Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Preventie en gezondheidsvoorlichting (GVO)

Auteur : E.M. Sesink

Gepubliceerd in: Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De eerste paragraaf gaat over het belang en het doel van preventie voor de gezondheid van mensen en de betekenis van de begrippen gezondheidsbescherming en -bevordering. De deelgebieden primaire, secundaire en tertiaire preventie worden vervolgens uitgelegd. De begrippen gezondheidsvoorlichting en GVO worden toegelicht. Aandacht is er voor specifieke doelgroepen met gezondheidsrisico’s, zoals jeugd, ouderen, allochtonen en mensen in een lage sociaal-economische situatie (ses). Aansluitend volgt een toelichting op mensen met weinig gezondheidsvaardigheden. Vervolgens wordt een overzicht beschreven van preventie wereldwijd (de WHO), landelijk (ministerie VWS) en preventie op lokaal gemeentelijk niveau. Hierna is er aandacht voor preventie en voorlichting door de verpleegkundige, met name in relatie met primaire, secundaire en tertiaire preventie en het belang van preventie van zorggerelateerde schade voor patiënten.
De tweede paragraaf gaat over analyse van gezondheid en ziekte, met statistisch en epidemiologisch onderzoek. Risicofactoren voor de gezondheid en gedragsdeterminanten voor een ongezonde leefstijl en gedragsmodellen, zoals het Health Believe Model worden toegelicht.
De derde paragraaf staat in het teken van preventieve interventiemethoden. Aan de hand van een model voor een planmatige opzet van interventies bestaande uit zes stappen kunnen preventieve interventies vorm krijgen.
Paragraaf 4 staat geheel in het teken van patiëntenvoorlichting (tertiaire preventie) met een beschrijving van verschillende specifieke doelen, zoals zelfmanagement, therapietrouw en coping. Tevens komen voorlichtingsmethoden aan bod, zoals motiverende gespreksvoering en psycho- educatie. Het hoofdstuk sluit af met hulpmiddelen voor patiëntenvoorlichting.
Literatuur
go back to reference Bouter, L.M., Dongen, M.C.J.M. van, Zielhuis, G.A. (2010). Epidemiologisch onderzoek Opzet en interpretatie. Zesde druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bouter, L.M., Dongen, M.C.J.M. van, Zielhuis, G.A. (2010). Epidemiologisch onderzoek Opzet en interpretatie. Zesde druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Brug, J., Assema, P. van, Lechner L. (2010) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: van Gorcum en Camp. Brug, J., Assema, P. van, Lechner L. (2010) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: van Gorcum en Camp.
go back to reference Bijma, M., Lak M. (2011). Leefstijlcoaching. Kernvragen bij gedragsverandering. Eerste druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Bijma, M., Lak M. (2011). Leefstijlcoaching. Kernvragen bij gedragsverandering. Eerste druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Jüngen, IJ.D., Kerstens, J.A.M., Sesink, E.M. (2010). De verpleegkundige in de AGZ: algemene verpleegkundige zorg, H. 4 De operatiepatiënt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jüngen, IJ.D., Kerstens, J.A.M., Sesink, E.M. (2010). De verpleegkundige in de AGZ: algemene verpleegkundige zorg, H. 4 De operatiepatiënt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Lambregts, J., Grotendorst, A. (2012). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., Grotendorst, A. (2012). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Peperstraten, H. van, Slooff C.J., Gaag, M. van der, Withaar, F., Mierlo, F, van, Boer, K. de (2010). Psycho-educatie voor mensen met een psychose en hun familieleden. Kenniscentrum Phrenos, GROUP/Geestkracht en Trimbos-instituut. Peperstraten, H. van, Slooff C.J., Gaag, M. van der, Withaar, F., Mierlo, F, van, Boer, K. de (2010). Psycho-educatie voor mensen met een psychose en hun familieleden. Kenniscentrum Phrenos, GROUP/Geestkracht en Trimbos-instituut.
go back to reference Sassen, B. (2010). Gezondheidsbevordering en preventie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Vierde druk. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg. Sassen, B. (2010). Gezondheidsbevordering en preventie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Vierde druk. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Terra, B., Mechelen-Gevers, E. van, Burgt, M. van den (2012). Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen. Derde druk. Amsterdam: Reed Elsevier. Terra, B., Mechelen-Gevers, E. van, Burgt, M. van den (2012). Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen. Derde druk. Amsterdam: Reed Elsevier.
go back to reference Timmer, S. (2011). eHealth in de praktijk. Handleiding voor iedereen die wil kennismaken of starten met e-health. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Timmer, S. (2011). eHealth in de praktijk. Handleiding voor iedereen die wil kennismaken of starten met e-health. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Wagenaar, S., Hulsebosch, J. (2013). En nu online. Sociale media voor professionals, organisaties en trainers. Tweede herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Wagenaar, S., Hulsebosch, J. (2013). En nu online. Sociale media voor professionals, organisaties en trainers. Tweede herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Berg, M. van den, Post, N.A.M., Hamberg-van Reenen, H.H., Baan, C.A., Schoemaker, C.G. (2014). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Berg, M. van den, Post, N.A.M., Hamberg-van Reenen, H.H., Baan, C.A., Schoemaker, C.G. (2014). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
go back to reference CBO. Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement 2008-2012. Kennis Resultaten en Toekomst. CBO. Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement 2008-2012. Kennis Resultaten en Toekomst.
go back to reference Koopmans, B., Korevaar, J., Nielen, M., Verhaak, P., Jong, J. de, Dijk, L. van, Noordman, J., Veenhof, C., Rademakers, J. (2013). Kennissynthese de Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld. Utrecht: Nivel. Koopmans, B., Korevaar, J., Nielen, M., Verhaak, P., Jong, J. de, Dijk, L. van, Noordman, J., Veenhof, C., Rademakers, J. (2013). Kennissynthese de Nederlandse patiënt en zorggebruiker in beeld. Utrecht: Nivel.
go back to reference Oosterbaan-Bruggeman, F.J. (2006). Hoe brengen we de kwaliteit van patiëntenfolders in kaart? Ontwikkeling van evaluatie instrumenten ten behoeve van schriftelijk patiëntenvoorlichtingsmateriaal. Afstudeerscriptie Universiteit Twente. Oosterbaan-Bruggeman, F.J. (2006). Hoe brengen we de kwaliteit van patiëntenfolders in kaart? Ontwikkeling van evaluatie instrumenten ten behoeve van schriftelijk patiëntenvoorlichtingsmateriaal. Afstudeerscriptie Universiteit Twente.
go back to reference Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst. Verkenning 2010 Van gezond naar beter. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst. Verkenning 2010 Van gezond naar beter. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Schellevis, F. (2012). Preventie kan effectiever! Deelnamebereidheid en deelnametrouw aan preventieprogramma’s in de zorg. Utrecht: Nivel. Schellevis, F. (2012). Preventie kan effectiever! Deelnamebereidheid en deelnametrouw aan preventieprogramma’s in de zorg. Utrecht: Nivel.
go back to reference Verdurmen, J., Monshouwer, K., Laar, M. van (2014). Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging. Factsheet Roken Jeugd 2013. Utrecht: Trimbos-instituut. Verdurmen, J., Monshouwer, K., Laar, M. van (2014). Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging. Factsheet Roken Jeugd 2013. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Westein, M. Tijd voor een beter gebruik van medicijnen (2008). Aanbevelingen voor een samenhangende en gecoördineerde aanpak van therapietrouw. Eindrapportage project kwartiermaker Therapietrouw. Utrecht: NPCF namens NHG, LHV, KNMP, DGV, Platform PI en CG-Raad. Westein, M. Tijd voor een beter gebruik van medicijnen (2008). Aanbevelingen voor een samenhangende en gecoördineerde aanpak van therapietrouw. Eindrapportage project kwartiermaker Therapietrouw. Utrecht: NPCF namens NHG, LHV, KNMP, DGV, Platform PI en CG-Raad.
Metagegevens
Titel
Preventie en gezondheidsvoorlichting (GVO)
Auteur
E.M. Sesink
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0493-6_6