Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
Dit boek bevat 94 spoedeisende handelingen die in acute situaties worden uitgevoerd. Deze handelingen zijn beschreven zoals ze worden uitgevoerd, in een klinische setting waarin alle beschreven materialen aanwezig zijn. Sommige handelingen komen veel voor of zijn eenvoudig in uitvoering. Kennis en ervaring worden door het veelvuldig uitvoeren op peil gehouden. Andere handelingen komen minder vaak voor, zijn complexer en moeten vaak onder tijdsdruk en moeilijke omstandigheden worden uitgevoerd.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

1 De ABCD-methodiek

Samenvatting
Tijdens de primary assessment worden levensbedreigende aandoeningen of verwondingen ingeschat, spoedeisende handelingen uitgevoerd en geëvalueerd. Met het gebruik van deze methodiek door alle uitvoerenden wordt een systematische samenwerking bevorderd.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

2 Het vrijmaken van de ademweg

Samenvatting
Toepassing van de beschreven handgrepen dragen bij tot het garanderen van een vrije ademweg.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

3 Het bepalen van de kwaliteit van de ademhaling

Samenvatting
Het verkrijgen van arterieel bloed ten behoeve van bloedgasanalyse.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

4 Het ondersteunen van de ademhaling

Samenvatting
Door de patiënt met een respiratoire insufficiëntie in een optimale houding te plaatsen kan de spontane ademhaling worden verbeterd.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

5 Het overnemen van de ademhaling

Samenvatting
Het ondersteunen of overnemen van de ademhaling bij een respiratoir insufficiënte patiënt.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

6 Het ontlasten van een pneumo-hemotothorax

Samenvatting
Het acuut ontlasten van een spanningspneumothorax bij een acuut respiratoir insufficiënte patiënt.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

7 Het bepalen van de kwaliteit van de circulatie

Samenvatting
Het beoordelen van de arteriële perifere circulatie.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

8 Het ondersteunen en overnemen van de circulatie

Samenvatting
Door de patiënt met een symptomatische hypotensie tijdelijk in Trendelenburg-positie te leggen kan de circulatie worden verbeterd.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

9 Het toedienen van bloed en bloedproducten

Samenvatting
Met de transfusie van bloed of bloedbestanddelen worden de circulatie, het zuurstoftransport en/of de stolling verbeterd.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

10 Het uitvoeren van abdominale en gynaecologische handelingen

Samenvatting
Een ontlastende ascitespunctie wordt uitgevoerd om ascitesvocht uit de vrije buikholte te verwijderen. Met een punctie in de buikholte kan ook een lavage worden uitgevoerd of medicatie (cytostatica) worden toegediend. Deze handelingen worden hier niet besproken.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

11 Het toepassen van immobilisatietechnieken

Samenvatting
Door middel van het manueel fixeren van de wervelkolom wordt bereikt dat deze in een neutrale positie gestabiliseerd wordt, waardoor secundaire schade aan de wervelkolom voorkomen kan worden.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

12 Het behandelen van hypo- en hyperthermie

Samenvatting
Het voorkomen van verdere afkoeling en het genereren van een lichaamstemperatuur > 35° C bij een hypotherme of onderkoelde patiënt.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

13 Wondverzorging en het toedienen van lokale anesthesie

Samenvatting
Het creëren van een schone wond door alle verontreinigingen en niet-vitaal weefsel te verwijderen voordat de wond gesloten of verbonden wordt.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

14 Het beoordelen en verzorgen van brandwonden

Samenvatting
De adequate opvang en behandeling van patiënten met uitgebreid brandwondenletsel.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

15 Het behandelen van oog- en KNO-problemen

Samenvatting
Het verwijderen van de vormstabiele of zachte contactlens uit het oog.
I.M. Spaans, P. Machielse, K.J. Weststrate

Nawerk

Meer informatie