Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

18-04-2017 | Artikel

Procesdiagnostiek vanuit vier perspectieven

Ervaringsgerichte oefeningen

Auteur: Árpi Süle

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Psychische gezondheid betekent, volgens het mensbeeld van de cliëntgerichte experiëntiële therapie, dat een individu in een proces van groei en ontwikkeling is. Psychische problemen kunnen vanuit dit perspectief worden begrepen als stagnaties of blokkades in dit proces. Procesdiagnose is gericht op het identificeren en helpen opheffen van deze blokkades. Er zijn vier perspectieven uitgewerkt binnen deze therapeutische richting om naar het proces en naar de stagnaties in het proces van de cliënt te kijken: het proces als betekenisgeving, als ervaringswijze, als relationele verbinding met anderen en als existentiële zelfverwezenlijking. Na een korte beschrijving van deze vier perspectieven worden ze in dit artikel op een praktisch niveau geïllustreerd. Vier oefeningen worden voorgesteld die bij een cliëntbespreking of supervisie kunnen worden aangewend om inzicht te krijgen in een gestagneerd cliëntproces. Elke oefening illustreert een ander perspectief om naar de stagnaties in het proces van de cliënt te kijken.
Literatuur
go back to reference Bloemsma, F. (1999). Evalueren als therapeutische interventie. ‘Always check with the client’ (Carl Rogers). Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 162–177.CrossRef Bloemsma, F. (1999). Evalueren als therapeutische interventie. ‘Always check with the client’ (Carl Rogers). Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 162–177.CrossRef
go back to reference Bouwkamp, R. (1999). Helen door delen. Maarssen: Elsevier, de Tijdstroom. Bouwkamp, R. (1999). Helen door delen. Maarssen: Elsevier, de Tijdstroom.
go back to reference Gendlin, E. T. (1981). Focusing (2e druk.). New York: Bantam Books. Gendlin, E. T. (1981). Focusing (2e druk.). New York: Bantam Books.
go back to reference Greenberg, L. S. (2002). Termination of experiential psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 12, 358–363.CrossRef Greenberg, L. S. (2002). Termination of experiential psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 12, 358–363.CrossRef
go back to reference Leijssen, M. (1995). Kenmerken van een helende innerlijke relatie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (red.), Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering (pag. 26–37). Utrecht: de Tijdstroom. Leijssen, M. (1995). Kenmerken van een helende innerlijke relatie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (red.), Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering (pag. 26–37). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Leijssen, M. (2006). Kortdurende cliëntgerichte psychotherapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 44, 19–31. Leijssen, M. (2006). Kortdurende cliëntgerichte psychotherapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 44, 19–31.
go back to reference Renders, K., & Cooper, M. (2008). De pijn van het zijn. Confrontatie met existentiële dilemma’s in cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J. A. Snijders & R. J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering (pag. 233–250). Utrecht: de Tijdstroom. Renders, K., & Cooper, M. (2008). De pijn van het zijn. Confrontatie met existentiële dilemma’s in cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J. A. Snijders & R. J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering (pag. 233–250). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. A therapist’s view of psychotherapy. Londen: Constable. Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. A therapist’s view of psychotherapy. Londen: Constable.
go back to reference Süle, Á. (2008). De oevers van de rivier. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 46, 5–16. Süle, Á. (2008). De oevers van de rivier. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 46, 5–16.
go back to reference Süle, Á. (2010). Sculpting. In M. Gundrum & N. Stinckens (red.), De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk (pag. 237–238). Leuven: Acco. Süle, Á. (2010). Sculpting. In M. Gundrum & N. Stinckens (red.), De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk (pag. 237–238). Leuven: Acco.
go back to reference Süle, Á. (2013). Procesdiagnose in vier perspectieven. Een integratieve kijk op therapeutische verandering. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 100–114.CrossRef Süle, Á. (2013). Procesdiagnose in vier perspectieven. Een integratieve kijk op therapeutische verandering. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 100–114.CrossRef
go back to reference Swildens, J. C. A. G. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie. Utrecht: de Tijdstroom. Swildens, J. C. A. G. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Vanaerschot, G., Lietaer, G., & Gundrum, M. (2008). Interactioneel proceswerk. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J. A. Snijders & R. J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering (pag. 205–231). Utrecht: de Tijdstroom. Vanaerschot, G., Lietaer, G., & Gundrum, M. (2008). Interactioneel proceswerk. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J. A. Snijders & R. J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte experiëntiële benadering (pag. 205–231). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Warner, M. S. (2000). Client-centered therapy at the difficult edge: work with fragile and dissociated process. In D. Mearns & B. Thorne (red.), Person-centred therapy today: new frontiers in theory and practice (pag. 144–171). Thousand Oaks: SAGE. Warner, M. S. (2000). Client-centered therapy at the difficult edge: work with fragile and dissociated process. In D. Mearns & B. Thorne (red.), Person-centred therapy today: new frontiers in theory and practice (pag. 144–171). Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Weiser, A. (2005). The radical acceptance of everything. Living a focusing life. Berkeley: Calluna Press. Weiser, A. (2005). The radical acceptance of everything. Living a focusing life. Berkeley: Calluna Press.
go back to reference Wollants, G., & Lietaer, G. (1998). De existentiële dimensie. De betekenis van het existentieel-fenomenologisch gedachtegoed voor de psychotherapeutische praktijk. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer (red.), Handboek integratieve psychotherapie (pag. II 4‑1–II 4‑32). Utrecht: de Tijdstroom. Wollants, G., & Lietaer, G. (1998). De existentiële dimensie. De betekenis van het existentieel-fenomenologisch gedachtegoed voor de psychotherapeutische praktijk. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer (red.), Handboek integratieve psychotherapie (pag. II 4‑1–II 4‑32). Utrecht: de Tijdstroom.
Metagegevens
Titel
Procesdiagnostiek vanuit vier perspectieven
Ervaringsgerichte oefeningen
Auteur
Árpi Süle
Publicatiedatum
18-04-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-017-0192-x

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2017 Naar de uitgave

EditorialNotes

Inleiding