Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 2/2013

01-03-2013 | Artikel

Procesdiagnose in vier perspectieven

Een integratieve kijk op therapeutische verandering

Auteur: árpi Süle

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 2/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een cliëntgericht experiëntieel model van procesdiagnose wordt voorgesteld, waarin het proces van de cliënt vanuit vier perspectieven bekeken wordt: als betekenisgeving, als ervaringswijze, als relationele opstelling en als existentiële ontwikkeling. Psychische problemen worden gezien als stagnaties in het procesmatig functioneren van een persoon. Procesdiagnose is gericht op het identificeren van de stagnaties in deze vier perspectieven.
Literatuur
go back to reference Berne, E. (1964). Games people play. The psychology of human relationships.New York: Grove Press. Berne, E. (1964). Games people play. The psychology of human relationships.New York: Grove Press.
go back to reference Bloemsma, F. (1999). Evalueren als therapeutische interventie. ‘Always check with the client’ (Carl Rogers). Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 162-177. CrossRef Bloemsma, F. (1999). Evalueren als therapeutische interventie. ‘Always check with the client’ (Carl Rogers). Tijdschrift voor Psychotherapie, 25, 162-177. CrossRef
go back to reference Bloemsma, F. (2001). Procesgerichte diagnostiek. Diagnosticeren, indiceren en therapie ontwerpen vanuit een cliëntgericht kader. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27, 105-128. CrossRef Bloemsma, F. (2001). Procesgerichte diagnostiek. Diagnosticeren, indiceren en therapie ontwerpen vanuit een cliëntgericht kader. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27, 105-128. CrossRef
go back to reference Colsoul, G. (2002). Het werk van Daniel N. Stern: een luchtopname door een cliëntgerichte/experiëntiële lens. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 40, 245-267. Colsoul, G. (2002). Het werk van Daniel N. Stern: een luchtopname door een cliëntgerichte/experiëntiële lens. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 40, 245-267.
go back to reference Cooper, M. (2003). Existential therapies. London: Sage. Cooper, M. (2003). Existential therapies. London: Sage.
go back to reference Depestele, F. (2009). Verandering in therapie via subliminale uitwisselingen tussen cliënt en therapeut. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 47, 288-302. Depestele, F. (2009). Verandering in therapie via subliminale uitwisselingen tussen cliënt en therapeut. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 47, 288-302.
go back to reference Deurzen, E. van (1997). Everyday mysteries: existential dimensions of psychotherapy. London: Routledge. Deurzen, E. van (1997). Everyday mysteries: existential dimensions of psychotherapy. London: Routledge.
go back to reference Ellis, A. (1977). The basic clinical theory of rational-emotive therapy. In A. Ellis & R. Grieger (Eds.), Handbook of rational-emotive therapy (pp. 3-35).New York: Springer. Ellis, A. (1977). The basic clinical theory of rational-emotive therapy. In A. Ellis & R. Grieger (Eds.), Handbook of rational-emotive therapy (pp. 3-35).New York: Springer.
go back to reference Gael, M. van (2007). Extreem luid en ongelooflijk ver weg. Mentaliseren in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 6-22. CrossRef Gael, M. van (2007). Extreem luid en ongelooflijk ver weg. Mentaliseren in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 6-22. CrossRef
go back to reference Gendlin, E.T. (1962). Experiencing and the creation of meaning: a philosophical and psychological approach to the subjective. New York: Free Press of Glencoe. Gendlin, E.T. (1962). Experiencing and the creation of meaning: a philosophical and psychological approach to the subjective. New York: Free Press of Glencoe.
go back to reference Gendlin, E.T. (1996). Focusing oriented psychotherapy. A manual of the experiential method.New York: The Guilford Press. Gendlin, E.T. (1996). Focusing oriented psychotherapy. A manual of the experiential method.New York: The Guilford Press.
go back to reference Greenberg, L.S. (2002).Termination of experiential psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 12, 358-363. CrossRef Greenberg, L.S. (2002).Termination of experiential psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 12, 358-363. CrossRef
go back to reference Greenberg, L.S., Rice, L.N. & Elliott (1993). Facilitating emotional change. New York: Guilford Press. Greenberg, L.S., Rice, L.N. & Elliott (1993). Facilitating emotional change. New York: Guilford Press.
go back to reference Gundrum, M. (2010). De interactionele barometer van de therapeut. In M. Gundrum & N. Stinckens (Eds.), De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk (pp. 128-131) Leuven: Acco. Gundrum, M. (2010). De interactionele barometer van de therapeut. In M. Gundrum & N. Stinckens (Eds.), De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk (pp. 128-131) Leuven: Acco.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2004). Hoe ‘Rogeriaans’ is de interpersoonlijke communicatietheorie en -therapie (ICT) van Donald J. Kiesler? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 42, 267-278. Hafkenscheid, A. (2004). Hoe ‘Rogeriaans’ is de interpersoonlijke communicatietheorie en -therapie (ICT) van Donald J. Kiesler? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 42, 267-278.
go back to reference Kessel,W. van & Linden, P. van der (1991). De hier-en-nu relatie in cliëntgerichte therapie. Het interactionele gezichtspunt. In J.C.A.G. Swildens,O. de Haas, G. Lietaer & R. van Balen (red.), Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering (pp. 223-250). Amersfoort/ Leuven: Acco. Kessel,W. van & Linden, P. van der (1991). De hier-en-nu relatie in cliëntgerichte therapie. Het interactionele gezichtspunt. In J.C.A.G. Swildens,O. de Haas, G. Lietaer & R. van Balen (red.), Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering (pp. 223-250). Amersfoort/ Leuven: Acco.
go back to reference Leijssen, M. (1996). Characteristics of a healing inner relationship. In R. Hutterer e.a. (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy. A paradigma in motion (pp. 427-438). Vienna: Peter Lang. Leijssen, M. (1996). Characteristics of a healing inner relationship. In R. Hutterer e.a. (Eds.), Client-centered and experiential psychotherapy. A paradigma in motion (pp. 427-438). Vienna: Peter Lang.
go back to reference Leijssen, M. (2000). Het cliëntgerichte paradigma in de 21ste eeuw: in de mode, in de solden, een vaste waarde? LezingWetenschappelijk congres cliëntgerichte psychotherapie, 28-29 januari, Antwerpen. Leijssen, M. (2000). Het cliëntgerichte paradigma in de 21ste eeuw: in de mode, in de solden, een vaste waarde? LezingWetenschappelijk congres cliëntgerichte psychotherapie, 28-29 januari, Antwerpen.
go back to reference Leijssen, M. (2006). Kortdurende cliëntgerichte psychotherapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 44, 19-31. Leijssen, M. (2006). Kortdurende cliëntgerichte psychotherapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 44, 19-31.
go back to reference Leijssen, M. & Adriaensen, H. (2003). Echtheid in cliëntgerichte therapie, geïllustreerd bij een cliënt met een persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 25-51. CrossRef Leijssen, M. & Adriaensen, H. (2003). Echtheid in cliëntgerichte therapie, geïllustreerd bij een cliënt met een persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 25-51. CrossRef
go back to reference Lietaer, G., Vanaerschot, G., Snijders, J.A. & Takens (2008). Handboek gesprekstherapie. Een persoonsgerichte experiëntiële benadering. Utrecht: de Tijdstroom. Lietaer, G., Vanaerschot, G., Snijders, J.A. & Takens (2008). Handboek gesprekstherapie. Een persoonsgerichte experiëntiële benadering. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Linehan, M.M. (1997). Validation and psychotherapy. In C.A. Bohart & L.S. Greenberg (Eds.), Empathy reconsidered. New directions in psychotherapy (pp. 353-392).Washington,DC: American Psychological Association. CrossRef Linehan, M.M. (1997). Validation and psychotherapy. In C.A. Bohart & L.S. Greenberg (Eds.), Empathy reconsidered. New directions in psychotherapy (pp. 353-392).Washington,DC: American Psychological Association. CrossRef
go back to reference Meijer, S., Broeke, E. ten & Schurink, G. (2005). Het gedachteschema in cognitieve gedragstherapie. Van BANG naar ENG. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 205-224. CrossRef Meijer, S., Broeke, E. ten & Schurink, G. (2005). Het gedachteschema in cognitieve gedragstherapie. Van BANG naar ENG. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 205-224. CrossRef
go back to reference Peters, H. (2003). Imitatie, intersubjectiviteit en pretherapeutische reflecties: een samenhang in verschillen. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 41, 168-180. Peters, H. (2003). Imitatie, intersubjectiviteit en pretherapeutische reflecties: een samenhang in verschillen. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 41, 168-180.
go back to reference Renders, K. & Vanhooren, S. (2010). Existentieel 3-dimensioneel. Over onze verhouding met existentiële thema’s. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 48, 223-237. Renders, K. & Vanhooren, S. (2010). Existentieel 3-dimensioneel. Over onze verhouding met existentiële thema’s. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 48, 223-237.
go back to reference Rogers, C.R. (1961). On becoming a person. A therapist’s view of psychotherapy. London: Constable. Rogers, C.R. (1961). On becoming a person. A therapist’s view of psychotherapy. London: Constable.
go back to reference Rogers, C.R., Gendlin, E.T., Kiesler,D. J. & Truax, C.B. (Eds.) (1967). The therapeutic relationship and its impact. A study of psychotherapy with schizophrenics. Madison: University ofWisconsin Press. Rogers, C.R., Gendlin, E.T., Kiesler,D. J. & Truax, C.B. (Eds.) (1967). The therapeutic relationship and its impact. A study of psychotherapy with schizophrenics. Madison: University ofWisconsin Press.
go back to reference Satir, V. (1975). Mensen maken mensen. De kunst om een gezin beter te laten functioneren. Deventer: Van Longhum Slaterus. Satir, V. (1975). Mensen maken mensen. De kunst om een gezin beter te laten functioneren. Deventer: Van Longhum Slaterus.
go back to reference Snijders, A. (2008). Het verhaal van de cliënt. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 46, 296-312. Snijders, A. (2008). Het verhaal van de cliënt. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 46, 296-312.
go back to reference Stinckens,N. (2008).Werken met de innerlijke criticus: microtheorie van een procestaak. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J.A. Snijders & R. J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte benadering (pp. 433-456). Utrecht: de Tijdstroom. Stinckens,N. (2008).Werken met de innerlijke criticus: microtheorie van een procestaak. In G. Lietaer, G. Vanaerschot, J.A. Snijders & R. J. Takens (red.), Handboek gesprekstherapie. De persoonsgerichte benadering (pp. 433-456). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Swildens, H. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie. Utrecht: de Tijdstroom. Swildens, H. (1988). Procesgerichte gesprekstherapie. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Vanaerschot, G. (2006). Kwetsbare danspartners: over empathie bij fragiele belevingsprocessen. Toegang tot de Psychotherapie International, 14, 135-152. Vanaerschot, G. (2006). Kwetsbare danspartners: over empathie bij fragiele belevingsprocessen. Toegang tot de Psychotherapie International, 14, 135-152.
go back to reference Waal, J.E. de (2002). In den beginne was er hechting … De waarde van theorieën over hechtingsstijlen voor de psychotherapeutisch behandeling en indicatiestelling. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 483-500. CrossRef Waal, J.E. de (2002). In den beginne was er hechting … De waarde van theorieën over hechtingsstijlen voor de psychotherapeutisch behandeling en indicatiestelling. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 483-500. CrossRef
go back to reference Warner, M. (2000). Person-centred therapy at the difficult edge: a developmentally based model of fragile and dissociated process. In D. Mearns & B. Thorn (Eds.), Person-centred therapy today (pp. 144-171). London: Sage. Warner, M. (2000). Person-centred therapy at the difficult edge: a developmentally based model of fragile and dissociated process. In D. Mearns & B. Thorn (Eds.), Person-centred therapy today (pp. 144-171). London: Sage.
go back to reference Werde,D. van (1995). Contact-faciliterend werk op een afdeling psychosenzorg. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), Praktijkboek gesprekstherapie (pp. 178-187). Utrecht: de Tijdstroom. Werde,D. van (1995). Contact-faciliterend werk op een afdeling psychosenzorg. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), Praktijkboek gesprekstherapie (pp. 178-187). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference White, M. & Epston,D. (1990). Narratieve means to therapeutic ends. New York:W.W. Norton. White, M. & Epston,D. (1990). Narratieve means to therapeutic ends. New York:W.W. Norton.
go back to reference Wollants, G. & Lietaer, G. (1998). De existentiële dimensie. De betekenis van het existentieel-fenomenologisch gedachtegoed voor de psychotherapeutische praktijk. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer (red.), Handboek integratieve psychotherapie (pp. II 4-1 - II 4-32). Utrecht: de Tijdstroom. Wollants, G. & Lietaer, G. (1998). De existentiële dimensie. De betekenis van het existentieel-fenomenologisch gedachtegoed voor de psychotherapeutische praktijk. In W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer (red.), Handboek integratieve psychotherapie (pp. II 4-1 - II 4-32). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Yalom, I.D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books. Yalom, I.D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
go back to reference Young, J.E., Klosko, J.S., &Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef Young, J.E., Klosko, J.S., &Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. CrossRef
Metagegevens
Titel
Procesdiagnose in vier perspectieven
Een integratieve kijk op therapeutische verandering
Auteur
árpi Süle
Publicatiedatum
01-03-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 2/2013
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-013-0018-4

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor Psychotherapie 2/2013 Naar de uitgave