Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 3/2011

01-06-2011 | Richtlijnen en Protocollen

Protocol cognitieve gedragstherapie bij aanpassingsstoornissen

Auteur: Colin van der Heiden

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 3/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoewel binnen de DSM-IV-TR nog altijd een restcategorie, komen aanpassingsstoornissen veel voor. Bovendien gaan ze vaak vooraf aan ernstiger psychiatrische problematiek. Daarom is adequate en tijdige behandeling van groot belang, maar helaas is er over de behandeling nog weinig bekend. Op basis van praktijkervaringen is recent een aangepaste versie ontwikkeld van een protocollaire behandeling voor aanpassingsstoornissen, gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes. In deze bijdrage zal ik deze behandeling nader aan u voorstellen.
Voetnoten
1
American Psychiatric Association (1968) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2nd edition) (DSM-II). Washington, DC: APA
 
2
American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition, text revision) (DSMIV-TR). Washington, DC: APA
 
3
Strain JJ & Diefenbacher A (2008) The adjustment disorders: The conundrums of the diagnoses. Comprehensive psychiatry 49: 121–130
 
4
Portzky G ea (2005) Adjustment disorder and the course of the suicidal process in adolescents. Journal of affective disorders 87: 265–270
 
5
Hoogduin CAL (1997) Beslisbomen en richtlijnen. In Methorst GJ ea (red) Richtlijnen bij kortdurende ambulante behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum (p 83–91)
 
6
Sanderman R ea (2000) Aanpassingsstoornissen. In Vandereycken W ea (red) Handboek psychopathologie: Deel 1 basisbegrippen, 3e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum (p 451–468)
 
7
Schaap CPDR ea (1996) Aanpassingsstoornissen. In Vandereycken W ea (red) Handboek psychopathologie: Deel 3. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum (p 219–241)
 
8
Heiden C van der & Verbraak MJPM (2000) Een cognitief-gedragstherapeutisch protocol voor aanpassingsstoornissen. In Derksen JJL & Staak CPF van der (red) Behandelingsstrategieën voor de eerstelijnspsycholoog. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum (p 48–66)
 
9
Heiden C van der & Verbraak M (2010) Behandelprotocol bij aanpassingsstoornissen (volledig herziene versie). Therapeutenboek en werkboek. Amsterdam: Boom
 
10
Heiden C van der & Melchior K (in voorbereiding) Cognitive behavioral therapy for adjustment disorders: A pilot study
 
11
Korrelboom CW & Broeke E ten (2004) Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Uitgeverij Coutinho
 
12
Broeke E ten ea (2008) Cognitieve therapie: De basisvaardigheden. Amsterdam: Boom
 
Metagegevens
Titel
Protocol cognitieve gedragstherapie bij aanpassingsstoornissen
Auteur
Colin van der Heiden
Publicatiedatum
01-06-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 3/2011
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-011-0042-4

Andere artikelen Uitgave 3/2011

Psychopraktijk 3/2011 Naar de uitgave