Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20. Psychiatrie

Auteurs : Drs. W. A. M. van der Veen, T. van Nesselrooij, MANP, Dr. M. Kromkamp

Gepubliceerd in: Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

SEH-patiënten kunnen naast een somatische aandoening een comorbide psychiatrische stoornis hebben. Een primair psychiatrische diagnose wordt gedaan per exclusionem. Vaak is heteroanamnese nodig. Bij een psychose is er een verzameling symptomen (onder meer wanen, hallucinaties en formele denkstoornissen). Veelvoorkomende termen (volgens de DSM-5-classificatie) zijn: schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen, depressieve-stemmingsstoornissen, bipolaire-stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen, somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, middelgerelateerde en verslavingsstoornissen, en neurocognitieve stoornissen. Suïcidale patiënten moeten worden gezien door de psychiatrisch consulent. Bij ernstige suïcidepogingen, acute psychose met agressie en een versterkt hyperactief (zogeheten excited) delier kan men de somatische toestand onderschatten. De meeste psychiatrische stoornissen hebben een gecombineerde medicamenteuze (onder meer antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, lithium, antidepressiva, anxiolytica) en niet-medicamenteuze behandeling (onder andere elektroconvulsietherapie). Wordt somatische behandeling geweigerd, dan schat men de wilsonbekwaamheid in (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)). Dwangopname en dwangbehandeling zijn geregeld in de Wet Bopz. De SEH-verpleegkundige moet bij patiënten met psychiatrische aandoeningen snappen waar iemand mee zit, begrip tonen, hoop bieden én grenzen stellen.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) (1e druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) (1e druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Cahn, W., Krabbendam, L., Myin-Germeys, I., Bruggeman, R., & Haan, L. de (2011). Handboek schizofrenie (1e druk). Utrecht: De Tijdstroom. Cahn, W., Krabbendam, L., Myin-Germeys, I., Bruggeman, R., & Haan, L. de (2011). Handboek schizofrenie (1e druk). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Clijsen, M., Garenfeld, W., Kuipers, G., Loenen, E. van, & Piere, M. van (Red.) (2008). Psychiatrie voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Clijsen, M., Garenfeld, W., Kuipers, G., Loenen, E. van, & Piere, M. van (Red.) (2008). Psychiatrie voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Hengeveld, M. W., & Balkom, A. J. L. M. van (2009). Leerboek psychiatrie (2e druk). Utrecht: De Tijdstroom. Hengeveld, M. W., & Balkom, A. J. L. M. van (2009). Leerboek psychiatrie (2e druk). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Kupka, R., Knoppert, E., & Nolen, W. (2008). Handboek bipolaire stoornissen (1e druk). Utrecht: De Tijdstroom. Kupka, R., Knoppert, E., & Nolen, W. (2008). Handboek bipolaire stoornissen (1e druk). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Moleman, P. (2009). Praktische psychofarmacologie (5e druk). Houten: Prelum Uitgevers. Moleman, P. (2009). Praktische psychofarmacologie (5e druk). Houten: Prelum Uitgevers.
go back to reference Tielens, J., & Verster, M. (2010). Bemoeizorg. Eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Utrecht: De Tijdstroom. Tielens, J., & Verster, M. (2010). Bemoeizorg. Eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, richtlijnen voor psychiatrische aandoeningen (multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, multidisciplinaire richtlijn Bipolaire stoornissen, multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie, richtlijn Consultatieve psychiatrie enzovoort): www.nvvp.net/website/richtlijnen/overzicht-richtlijnen. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, richtlijnen voor psychiatrische aandoeningen (multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, multidisciplinaire richtlijn Bipolaire stoornissen, multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie, richtlijn Consultatieve psychiatrie enzovoort): www.​nvvp.​net/​website/​richtlijnen/​overzicht-richtlijnen.
Metagegevens
Titel
Psychiatrie
Auteurs
Drs. W. A. M. van der Veen
T. van Nesselrooij, MANP
Dr. M. Kromkamp
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1813-1_20