Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Professionalisering en ethische en juridische aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening

Auteurs : Dhr. G.A. Brekelmans, MSc., Dhr. E.J.O. Kompanje, A.M. Buijse

Gepubliceerd in: Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit citaat komt uit een interview in het artikel ‘Mens en sociale kapitaal als facilitator van een leven lang leren in de verpleegkunde’ (Gopee, 2002). Het suggereert dat continue professionele ontwikkeling (CPO) en leren beschouwd worden als iets dat buiten het werk plaatsvindt en niet geïntegreerd is in het dagelijkse professionele werk. Leren is iets exclusiefs en je moet de tijd vinden om het te doen. Tijd rechtvaardigt leren.
Literatuur
go back to reference American Nurses Association (2000). Standards for Professional Development. Kansas City, MO: American Nurses Association. American Nurses Association (2000). Standards for Professional Development. Kansas City, MO: American Nurses Association.
go back to reference Brekelmans, G., Poell, R., Wijk van, K. (2013). Factors influencing continuing professional development: A Delphi study among nursing experts. European Journal of Training and Development, 37(3):313–25. CrossRef Brekelmans, G., Poell, R., Wijk van, K. (2013). Factors influencing continuing professional development: A Delphi study among nursing experts. European Journal of Training and Development, 37(3):313–25. CrossRef
go back to reference Bahn, D. (2007). Orientation of nurses towards formal and informal learning: Motives and perceptions. Nurse Education Today, 27:723–30. CrossRefPubMed Bahn, D. (2007). Orientation of nurses towards formal and informal learning: Motives and perceptions. Nurse Education Today, 27:723–30. CrossRefPubMed
go back to reference Bally, J. (2007). The role of nursing leadership in creating a mentoring culture in acute care environments. Nursing Economics, 25(3):143–9. PubMed Bally, J. (2007). The role of nursing leadership in creating a mentoring culture in acute care environments. Nursing Economics, 25(3):143–9. PubMed
go back to reference Cooper, C. (2009). Creating a culture of professional development: A milestone pathway tool for registered nurses. Journal of Continuing Education in Nursing, 40(11):501–8. CrossRefPubMed Cooper, C. (2009). Creating a culture of professional development: A milestone pathway tool for registered nurses. Journal of Continuing Education in Nursing, 40(11):501–8. CrossRefPubMed
go back to reference Ellis, E., Nolan, M. (2005). Illuminating continuing professional education: Unpacking the black box. International Journal of Nursing Studies, 42(1):97–106. CrossRefPubMed Ellis, E., Nolan, M. (2005). Illuminating continuing professional education: Unpacking the black box. International Journal of Nursing Studies, 42(1):97–106. CrossRefPubMed
go back to reference Flanagan, J., Baldwin S., Clarke D. (2000). Work-based learning as a means of developing and assessing nursing competence. Journal of Clinical Nursing, 9(3):360–8. CrossRefPubMed Flanagan, J., Baldwin S., Clarke D. (2000). Work-based learning as a means of developing and assessing nursing competence. Journal of Clinical Nursing, 9(3):360–8. CrossRefPubMed
go back to reference Fochsen, G., Sjogren, K., Josephson, M., Lagerstrom, M. (2005). Factors contributing to the decision to leave nursing care: a study among Swedish nursing personnel. Journal of Nursing Management, 13(4):338–44. CrossRefPubMed Fochsen, G., Sjogren, K., Josephson, M., Lagerstrom, M. (2005). Factors contributing to the decision to leave nursing care: a study among Swedish nursing personnel. Journal of Nursing Management, 13(4):338–44. CrossRefPubMed
go back to reference Gallagher, L. (2006). Continuing education in nursing: A concept analysis. Nurse Education Today, 27(5):466–73. CrossRefPubMed Gallagher, L. (2006). Continuing education in nursing: A concept analysis. Nurse Education Today, 27(5):466–73. CrossRefPubMed
go back to reference Gopee, N. (2002). Human and social capital as facilitators of lifelong learning in nursing. Nurse Education Today 22(8):608–16. CrossRefPubMed Gopee, N. (2002). Human and social capital as facilitators of lifelong learning in nursing. Nurse Education Today 22(8):608–16. CrossRefPubMed
go back to reference Gould, G., Drey, N., Berridge, E. (2007). Nurses’ experiences of continuing professional development. Nurse Education Today, 27:602–9. CrossRefPubMed Gould, G., Drey, N., Berridge, E. (2007). Nurses’ experiences of continuing professional development. Nurse Education Today, 27:602–9. CrossRefPubMed
go back to reference Grijpdonck, M. (1991). Professionalisering van de verpleegkundige zorg: mogelijkheden en grenzen. Verpleegkunde, 1:28–35. Grijpdonck, M. (1991). Professionalisering van de verpleegkundige zorg: mogelijkheden en grenzen. Verpleegkunde, 1:28–35.
go back to reference Griscti, O., Jacono, J. (2005). Effectiveness of continuing education programmes in nursing: Literature review. Journal of Advanced Nursing, 55:449–56. CrossRef Griscti, O., Jacono, J. (2005). Effectiveness of continuing education programmes in nursing: Literature review. Journal of Advanced Nursing, 55:449–56. CrossRef
go back to reference Grossman J. (1998). Continuing competence in the health professions. The American Journal of Occupational Therapy, 52(9):709–5. CrossRefPubMed Grossman J. (1998). Continuing competence in the health professions. The American Journal of Occupational Therapy, 52(9):709–5. CrossRefPubMed
go back to reference Hallin, K., Danielson, E. (2007). Registered nurses’ perceptions of their work and professional development. Journal of Advanced Nursing 61(1):62–70. PubMed Hallin, K., Danielson, E. (2007). Registered nurses’ perceptions of their work and professional development. Journal of Advanced Nursing 61(1):62–70. PubMed
go back to reference Hemmington, N. (2000). Barriers and drivers to continuing professional development: The case of the hospitality industry. Continuing Professional Development, 3(1):23–32. Hemmington, N. (2000). Barriers and drivers to continuing professional development: The case of the hospitality industry. Continuing Professional Development, 3(1):23–32.
go back to reference Hughes, E. (2005). Nurses’ perceptions of continuing professional development. Nursing Standard 19(43):41–9. CrossRef Hughes, E. (2005). Nurses’ perceptions of continuing professional development. Nursing Standard 19(43):41–9. CrossRef
go back to reference Krogt, F.J. van der (2007). Organiseren van leerwegen: Strategieën van werknemers, managers en leeradviseurs in dienstverlenende organisaties. Rotterdam: Performa. Krogt, F.J. van der (2007). Organiseren van leerwegen: Strategieën van werknemers, managers en leeradviseurs in dienstverlenende organisaties. Rotterdam: Performa.
go back to reference Larcombe, K., Maggs, C. (1991). Processes for identifying the continuing professional education needs of nurses, midwives and health visitors: An evaluation. London, UK: English National Board. Larcombe, K., Maggs, C. (1991). Processes for identifying the continuing professional education needs of nurses, midwives and health visitors: An evaluation. London, UK: English National Board.
go back to reference Lawton, S., Wimpenny, P. (2003). Continuing professional development: A review. Nursing Standard, 17(24):41–4. CrossRefPubMed Lawton, S., Wimpenny, P. (2003). Continuing professional development: A review. Nursing Standard, 17(24):41–4. CrossRefPubMed
go back to reference Lindsay B. (1990). Assessing the demand for continuing education. Nursing Times, 86(29):50. PubMed Lindsay B. (1990). Assessing the demand for continuing education. Nursing Times, 86(29):50. PubMed
go back to reference Murphy, C., Cross, C., McGuire, D. (2006). The motivation of nurses to participate in continuing professional education in Ireland. Journal of European Industrial Training, 30(5):365–84. CrossRef Murphy, C., Cross, C., McGuire, D. (2006). The motivation of nurses to participate in continuing professional education in Ireland. Journal of European Industrial Training, 30(5):365–84. CrossRef
go back to reference National Council for the Professional Development of Nursing and Midwifery (2004). Report on the continuing professional development of staff nurses and staff midwives. National Council for the Professional Development of Nursing and Midwifery (2004). Report on the continuing professional development of staff nurses and staff midwives.
go back to reference O’Connor, A.B. (1992). Reasons nurses participate in continuing education. Nursing Research, 28:354–9. O’Connor, A.B. (1992). Reasons nurses participate in continuing education. Nursing Research, 28:354–9.
go back to reference O’Sullivan, J. (2004). Continuing professional development: Is it beneficial? Physiotherapy, 90(4):174–5. CrossRef O’Sullivan, J. (2004). Continuing professional development: Is it beneficial? Physiotherapy, 90(4):174–5. CrossRef
go back to reference Polit, F., Beck, C. (2012). Nursing research (ninth edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Polit, F., Beck, C. (2012). Nursing research (ninth edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Quinn, F. (1998). Continuing professional development in nursing; A guide for Practitioners and educators, pp. 34-59. Cheltenham United Kingdom: Nelson Thornes. Quinn, F. (1998). Continuing professional development in nursing; A guide for Practitioners and educators, pp. 34-59. Cheltenham United Kingdom: Nelson Thornes.
go back to reference Ryan, J. (2003). Continuous professional development along the continuum of lifelong learning. Nurse Education Today, 23(7):498–508. CrossRefPubMed Ryan, J. (2003). Continuous professional development along the continuum of lifelong learning. Nurse Education Today, 23(7):498–508. CrossRefPubMed
go back to reference Speet, M., Francke, A.L. (2004). Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL. Speet, M., Francke, A.L. (2004). Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Sheward, L. (2005). The relationship between UK hospital nurse staffing and emotional exhaustion and job dissatisfaction. Journal of Nursing Management, 13:51–60. CrossRefPubMed Sheward, L. (2005). The relationship between UK hospital nurse staffing and emotional exhaustion and job dissatisfaction. Journal of Nursing Management, 13:51–60. CrossRefPubMed
go back to reference Thurston, H.I. (1992). Mandatory continuing education; what the research tells us. Journal of Continuing Education in Nursing, 23(6). Thurston, H.I. (1992). Mandatory continuing education; what the research tells us. Journal of Continuing Education in Nursing, 23(6).
go back to reference Twaddell, J., Johnson, J. (2007). A time for nursing portfolios: A tool for career development. Advances in Neonatal Care, 7(3):146–50. CrossRefPubMed Twaddell, J., Johnson, J. (2007). A time for nursing portfolios: A tool for career development. Advances in Neonatal Care, 7(3):146–50. CrossRefPubMed
go back to reference Groot, G.R.J. de, Ende. T.A.M. van den, Kalkman-Bogerd L.E. et al. (2013) Gezondheidsrecht. Tekst en Commentaar. Deventer: Kluwer. Groot, G.R.J. de, Ende. T.A.M. van den, Kalkman-Bogerd L.E. et al. (2013) Gezondheidsrecht. Tekst en Commentaar. Deventer: Kluwer.
go back to reference Hermans, H.E.G.M., Buijsen M. (2012). Recht en gezondheidszorg. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg. Hermans, H.E.G.M., Buijsen M. (2012). Recht en gezondheidszorg. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Boomen, I.J.H.C. van den, Vlaskamp A.A.C. (1996). Onder voorbehoud, informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Rijswijk: Ministerie van VWS. Boomen, I.J.H.C. van den, Vlaskamp A.A.C. (1996). Onder voorbehoud, informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Rijswijk: Ministerie van VWS.
go back to reference Raad BIG (1996). Stappenplan voorbehouden handelingen; gedeelde verantwoordelijkheid. Zoetermeer: Raad BIG. Raad BIG (1996). Stappenplan voorbehouden handelingen; gedeelde verantwoordelijkheid. Zoetermeer: Raad BIG.
go back to reference NU’91 en KNMG (1997). Voorbehouden handelingen in de praktijk: richtlijnen voor de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Utrecht: KNMG/NU’91. NU’91 en KNMG (1997). Voorbehouden handelingen in de praktijk: richtlijnen voor de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Utrecht: KNMG/NU’91.
go back to reference Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Van wet naar praktijk; implementatie van de WGBO. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl. Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Van wet naar praktijk; implementatie van de WGBO. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl.
go back to reference Legemaate, J. (red.) (1998). De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum. Legemaate, J. (red.) (1998). De WGBO: van tekst naar toepassing. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Handleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden over informatie en toestemming. In: Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO, deel 2: Informatie en toestemming. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl. Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Handleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden over informatie en toestemming. In: Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO, deel 2: Informatie en toestemming. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl.
go back to reference Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Toegang tot patiëntengegevens. In: Van wet naar praktijk; implementatie van de WGBO, deel 4: Toegang tot patiëntengegevens. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl. Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Toegang tot patiëntengegevens. In: Van wet naar praktijk; implementatie van de WGBO, deel 4: Toegang tot patiëntengegevens. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl.
go back to reference Duijst, W.L.J.M. (2009). Praktijkboek beroepsgeheim en informatieverstrekking in de zorg. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu. Duijst, W.L.J.M. (2009). Praktijkboek beroepsgeheim en informatieverstrekking in de zorg. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.
go back to reference Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Modelrichtlijn voor hulpverleners over informatie en toestemming bij een meerderjarige wilsonbekwame patiënt en Stappenplan bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. In: Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO, deel 2: Informatie en toestemming. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl. Samenwerkingsverband implementatieprogramma WGBO (2004). Modelrichtlijn voor hulpverleners over informatie en toestemming bij een meerderjarige wilsonbekwame patiënt en Stappenplan bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. In: Van wet naar praktijk: implementatie van de WGBO, deel 2: Informatie en toestemming. Utrecht: KNMG. Te downloaden via www.​knmg.​nl.
go back to reference Beumer, F.J.A., Reith, M.M.A. (2013). Recht voor professionals in de zorg. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Beumer, F.J.A., Reith, M.M.A. (2013). Recht voor professionals in de zorg. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
go back to reference Buijse, A.M., Vlaskamp, A.A.C. (2012). De verpleegkundige. In: Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2012/2013. Red: D.YA. van et al. (2012). Den Haag: Boom uitgevers. Buijse, A.M., Vlaskamp, A.A.C. (2012). De verpleegkundige. In: Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2012/2013. Red: D.YA. van et al. (2012). Den Haag: Boom uitgevers.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2004). Het mag niet, het mag nooit. Seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg. Rijswijk: IGZ. Te downloaden via www.​igz.​nl Inspectie voor de Gezondheidszorg (2004). Het mag niet, het mag nooit. Seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg. Rijswijk: IGZ. Te downloaden via www.​igz.​nl
go back to reference Buijse, A.M. (2006). De juridische betekenis van richtlijnen en protocollen. EADV Magazine 4:192–5. Buijse, A.M. (2006). De juridische betekenis van richtlijnen en protocollen. EADV Magazine 4:192–5.
go back to reference Legemaate, J. (1997). Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg. Deventer: Tjeenk-Willink. Legemaate, J. (1997). Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg. Deventer: Tjeenk-Willink.
go back to reference KNMG. Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. KNMG, V & VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland, NPCF. 26 januari 2010. Te downloaden via www.​knmg.​nl. KNMG. Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. KNMG, V & VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland, NPCF. 26 januari 2010. Te downloaden via www.​knmg.​nl.
go back to reference Buijse, A, M. (2008). Toolkit Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Onderwijs en Gezondheidszorg 6:I-I.V Buijse, A, M. (2008). Toolkit Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Onderwijs en Gezondheidszorg 6:I-I.V
go back to reference Buijse, A.M., Tol, M. van (2005). Tuchtrecht en de verpleegkundige standaard. TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 9:18–29. Buijse, A.M., Tol, M. van (2005). Tuchtrecht en de verpleegkundige standaard. TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 9:18–29.
go back to reference Buijse, A.M., Tol, M. van (2007). Tien jaar tuchtrecht voor verpleegkundigen. TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 11/12:45–55. Buijse, A.M., Tol, M. van (2007). Tien jaar tuchtrecht voor verpleegkundigen. TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen 11/12:45–55.
go back to reference Smidt, Y. de (2004). Tuchtrecht vanuit vier perspectieven. Utrecht: NU’91. Smidt, Y. de (2004). Tuchtrecht vanuit vier perspectieven. Utrecht: NU’91.
go back to reference VWS (1997). Tuchtrecht in de gezondheidszorg. Rijswijk: VWS. VWS (1997). Tuchtrecht in de gezondheidszorg. Rijswijk: VWS.
Metagegevens
Titel
Professionalisering en ethische en juridische aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening
Auteurs
Dhr. G.A. Brekelmans, MSc.
Dhr. E.J.O. Kompanje
A.M. Buijse
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0493-6_5