Skip to main content
Top

2009 | mbo verzorgende/niveau 3 | Boek

Professionele communicatie in de zorg

Auteur: O. Seebregts

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerk AG

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Om gesprekken tijdens het werk van verpleegkundigen optimaal te laten verlopen, is kennis over verschillende facetten van communicatie essentieel. Want wat is goed communiceren? Welke inzichten in eigen gedrag en welke vaardigheden zijn van belang? Hoe voorkom je misverstanden? Dit boek gaat hier op in.Het boek bevat zeven hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 gaat over gedrag, attitude en beroepshouding. Dat is de basis waarop de verzorgende of de verpleegkundige zijn of haar beroep opbouwt én waarop men terug moet kunnen vallen. Hoofdstuk 2 behandelt de communicatie en geeft inzicht in het communicatieproces en welke vaardigheden hierbij komen kijken. In hoofdstuk 3 worden aspecten behandeld die de oorzaak kunnen zijn van miscommunicatie. Hoofdstuk 4 gaat in op de professionele gespreksvoering met een overzicht van een aantal veel voorkomende gespreksvormen in de gezondheidszorg. Hoofdstuk 5 behandelt conflicten: het voorkomen en beheersen van (dreigende) situaties. In hoofdstuk 6 wordt uitvoerig stilgestaan bij de cultuurverschillen. Er worden in dit hoofdstuk praktische tips aangeboden. Daarnaast is er veel aandacht gegeven aan cultuur en welke mogelijkheden we hebben cultuurverschillen te overbruggen. Hoofdstuk 7 ten slotte, behandelt allerlei soort groepsgesprekken.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Gedrag, attitude en beroepshouding
Samenvatting
Wie je als mens bent, blijkt van grote betekenis voor de kwaliteit van zorg die je kunt bieden. Als je goed bent in verpleegkundige handelingen, maar op een onplezierige manier contact maakt met de patiënten, heeft dat een negatief effect op de zorg. De verpleegkundige en verzorgende zullen daarom aandacht moeten besteden aan hun beroepshouding. Die komt onder meer tot uiting in de wijze waarop ze contact maken met patiënten en hun familie en met de mensen met wie ze samenwerken.
O. Seebregts
2 Communicatie
Samenvatting
Erik werkt op de afdeling Spoedeisende Hulp. Vandaag komt Els de Lange met haar dochter Pauline. Pauline is van het paard gevallen en heeft haar onderarm gebroken. Pauline is overstuur en heeft veel pijn. Erik vangt haar op en vraagt wat er is gebeurd. Els vertelt dat het paard plotseling ging draven en dat Pauline daar niet op bedacht was. Daardoor is ze gevallen en met haar arm tegen de muur gekomen. Erik vat het verhaal samen en stelt vragen: ‘Ben je ook nog op je hoofd terechtgekomen? Heb je nog ergens anders pijn? Heb je sinds je val nog iets gegeten of gedronken?’
O. Seebregts
3 Waar kan het misgaan in de communicatie?
Samenvatting
Dermatoloog Den Hoed heeft verpleegkundige Adèle verzocht om ’s middags om 15.00 uur naar zijn spreekkamer te komen. Adèle vraagt zich verschrikt af wat ze fout heeft gedaan. Ze gaat na welke patiënten ze de laatste periode heeft gehad en welke handelingen ze heeft verricht. Als ze om 15.00 uur de spreekkamer binnenloopt, is ze onzeker en zenuwachtig. Ze schrikt als ze mevrouw Housseini op de behandeltafel ziet zitten. Ze vraagt zich af of ze het tijdstip verkeerd heeft onthouden. Den Hoed begroet haar en zegt dat hij haar even uit wil leggen hoe het verband van mevrouw Housseini verwisseld moet worden. Dan kan mevrouw Housseini de volgende keer een afspraak met Adèle maken en hoeft ze niet meer op zijn specialistenspreekuur te komen...
O. Seebregts
4 Professionele gespreksvoering
Samenvatting
Sabah werkt als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Op een warme zomerdag legt zij een huisbezoek af bij mevrouw en meneer Groen. Mevrouw Groen is dementerend. Sabah vraagt hoe het gaat. De partner van mevrouw Groen vermoedt dat zijn vrouw te weinig drinkt. Het gesprek gaat als volgt:
O. Seebregts
5 Conflicthantering
Samenvatting
Bij het uitgaan heeft een jongeman te veel gedronken. In zijn dronken bui slaat hij een paar glazen van tafel en haalt zijn handen open aan de scherven. Zijn eveneens beschonken vriend brengt hem naar de Spoedeisende Hulp, waar ze opgevangen worden door een assistente. Zij noteert gegevens en verzoekt de mannen in de wachtruimte plaats te nemen. De gewonde man heeft pijn aan zijn handen en het wachten duurt hem te lang. Als een verpleegkundige de wachtruimte binnenkomt om een andere patiënt te halen, begint de gewonde man te schreeuwen dat hij aan de beurt is, want ‘ik bloed als een rund en straks ben ik dood’. De verpleegkundige probeert de man te kalmeren door hem zachtjes naar zijn stoel te begeleiden. De man schreeuwt dat de verpleegkundige een hufter is die maar een ander vak moet gaan leren.
O. Seebregts
6 Omgaan met cultuurverschillen
Samenvatting
Diabetesspreekuren voor Marokkanen, thuiszorg speciaal voor allochtone ouderen, psychische hulp gericht op kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond: krijgen we, na witte en zwarte scholen, nu ook witte en zwarte zorg? Ook in andere sectoren lijkt zich een, zij het voorzichtige, tweedeling af te tekenen tussen witte en zwarte zorg.
O. Seebregts
7 Groepsgesprekken
Samenvatting
In België vond een meeting plaats voor verplegend personeel betrokken bij hemofiliepatiënten.
O. Seebregts
Nawerk
Meer informatie
Titel
Professionele communicatie in de zorg
Auteur
O. Seebregts
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7733-6
Print ISBN
978-90-313-6187-8
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7733-6