Skip to main content
Top

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Problematische gehechtheid

Auteur : Anniek Thoomes-Vreugdenhil

Gepubliceerd in: Behandeling van problematische gehechtheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat onder problematische gehechtheid wordt verstaan. Allereerst worden daarvoor de beschrijvingen uit de DSM-5 weergegeven en besproken vanuit de klinische praktijk. In de Richtlijn Problematische Gehechtheid (2020) wordt deze problematiek omschreven als ‘een verzamelterm voor allerlei emoties en gedragingen van jeugdigen waaruit blijkt dat zij geen emotionele veiligheid ontlenen aan de relatie met hun ouders of verzorgers’ (p. 16). Deze omschrijvingen zijn herkenbaar in de typering die in dit boek gebruikt is voor hechtingsgestoorde problematiek en relationeel gestoorde problematiek – het onderscheid dat ik gemaakt heb in geval van problematische gehechtheid. Er is ook onderzoek gedaan naar gehechtheidsproblemen en er zijn resultaten uit onderzoek te vermelden. In dit hoofdstuk worden die onderzoeken besproken; er wordt nagegaan hoe gehechtheidsproblematiek in de levensloop beschreven wordt en dit is vergeleken met de eigen interpretatie van problematische gehechtheid in de levensloop. De gedesorganiseerde gehechtheid wordt apart beschreven.
Voetnoten
1
Er kunnen situaties zijn waarbij geen ouder beschikbaar is zoals ziekte of overlijden van bijvoorbeeld de moeder.
 
2
Hierbij merken we op dat kinderen denken dat zoals het thuis gaat, normaal is. Pas later, als ze kunnen gaan vergelijken (cognitieve leeftijd van ongeveer zeven à acht jaar) met vrienden en/of familie, merken ze verschillen op.
 
3
Uitgezonderd de theoretische mogelijkheid van opzettelijkheid.
 
Metagegevens
Titel
Problematische gehechtheid
Auteur
Anniek Thoomes-Vreugdenhil
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2861-1_5