Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. Het beschrijft de ontwikkeling van abnormale toestanden van woede en de gevolgen daarvan voor de latere ontwikkeling. Hiermee is het zeer nuttig voor professionals in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en de wetenschap.

Kennis over en begrip van de mechanismen die een rol spelen bij extreme vormen van woede zijn essentieel voor een goede diagnose en behandeling. Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten biedt deze kennis. De inhoud is gebaseerd op recent onderzoek en bekijkt prikkelbaarheid vanuit een klinisch én wetenschappelijk perspectief. Het boek gaat bijvoorbeeld in op de onderliggende transdiagnostische factor: prikkelbaarheid komt voor bij kinderen die lijden aan verschillende stoornissen zoals autisme, ADHD en biopolaire stoornissen. Tegelijkertijd is Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten een toegankelijk boek, omdat het beknopt is en het gemakkelijk leest.

Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten is de vertaling van Disruptive Mood, een uitgave van Oxford University Press. Het boek werd internationaal zeer lovend beoordeeld en kreeg in 2016 een eervolle vermelding in de categorie ‘Psychiatrie’ van de British Medical Association Book Awards.

De auteurs van het boek zijn kinder- en jeugdpschyiaters en wetenschappers Argyris Stringaris en Eric Taylor. Inez Buyck, van de Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie in Leuven, bewerkte en vertaalde het boek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Prikkelbaarheid: overzicht en introductie

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Terminologie

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Beoordeling van kinderen met prikkelbaarheid

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. De ontwikkeling van woede

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Prevalentie, comorbiditeit, en ontwikkelingsverloop

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. De neurowetenschap van prikkelbaarheid

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. ADHD en prikkelbaarheid

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Prikkelbaarheid bij autismespectrumstoornissen

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Prikkelbaarheid en disruptieve gedragsstoornissen

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Prikkelbaarheid en de bipolaire stoornis

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. Prikkelbaarheid bij depressieve stoornissen

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Prikkelbaarheid en de disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Prikkelbaarheid bij hersenaandoeningen en hersenletsel

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Klinische behandeling van prikkelbaarheid en disruptieve stemming

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Toekomstige richtingen en een model voor prikkelbaarheid

Argyris Stringaris, Eric Taylor, Inez Buyck

Nawerk

Meer informatie