Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2011 | Onderzoek | Uitgave 2/2011

TPO - De Praktijk 2/2011

PreventieConsult Cardiometabool Risico

Tijdschrift:
TPO - De Praktijk > Uitgave 2/2011
Auteurs:
dr. A.J.M. Drenthen, L.J. Boomsma, dr. M.M.J. Nielen, prof.dr. W.J.J. Assendelft
Belangrijke opmerkingen
teamleider preventie en patiëntenvoorlichting
wetenschappelijk medewerker preventie en patiëntenvoorlichting en huisarts
onderzoeker en epidemioloog
hoofd Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde en huisarts

Samenvatting

Inleiding en achtergronden Het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PreventieConsult CMR) is een methode voor het opsporen, behandelen en begeleiden van mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade. In 2009–2010 voerden wij in 16 huisartsenpraktijken een pilotstudie uit om te onderzoeken wat de haalbaarheid en uitvoerbaarheid is van deze methode, en ter voorbereiding van de landelijke implementatie.
Resultaten In totaal vulden in de pilotstudie 617 personen de vragenlijst Risicoschatting in; van hen hadden 392 personen (64%) een verhoogde risicoscore. Hiervan hebben 142 patiënten de praktijk bezocht voor een PreventieConsult. Bij 28 patiënten (20%) spoorden de huisartsenpraktijken een of meerdere cardiometabole aandoeningen op. De patiënten die op uitnodiging van hun huisarts deelnamen aan de pilot, zijn tevreden over het PreventieConsult CMR en de aanpak van de huisarts en de praktijkondersteuner. De deelnemende zorgverleners vinden dat preventie van cardiometabole aandoeningen tot de taak van de huisarts behoort. Ook vinden de zorgverleners dat de praktijkondersteuner het PreventieConsult CMR goed kan uitvoeren.
Leerpunten en vervolg Uit de pilot blijkt dat het PreventieConsult CMR zorgprofessionals ondersteunt bij het in kaart brengen van het risico op hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade. Dat leidt tot passende leefstijladviezen en behandeling. Op basis van deze evaluatie zijn de gebruikte materialen (NHG-Standaard, NHG-PraktijkWijzer, voorlichtingsmaterialen) bijgesteld.
In maart 2011 verscheen de NHG-Standaard Het PreventieConsult module Cardiometabool Risico in Huisarts & Wetenschap; in april komen diverse ondersteuningsmaterialen voor de huisartsenpraktijk beschikbaar. Vanaf dan zal de eerste lijn het PreventieConsult CMR gefaseerd implementeren, mede afhankelijk van de beschikbare randvoorwaarden en financiering. De praktijkondersteuner speelt een belangrijke rol in verschillende fasen van het PreventieConsult. Ook is samenwerking bij de toeleiding of het vervolgtraject gewenst met andere partijen en professionals, zoals GGD, thuiszorg, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlprogramma’s (zoals voor bewegen en stoppen met roken).

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

TPO De Praktijk

TPO De Praktijk is het tijdschrift voor praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die zich graag ontwikkelen in hun vak. In het tijdschrift vindt u casuïstiek, achtergrondartikelen over aandoeningen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook brengt de redactie actualiteiten, inspirerende interviews en reportages over interessante projecten.
Het tijdschrift wordt samengesteld door een vakkundige reactie, die bestaat uit praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die dagelijks in de praktijk werken.
TPO De Praktijk is een uitgave van het Nederlands Huisartsengenootschap en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, in samenwerking met de afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners van V&VN.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2011

TPO - De Praktijk 2/2011 Naar de uitgave