Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 10/2004

01-10-2004 | Onderzoek

Preventie van hart- en vaatziekten

Resultaten van het LHV/NHG-project ‘Preventie: maatwerk’

Auteurs: Bernard Frijling, Marlies Hulscher, Ton Drenthen, Lilian van Leest, Jozé Braspenning, Henk van den Hoogen, Richard Grol

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 10/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Frijling BD, Hulscher MEJL, Drenthen AJM, Van Leest LATM, Braspenning JCC, Van den Hoogen H, Grol RPTM. Preventie van hart- en vaatziekten. Resultaten van het LHV/NHG-project ‘Preventie: maatwerk’. Huisarts Wet 2004;47(10):449-54.
Doel Het onderzoeken van het effect van een grootschalig project op de implementatie van richtlijnen voor preventie van hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk.
Methode Een gecontroleerd onderzoek met een voor- en nameting. De interventiegroep (316 huisartsen) kreeg intensieve ondersteuning in de vorm van nascholingsbijeenkomsten, een praktijkhandleiding en praktijkbezoeken door consulenten. De controlegroep (301 huisartsen) kreeg geen ondersteuning. Acht uitkomstmaten hadden betrekking op de organisatie van het opstellen van cardiovasculaire risicoprofielen bij hoogrisicopatiënten en het opsporen van hypertensie. De overige 7 uitkomstmaten hadden betrekking op het medisch handelen, namelijk het nagaan van minstens 4 beïnvloedbare risicofactoren bij specifieke groepen hoogrisicopatiënten (5 uitkomstmaten), het meten van de bloeddruk bij 60-jarigen (één uitkomstmaat) en het toepassen van de Minimale Interventie Strategie (MIS) voor stoppen met roken (één uitkomstmaat). De gegevens werden verzameld door middel van vragenlijsten die de huisartsen zelf invulden.
Resultaten De ondersteuning had een positief effect op alle uitkomstmaten voor de praktijkorganisatie. Ook was er een positief effect op het meten van de bloeddruk bij 60-jarigen en het toepassen van de MIS. Er was geen effect op de uitkomstmaten voor het nagaan van risicofactoren bij hoogrisicopatiënten.
Conclusie De grootschalige ondersteuning bleek succesvol te zijn voor het implementeren van richtlijnen voor de praktijkorganisatie en deels voor het implementeren van richtlijnen voor het medisch handelen.
Literatuur
go back to reference Hulscher MEJL, Van Drenth BB, Mokkink HGA, Van der Wouden JC, Grol RPTM. Barriers to preventive care in general practice: the role of organizational and attitudinal factors. Br J Gen Pract 1997;47:711-4. PubMed Hulscher MEJL, Van Drenth BB, Mokkink HGA, Van der Wouden JC, Grol RPTM. Barriers to preventive care in general practice: the role of organizational and attitudinal factors. Br J Gen Pract 1997;47:711-4. PubMed
go back to reference Konings GPJM, Wijkel D, Rutten GEHM. Implementatie van een standaard. Kenmerken van huisarts, praktijk en organisatie van de diabeteszorg die samenhangen met het al dan niet volgen van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type II. Huisarts Wet 1996;39:560-3. Konings GPJM, Wijkel D, Rutten GEHM. Implementatie van een standaard. Kenmerken van huisarts, praktijk en organisatie van de diabeteszorg die samenhangen met het al dan niet volgen van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type II. Huisarts Wet 1996;39:560-3.
go back to reference Konings GPJM, Wijkel D, Rutten GEHM. Lukt het werken volgens de NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type II? Huisarts Wet 1995;38:10-4. Konings GPJM, Wijkel D, Rutten GEHM. Lukt het werken volgens de NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type II? Huisarts Wet 1995;38:10-4.
go back to reference Foss FA, Dickinson E, Hills M, Thomson A, Wilson V, Ebrahim S. Missed opportunities for the prevention of cardiovascular disease among British hypertensives in primary care. Br J Gen Pract 1996;46:571-5. PubMed Foss FA, Dickinson E, Hills M, Thomson A, Wilson V, Ebrahim S. Missed opportunities for the prevention of cardiovascular disease among British hypertensives in primary care. Br J Gen Pract 1996;46:571-5. PubMed
go back to reference Thomas S, Geijer RMM, Van der Laan JR, Wiersma Tj. NHG-Standaarden voor de huisarts. Vol 2. Utrecht: NHG, 1996. Thomas S, Geijer RMM, Van der Laan JR, Wiersma Tj. NHG-Standaarden voor de huisarts. Vol 2. Utrecht: NHG, 1996.
go back to reference Geijer RMM, Burgers JS, Van der Laan JR, Wiersma Tj, Rosmalen CFH, Thomas S. NHG-Standaarden voor de huisarts. Vol I. Utrecht: NHG, 1999. Geijer RMM, Burgers JS, Van der Laan JR, Wiersma Tj, Rosmalen CFH, Thomas S. NHG-Standaarden voor de huisarts. Vol I. Utrecht: NHG, 1999.
go back to reference Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyörälä K, et al. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Summary of recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. J Hypertens 1998;16:1407-14. CrossRefPubMed Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyörälä K, et al. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Summary of recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. J Hypertens 1998;16:1407-14. CrossRefPubMed
go back to reference Hermens RPMG, Tacken MAJB, Hulscher MEJL, Braspenning JCC, Grol RPTM. Attendance to cervical cancer screening in family practices in The Netherlands. Prev Med 2000;30:35-42. CrossRefPubMed Hermens RPMG, Tacken MAJB, Hulscher MEJL, Braspenning JCC, Grol RPTM. Attendance to cervical cancer screening in family practices in The Netherlands. Prev Med 2000;30:35-42. CrossRefPubMed
go back to reference Hak E, Hermens RP, Hoes AW, Verheij TJ, Kuyvenhoven MM, Van Essen GA. Effectiveness of a co-ordinated nation-wide programme to improve influenza immunisation rates in The Netherlands. Scand J Prim Health Care 2000;18:237-41. CrossRefPubMed Hak E, Hermens RP, Hoes AW, Verheij TJ, Kuyvenhoven MM, Van Essen GA. Effectiveness of a co-ordinated nation-wide programme to improve influenza immunisation rates in The Netherlands. Scand J Prim Health Care 2000;18:237-41. CrossRefPubMed
go back to reference Feder G, Griffiths C, Highton C, Eldridge S, Spence M, Southgate L. Do clinical guidelines introduced with practice based education improve care of asthmatic and diabetic patients? A randomised controlled trial in general practices in east London. BMJ 1995;311:1473-8. PubMed Feder G, Griffiths C, Highton C, Eldridge S, Spence M, Southgate L. Do clinical guidelines introduced with practice based education improve care of asthmatic and diabetic patients? A randomised controlled trial in general practices in east London. BMJ 1995;311:1473-8. PubMed
go back to reference Hulscher MEJL, Van Drenth BB, Van der Wouden JC, Mokkink HGA, Van Weel C, Grol RPTM. Changing preventive practice: a controlled trial on the effects of outreach visits to organise prevention of cardiovascular disease. Qual Health Care 1997;6:19-24. CrossRefPubMed Hulscher MEJL, Van Drenth BB, Van der Wouden JC, Mokkink HGA, Van Weel C, Grol RPTM. Changing preventive practice: a controlled trial on the effects of outreach visits to organise prevention of cardiovascular disease. Qual Health Care 1997;6:19-24. CrossRefPubMed
go back to reference Lobo CM, Frijling BD, Hulscher MEJL, Bernsen RMD, Braspenning JCC, Grol RPTM, et al. Improving quality of organizing cardiovascular preventive care in general practice by outreach visitors: a randomized controlled trial. Prev Med 2002;35:422-9. CrossRefPubMed Lobo CM, Frijling BD, Hulscher MEJL, Bernsen RMD, Braspenning JCC, Grol RPTM, et al. Improving quality of organizing cardiovascular preventive care in general practice by outreach visitors: a randomized controlled trial. Prev Med 2002;35:422-9. CrossRefPubMed
go back to reference Frijling BD, Lobo CM, Hulscher MEJL, Akkermans RP, Braspenning JCC, Prins A, et al. Multifaceted support to improve clinical decision making in diabetes care: a randomized controlled trial in general practice. Diab Med 2002;19:836-42. CrossRef Frijling BD, Lobo CM, Hulscher MEJL, Akkermans RP, Braspenning JCC, Prins A, et al. Multifaceted support to improve clinical decision making in diabetes care: a randomized controlled trial in general practice. Diab Med 2002;19:836-42. CrossRef
go back to reference Frijling BD, Lobo CM, Hulscher MEJL, Akkermans RP, Van Drenth BB, Prins A, et al. Intensive support to improve clinical decision making in cardiovascular care: a randomised controlled trial in general practice. Qual Saf Health Care 2003;12:181-7. CrossRefPubMed Frijling BD, Lobo CM, Hulscher MEJL, Akkermans RP, Van Drenth BB, Prins A, et al. Intensive support to improve clinical decision making in cardiovascular care: a randomised controlled trial in general practice. Qual Saf Health Care 2003;12:181-7. CrossRefPubMed
go back to reference Boot CPM, Meijman FJ. Systematische preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk is niet zinvol. Huisarts Wet 1999;42:341-6. Boot CPM, Meijman FJ. Systematische preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk is niet zinvol. Huisarts Wet 1999;42:341-6.
go back to reference Frijling BD, Drenthen AJM, Van Lidth de Jeude CP, Boomsma LJ. Appelman CLM. Systematische preventie van hart- en vaatziekten bij hoog-risicogroepen in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1999;42:466-8. Frijling BD, Drenthen AJM, Van Lidth de Jeude CP, Boomsma LJ. Appelman CLM. Systematische preventie van hart- en vaatziekten bij hoog-risicogroepen in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1999;42:466-8.
go back to reference Boot CPM, Meijman FJ. Naschrift. Huisarts en Wet 1999;42:468-9. Boot CPM, Meijman FJ. Naschrift. Huisarts en Wet 1999;42:468-9.
go back to reference Frijling BD, Grol R, Hoes AW, Van Lidth de Jeude CP, Drenthen AJM. De strijd om de bloeddrukmeting. Systematische preventie van hart- en vaatziekten moet doorgaan. Med Contact 2000;24:889-92. Frijling BD, Grol R, Hoes AW, Van Lidth de Jeude CP, Drenthen AJM. De strijd om de bloeddrukmeting. Systematische preventie van hart- en vaatziekten moet doorgaan. Med Contact 2000;24:889-92.
go back to reference Frijling BD, Van Lidth de Jeude CP, Drenthen AJM, Smulders BM, Boomsma LJ. Appelman CLM. Maatwerk in preventie van hart- en vaatziekten. Huisartsen krijgen praktijkgerichte ondersteuning. Med Contact 1998;53:1504-6. Frijling BD, Van Lidth de Jeude CP, Drenthen AJM, Smulders BM, Boomsma LJ. Appelman CLM. Maatwerk in preventie van hart- en vaatziekten. Huisartsen krijgen praktijkgerichte ondersteuning. Med Contact 1998;53:1504-6.
go back to reference Pieterse ME, Seydel ER, De Vries H, Mudde AN, Kok GJ. Effectiveness of a minimal contact smoking cessation program for Dutch general practitioners: a randomized controlled trial. Prev Med 2001;32:182-90. CrossRefPubMed Pieterse ME, Seydel ER, De Vries H, Mudde AN, Kok GJ. Effectiveness of a minimal contact smoking cessation program for Dutch general practitioners: a randomized controlled trial. Prev Med 2001;32:182-90. CrossRefPubMed
go back to reference Nijland A, Groenier K, Meyboom-de Jong B, De Haan J, Van der Velden J. Determinanten van het delegeren van (medisch-technische) taken aan de praktijkassistente. Huisarts Wet 1991;34:484-7. Nijland A, Groenier K, Meyboom-de Jong B, De Haan J, Van der Velden J. Determinanten van het delegeren van (medisch-technische) taken aan de praktijkassistente. Huisarts Wet 1991;34:484-7.
go back to reference Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Persistence of reduction in blood pressure and mortality of participants in the Hypertension Detection and Follow-up Program. JAMA 1988;259:2113-22. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Persistence of reduction in blood pressure and mortality of participants in the Hypertension Detection and Follow-up Program. JAMA 1988;259:2113-22.
go back to reference Campbell NC, Thain J, Deans HG, Ritchie LD, Rawles JM, Squair JL. Secondary prevention clinics for coronary heart disease: randomised trial of effect on health. BMJ 1998;316:1434-7. PubMed Campbell NC, Thain J, Deans HG, Ritchie LD, Rawles JM, Squair JL. Secondary prevention clinics for coronary heart disease: randomised trial of effect on health. BMJ 1998;316:1434-7. PubMed
go back to reference Murchie P, Campbell NC, Ritchie LD, Simpson JA, Thain J. Secondary prevention clinics for coronary heart disease: four year follow up of a randomised controlled trial in primary care. BMJ 2003;326:84-7. CrossRefPubMed Murchie P, Campbell NC, Ritchie LD, Simpson JA, Thain J. Secondary prevention clinics for coronary heart disease: four year follow up of a randomised controlled trial in primary care. BMJ 2003;326:84-7. CrossRefPubMed
go back to reference Lobo CM, Frijling BD, Hulscher MEJL, Bernsen RMD, Grol RPTM, Prins A, et al. Effect of a comprehensive intervention program targeting general practice staff on quality of life in patients at high cardiovascular risk: A randomized controlled trial. Qual Lif Res 2004;14:73-80. CrossRef Lobo CM, Frijling BD, Hulscher MEJL, Bernsen RMD, Grol RPTM, Prins A, et al. Effect of a comprehensive intervention program targeting general practice staff on quality of life in patients at high cardiovascular risk: A randomized controlled trial. Qual Lif Res 2004;14:73-80. CrossRef
go back to reference Van Leest LATM, Schattenberg G, Mulder J, Van Doremalen JHM, Tiersma W, Tsang S, et al. De effecten van invoering van preventie van hart- en vaatziekten. Evaluatie van het LHV/NHG-project ‘Preventie: maatwerk, hart- en vaatziekten; 1998-2000’. Nijmegen: Centre for Quality of Care Research, 2001. Van Leest LATM, Schattenberg G, Mulder J, Van Doremalen JHM, Tiersma W, Tsang S, et al. De effecten van invoering van preventie van hart- en vaatziekten. Evaluatie van het LHV/NHG-project ‘Preventie: maatwerk, hart- en vaatziekten; 1998-2000’. Nijmegen: Centre for Quality of Care Research, 2001.
go back to reference Hippisley-Cox J, Pringle M. General practice workload implications of the national service framework for coronary heart disease: cross-sectional study. BMJ 2001;323:269-70. CrossRefPubMed Hippisley-Cox J, Pringle M. General practice workload implications of the national service framework for coronary heart disease: cross-sectional study. BMJ 2001;323:269-70. CrossRefPubMed
go back to reference Frijling BD, Hulscher MEJL, Van Leest ATM, Braspenning JCC, Van den Hoogen H, Drenthen AJM, et al. Multifaceted support to improve preventive cardiovascular care: a nationwide, controlled trial in general practice. Br J Gen Pract 2003;53:934-41. PubMed Frijling BD, Hulscher MEJL, Van Leest ATM, Braspenning JCC, Van den Hoogen H, Drenthen AJM, et al. Multifaceted support to improve preventive cardiovascular care: a nationwide, controlled trial in general practice. Br J Gen Pract 2003;53:934-41. PubMed
go back to reference Grimshaw J, Thomas RE, Maclennan G, Fraser C, Ramsay CR, Vale L, et al. Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technology Assessment 2004;8:1-80. Grimshaw J, Thomas RE, Maclennan G, Fraser C, Ramsay CR, Vale L, et al. Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technology Assessment 2004;8:1-80.
go back to reference Kunz R, Oxman AD. The unpredictability paradox: review of empirical comparisons of randomised and non-randomised clinical trials. BMJ 1998;317:1185-90. PubMed Kunz R, Oxman AD. The unpredictability paradox: review of empirical comparisons of randomised and non-randomised clinical trials. BMJ 1998;317:1185-90. PubMed
go back to reference Eccles M, Ford GA, Duggan S, Steen N. Are postal questionnaire surveys of reported activity valid? An exploration using general practitioner management of hypertension in older people. Br J Gen Pract 1999;49:35-8. PubMed Eccles M, Ford GA, Duggan S, Steen N. Are postal questionnaire surveys of reported activity valid? An exploration using general practitioner management of hypertension in older people. Br J Gen Pract 1999;49:35-8. PubMed
Metagegevens
Titel
Preventie van hart- en vaatziekten
Resultaten van het LHV/NHG-project ‘Preventie: maatwerk’
Auteurs
Bernard Frijling
Marlies Hulscher
Ton Drenthen
Lilian van Leest
Jozé Braspenning
Henk van den Hoogen
Richard Grol
Publicatiedatum
01-10-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 10/2004
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03083759