing, L. V., Vradi, E., & Andersen, P. K. (2015). Life expectancy in bipolar disorder. Bipolar Disorders, 17(5), 343–348. Kessing, L. V., Vradi, E., & Andersen, P. K. (2015). Life expectancy in bipolar disorder. Bipolar Disorders, 17(5), 343–348.
go back to reference Kuipers, S., Castelein, S., Malda, A., Kronenberg, L., & Boonstra, N. (2018). Oral health experiences and needs among young adults after a first-episode psychosis: A phenomenological study. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing., 25(8), 475–485. Kuipers, S., Castelein, S., Malda, A., Kronenberg, L., & Boonstra, N. (2018). Oral health experiences and needs among young adults after a first-episode psychosis: A phenomenological study. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing., 25(8), 475–485.
go back to reference Landelijk Platform GGz (2015). Meldactie: bezuinigingen in de GGz meer pillen, minder kwaliteit. Utrecht: Landelijk Platform GGz. Landelijk Platform GGz (2015). Meldactie: bezuinigingen in de GGz meer pillen, minder kwaliteit. Utrecht: Landelijk Platform GGz.
go back to reference Laursen, T. M., Wahlbeck, K., Hallgren, J., Westman, J., Osby, U., Alinaghizadeh, H., et al. (2013). Life expectancy and death by diseases of the circulatory system in patients with bipolar disorder or schizophrenia in the nordic countries. PLoS One, 8(6), e67133.CrossRef Laursen, T. M., Wahlbeck, K., Hallgren, J., Westman, J., Osby, U., Alinaghizadeh, H., et al. (2013). Life expectancy and death by diseases of the circulatory system in patients with bipolar disorder or schizophrenia in the nordic countries. PLoS One, 8(6), e67133.CrossRef
go back to reference Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. British Journal of Psychiatry, 199(6), 445–452. Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. British Journal of Psychiatry, 199(6), 445–452.
go back to reference Looijmans, A. (2018). Lifestyle interventions in patients with a severe mental illness: Addressing self-management and living environment to improve health. Proefschrift. Goningen: Rijksuniversiteit Groningen. Looijmans, A. (2018). Lifestyle interventions in patients with a severe mental illness: Addressing self-management and living environment to improve health. Proefschrift. Goningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Looijmans, A., Jörg, F., Schoevers, R. A., Bruggeman, R., Stolk, R. P., & Corpeleijn, E. (2014). Changing the obesogenic environment of severe mentally ill residential patients: ELIPS, a cluster randomised study design. BMC Psychiatry, 14, 293. Looijmans, A., Jörg, F., Schoevers, R. A., Bruggeman, R., Stolk, R. P., & Corpeleijn, E. (2014). Changing the obesogenic environment of severe mentally ill residential patients: ELIPS, a cluster randomised study design. BMC Psychiatry, 14, 293.
go back to reference Looijmans, A., Jörg, F., Bruggeman, R., Schoevers, R., & Corpeleijn, E. (2017). Design of the lifestyle interventions for severe mentally ill outpatients in the Netherlands (LION) trial; a cluster randomised controlled study of a multidimensional web tool intervention to improve cardiometabolic health in patients with severe mental illness. BMC Psychiatry, 17(1), 107. Looijmans, A., Jörg, F., Bruggeman, R., Schoevers, R., & Corpeleijn, E. (2017). Design of the lifestyle interventions for severe mentally ill outpatients in the Netherlands (LION) trial; a cluster randomised controlled study of a multidimensional web tool intervention to improve cardiometabolic health in patients with severe mental illness. BMC Psychiatry, 17(1), 107.
go back to reference Lopez-Candales, A., Hernandez Burgos, P. M., Hernandez-Suarez, D. F., & Harris, D. (2017). Linking chronic inflammation with cardiovascular disease: From normal aging to the metabolic syndrome. Journal of Natural Sciences, 3(4), e341. Lopez-Candales, A., Hernandez Burgos, P. M., Hernandez-Suarez, D. F., & Harris, D. (2017). Linking chronic inflammation with cardiovascular disease: From normal aging to the metabolic syndrome. Journal of Natural Sciences, 3(4), e341.
go back to reference Maurer, R. (2011). De kunst van Kaizen – One small step can change your life: The Kaizen way. Utrecht: De Kern. Maurer, R. (2011). De kunst van Kaizen – One small step can change your life: The Kaizen way. Utrecht: De Kern.
go back to reference McGuire, P., Robson, P., Cubala, W. J., et al. (2018). Cannabidiol (CBD) as an adjunctive therapy in schizophrenia: A multicenter randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 175(3), 225–231.CrossRef McGuire, P., Robson, P., Cubala, W. J., et al. (2018). Cannabidiol (CBD) as an adjunctive therapy in schizophrenia: A multicenter randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 175(3), 225–231.CrossRef
go back to reference Mead, G. E., Morley, W., Campbell, P., Greig, C. A., McMurdo, M. & Lawlor, D. A. (2008). Exercise for depression. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, CD004366. Mead, G. E., Morley, W., Campbell, P., Greig, C. A., McMurdo, M. & Lawlor, D. A. (2008). Exercise for depression. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, CD004366.
go back to reference Meeuwissen, J. A. C., et al. (2015a). Multidisciplinaire richtlijn somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN. Meeuwissen, J. A. C., et al. (2015a). Multidisciplinaire richtlijn somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN.
go back to reference Meeuwissen, J. A. C., et al. (2015b). Multidisciplinaire richtlijn leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN. Meeuwissen, J. A. C., et al. (2015b). Multidisciplinaire richtlijn leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN.
go back to reference Miller, W. R., Rollnick, S., & Butler, C. C. (2009). Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg. Werken aan gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt. Gorinchem: Uitgeverij Ekklesia. Miller, W. R., Rollnick, S., & Butler, C. C. (2009). Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg. Werken aan gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt. Gorinchem: Uitgeverij Ekklesia.
go back to reference Murphy, J. A., Oliver, G., Ng, C. H., Wain, C., Magennis, J., Opie, R. S., et al. (2019). Pilot-testing of “Healthy Body Healthy Mind”: An integrative lifestyle program for patients with a mental illness and co-morbid metabolic syndrome. Frontiers in Psychiatry, 10, 91. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00091. Murphy, J. A., Oliver, G., Ng, C. H., Wain, C., Magennis, J., Opie, R. S., et al. (2019). Pilot-testing of “Healthy Body Healthy Mind”: An integrative lifestyle program for patients with a mental illness and co-morbid metabolic syndrome. Frontiers in Psychiatry, 10, 91. https://​doi.​org/​10.​3389/​fpsyt.​2019.​00091.
go back to reference Naslund, J. A., Aschbrenner, K. A., Scherer, E. A., McHugo, G. J., Marsch, L. A., & Bartels, S. J. (2016). Wearable devices and mobile technologies for supporting behavioral weight loss among people with serious mental illness. Psychiatry Research, 244, 139–144. Naslund, J. A., Aschbrenner, K. A., Scherer, E. A., McHugo, G. J., Marsch, L. A., & Bartels, S. J. (2016). Wearable devices and mobile technologies for supporting behavioral weight loss among people with serious mental illness. Psychiatry Research, 244, 139–144.
go back to reference Naslund, J. A., et al. (2017). Lifestyle interventions for weight loss among overweight and obese adults with serious mental illness: A systematic review and meta-analysis. General Hospital Psychiatry, 47, 83–102.CrossRef Naslund, J. A., et al. (2017). Lifestyle interventions for weight loss among overweight and obese adults with serious mental illness: A systematic review and meta-analysis. General Hospital Psychiatry, 47, 83–102.CrossRef
go back to reference Opie, R. S., O’Neil, A., Itsiopoulos, C., & Jacka, F. N. (2015). The impact of whole-of-diet interventions on depression and anxiety: A systematic review of randomised controlled trials. Public Health Nutrition, 18(11), 2074–2093. Opie, R. S., O’Neil, A., Itsiopoulos, C., & Jacka, F. N. (2015). The impact of whole-of-diet interventions on depression and anxiety: A systematic review of randomised controlled trials. Public Health Nutrition, 18(11), 2074–2093.
go back to reference Ornish, D., Scherwitz, L. W., Billings, J. H., Brown, S. E., Gould, K. L., Merritt, T. A., et al. (1998). Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA, the Journal of the American Medical Association, 280(23), 2001–2007.CrossRef Ornish, D., Scherwitz, L. W., Billings, J. H., Brown, S. E., Gould, K. L., Merritt, T. A., et al. (1998). Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA, the Journal of the American Medical Association, 280(23), 2001–2007.CrossRef
go back to reference Ornish, D., Weidner, G., Fair, W. R., Marlin, R., Pettengill, E. B., Raisin, C. J., et al. (2005). Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. The Journal of Urology, 174(3), 1065–1070.CrossRef Ornish, D., Weidner, G., Fair, W. R., Marlin, R., Pettengill, E. B., Raisin, C. J., et al. (2005). Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. The Journal of Urology, 174(3), 1065–1070.CrossRef
go back to reference Park, E. R., Traeger, L. M. P. H., & Vranceanu, A. (2013). The development of a patient-centered program based on the relaxation response: The relaxation response resiliency program (3RP). Psychosomatics, 54, 165–174. Park, E. R., Traeger, L. M. P. H., & Vranceanu, A. (2013). The development of a patient-centered program based on the relaxation response: The relaxation response resiliency program (3RP). Psychosomatics, 54, 165–174.
go back to reference Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise and well-being: A review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189–193. Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise and well-being: A review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189–193.
go back to reference Piet, J., & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(6), 1032–1040. Piet, J., & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(6), 1032–1040.
go back to reference Prochaska, J. O., Redding, C. A., & Evers, K. (2002). The transtheoretical model and stages of change. In K. Glanz, B. K. Rimer & F. M. Lewis (Eds.), Health behavior and health education: Theory, research, and practice (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass, Inc. Prochaska, J. O., Redding, C. A., & Evers, K. (2002). The transtheoretical model and stages of change. In K. Glanz, B. K. Rimer & F. M. Lewis (Eds.), Health behavior and health education: Theory, research, and practice (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass, Inc.
go back to reference Pruimboom, L. (2017). The multiple faces of the human immune system: Modern life causes low-grade inflammation and thereby provokes conflict between the selfish immune system and the selfish brain. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Pruimboom, L. (2017). The multiple faces of the human immune system: Modern life causes low-grade inflammation and thereby provokes conflict between the selfish immune system and the selfish brain. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Quenter, A., Bludau, H. B., Friederich, H. C., Schild, S., Riepe, T., & Zipfel, S. (2002). Use of electronic diaries within treatment of obesity and binge eating disorder. In H. B. Bludau & A. Koop (Red.), Mobile computing in medicine (pag. 25–33). Heidelberg: Fachausschuss. Quenter, A., Bludau, H. B., Friederich, H. C., Schild, S., Riepe, T., & Zipfel, S. (2002). Use of electronic diaries within treatment of obesity and binge eating disorder. In H. B. Bludau & A. Koop (Red.), Mobile computing in medicine (pag. 25–33). Heidelberg: Fachausschuss.
go back to reference Roebroek, L. O., Bruins, J., Knegtering, H., Bruggeman, R., Delespaul, P. H., & Castelein, S. (2019). Decision aid for the treatment of psychotic illness: development of TReatment E-AssisT (TREAT). Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(2), 92–96. Roebroek, L. O., Bruins, J., Knegtering, H., Bruggeman, R., Delespaul, P. H., & Castelein, S. (2019). Decision aid for the treatment of psychotic illness: development of TReatment E-AssisT (TREAT). Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(2), 92–96.
go back to reference Sarris, J., Moylan, S., Camfield, D. A., Pase, M. P., Mischoulon, D., Berk, M., et al. (2012). Complementary medicine, exercise, meditation, diet, and lifestyle modification for anxiety disorders: A review of current evidence. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ECAM, 809653. doi: 10.1155/2012/809653.CrossRef Sarris, J., Moylan, S., Camfield, D. A., Pase, M. P., Mischoulon, D., Berk, M., et al. (2012). Complementary medicine, exercise, meditation, diet, and lifestyle modification for anxiety disorders: A review of current evidence. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ECAM, 809653. doi: 10.1155/2012/809653.CrossRef
go back to reference Schuch, F. B., Vancampfort, D., Richards, J., et al. (2016). Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis adjusting for publication bias. Journal of Psychiatric Research, 77, 42–51.CrossRef Schuch, F. B., Vancampfort, D., Richards, J., et al. (2016). Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis adjusting for publication bias. Journal of Psychiatric Research, 77, 42–51.CrossRef
go back to reference Scott, D., & Happell, B. (2011). The high prevalence of poor physical health and unhealthy lifestyle behaviours in individuals with severe mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 32(9), 589–597. Scott, D., & Happell, B. (2011). The high prevalence of poor physical health and unhealthy lifestyle behaviours in individuals with severe mental illness. Issues in Mental Health Nursing, 32(9), 589–597.
go back to reference Simoons, M., Mulder, H., Doornbos, B., Raats, P. C. C., Bruggeman, R., Cath, D. C., et al. (2019). Metabolic syndrome at an outpatient clinic for bipolar disorders: A case for systematic somatic monitoring. Psychiatric Services, 70(2), 143–146.CrossRef Simoons, M., Mulder, H., Doornbos, B., Raats, P. C. C., Bruggeman, R., Cath, D. C., et al. (2019). Metabolic syndrome at an outpatient clinic for bipolar disorders: A case for systematic somatic monitoring. Psychiatric Services, 70(2), 143–146.CrossRef
go back to reference Singh, N. A., Clements, K. M., & Fiatarone, M. A. (1997). A randomized controlled trial of progressive resistance training in depressed elders. Journal of Gerontology, 52(1), 27–35. Singh, N. A., Clements, K. M., & Fiatarone, M. A. (1997). A randomized controlled trial of progressive resistance training in depressed elders. Journal of Gerontology, 52(1), 27–35.
go back to reference Soehner, A. M., Kaplan, K. A., & Harvey, A. G. (2014). Prevalence and clinical correlates of co- occurring insomnia and hypersomnia symptoms in depression. Journal of Affective Disorders, 167, 93–97. Soehner, A. M., Kaplan, K. A., & Harvey, A. G. (2014). Prevalence and clinical correlates of co- occurring insomnia and hypersomnia symptoms in depression. Journal of Affective Disorders, 167, 93–97.
go back to reference Stubbs, B., Vancampfort, D., De Hert, M., & Mitchell, A. J. (2015). The prevalence and predictors of type two diabetes mellitus in people with schizophrenia: A systematic review and comparative meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 132(2), 144–157. Stubbs, B., Vancampfort, D., De Hert, M., & Mitchell, A. J. (2015). The prevalence and predictors of type two diabetes mellitus in people with schizophrenia: A systematic review and comparative meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 132(2), 144–157.
go back to reference Tasma, M., Liemburg, E. J., Knegtering, H., Delespaul, P. A. E. G., Boonstra, A., & Castelein, S. (2017). Exploring the use of routine outcome monitoring in the treatment of patients with a psychotic disorder. European Psychiatry, 42, 89–94. Tasma, M., Liemburg, E. J., Knegtering, H., Delespaul, P. A. E. G., Boonstra, A., & Castelein, S. (2017). Exploring the use of routine outcome monitoring in the treatment of patients with a psychotic disorder. European Psychiatry, 42, 89–94.
go back to reference Tasma, M., Roebroek, L. O., Liemburg, E. J., Knegtering, H., Delespaul, P. A., Boonstra, A., et al. (2018). The development and evaluation of a computerized decision aid for the treatment of psychotic disorders. BMC Psychiatry, 18(1), 163. Tasma, M., Roebroek, L. O., Liemburg, E. J., Knegtering, H., Delespaul, P. A., Boonstra, A., et al. (2018). The development and evaluation of a computerized decision aid for the treatment of psychotic disorders. BMC Psychiatry, 18(1), 163.
go back to reference Thomas, A. G., Dennis, A., Bandettini, P. A., & Johansen-Berg, H. (2012). The effects of aerobic activity on brain structure. Frontiers in Psychology, 3, 86. Thomas, A. G., Dennis, A., Bandettini, P. A., & Johansen-Berg, H. (2012). The effects of aerobic activity on brain structure. Frontiers in Psychology, 3, 86.
go back to reference Tietema, W., et al. (2012). Leefstijlcoaching en somatische screening bij psychiatrisch patiënten. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 6. Tietema, W., et al. (2012). Leefstijlcoaching en somatische screening bij psychiatrisch patiënten. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 6.
go back to reference Trichopoulou, A., Costacou, T., Bamia, C., & Trichopoulos, D. (2003). Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population. New England Journal of Medicine, 348(26), 2599–2608. Trichopoulou, A., Costacou, T., Bamia, C., & Trichopoulos, D. (2003). Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population. New England Journal of Medicine, 348(26), 2599–2608.
go back to reference Vancampfort, D., Firth, J., Schuch, F. B., Rosenbaum, S., Mugisha, J., Hallgren, M., et al. (2017). Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: A global systematic review and meta-analysis. World Psychiatry, 16(3), 308–315.CrossRef Vancampfort, D., Firth, J., Schuch, F. B., Rosenbaum, S., Mugisha, J., Hallgren, M., et al. (2017). Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: A global systematic review and meta-analysis. World Psychiatry, 16(3), 308–315.CrossRef
go back to reference Van Os, J., & Delespaul, P. (2018). Een valide kwaliteitskader voor de GGZ: Van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en co-creatie aan de v oorkant. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60, 96–104. Van Os, J., & Delespaul, P. (2018). Een valide kwaliteitskader voor de GGZ: Van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en co-creatie aan de v oorkant. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60, 96–104.
go back to reference Vollbehr, N. K., Bartels-Velthuis, A. A., Nauta, M. H., Castelein, S., Steenhuis, L. A., Hoenders, H. J. R., et al. (2018). Hatha yoga for acute, chronic and/or treatment-resistant mood and anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 13(10), e0204925.CrossRef Vollbehr, N. K., Bartels-Velthuis, A. A., Nauta, M. H., Castelein, S., Steenhuis, L. A., Hoenders, H. J. R., et al. (2018). Hatha yoga for acute, chronic and/or treatment-resistant mood and anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 13(10), e0204925.CrossRef
go back to reference Walker, E. R., McGee, R. E., & Druss, B. G. (2015). Mortality in mental disorders and global disease burden implications a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry, 72(4), 334–341. Walker, E. R., McGee, R. E., & Druss, B. G. (2015). Mortality in mental disorders and global disease burden implications a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry, 72(4), 334–341.
go back to reference Walsh, R. (2011). Lifestyle and mental health. American Psychologist, 66(7), 579–592.CrossRef Walsh, R. (2011). Lifestyle and mental health. American Psychologist, 66(7), 579–592.CrossRef
go back to reference Whitlock, E. P., Orleans, C. T., Pender, N., & Allan, J. (2002). Evaluating primary care behavioral counseling interventions: An evidence-based approach. American Journal of Preventive Medicine, 22(4), 267–284. Whitlock, E. P., Orleans, C. T., Pender, N., & Allan, J. (2002). Evaluating primary care behavioral counseling interventions: An evidence-based approach. American Journal of Preventive Medicine, 22(4), 267–284.
go back to reference Wiegers, T. A, Schoonmade, L. J., & Verhaak, P. F. M. (2012). Effecten van lifestyle interventies in de GGZ. Utrecht: Nivel. Wiegers, T. A, Schoonmade, L. J., & Verhaak, P. F. M. (2012). Effecten van lifestyle interventies in de GGZ. Utrecht: Nivel.
Metagegevens
Titel
Psychische stoornissen
Auteurs
Dr. Rogier Hoenders
Drs. Esther Steffek
Drs. Matthijs Eendebak
Prof. dr. Stynke Castelein
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2324-1_9