Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2015 | Uitgave 2/2015

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2015

Proces- en effectevaluatie van een extra contactmoment in het mbo (Your Health) om de gezondheid en het gedrag van adolescenten te bevorderen

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 2/2015
Auteurs:
R. Bannink, S. Broeren, J. Heydelberg, E. van ’t Klooster, C. van Baar, H. Raat
Belangrijke opmerkingen
Dit artikel is een ingekorte versie van het oorspronkelijke artikel dat gepubliceerd is in Health Education Research: Health Education Research 2014:7;29(5):773–85. Epub 2014 Jul 7.
Bannink R, Broeren S, Heydelberg J, Klooster E Van ’t, Baar C Van, Raat H. Your health, an intervention a senior vocational schools to promote adolescents’ health and health behaviors

Samenvatting

In deze studie worden de waardering, toepassing en effecten van een extra contactmoment (Your Health) met een jeugdverpleegkundige in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geëvalueerd. Een studie met een interventie- en controlegroep (gebruikelijke zorg) is uitgevoerd onder eerstejaars mbo-studenten van niveau 1 en 2. Adolescenten (n = 418) hebben bij de voormeting en na 6 maanden een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en gezondheidsgedrag. Schoolverzuim werd geregistreerd via het verzuimregistratiesysteem van de scholen. Na het consult hebben adolescenten en verpleegkundigen het consult geëvalueerd via een evaluatieformulier. Van de adolescenten die uitgenodigd waren voor een consult heeft 80,0 % dit consult bijgewoond. De adolescenten gaven het consult een positieve gemiddelde beoordeling van 8,8 op een 10-puntsschaal. Bij 36,8 % van de adolescenten vermoedde de verpleegkundige problemen. De meerderheid van deze adolescenten kreeg inhoudelijk advies (59,3 %) of werd doorverwezen naar een andere professional (40,7 %). Er werden geen statistisch significante effecten van de interventie gevonden op de gezondheid en het gezondheidsgedrag van de adolescenten. Deze studie ondersteunt het gebruik van Your Health als een veelbelovende interventie om mbo-studenten te bereiken. Verder onderzoek is nodig naar de effecten van het consult op de langere termijn, waarbij de vervolghulp die ingezet wordt naar aanleiding van het consult wordt betrokken.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel