Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2012 | artikelen | Uitgave 5/2012

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2012

Prevalentie van niet-scrotale testis bij voldragen pasgeborenen en op de leeftijd van 1 jaar

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 5/2012
Auteurs:
Mw. Evelyn van der Plas, mw. Laszla van der Voort, dhr. dr. Joery Goede, mw. dr. Karlijn Sijstermans, dhr. dr. Piet Hummel, mw. Annebeth de Meij-Vries, dhr. dr. Wilfried Hack
Belangrijke opmerkingen
arts-onderzoeker kindergeneeskunde
onderzoeksverpleegkundige
artsassistent kindergeneeskunde
arts-assistent kindergeneeskunde
gynaecoloog
arts-assistent chirurgie
kinderarts

Samenvatting

Doel

Het doel van deze studie was het vaststellen van de prevalentie van aangeboren niet-scrotale testis bij voldragen pasgeborenen direct na de geboorte en op de leeftijd van 1 jaar.

Opzet

Prospectieve cohortstudie

Methode

Gedurende een periode van vijf jaar (2005-2010) werd direct na de geboorte de testisligging bepaald bij voldragen jongens. Indien er sprake was van een niet-ingedaalde testis, werden de jongens gezien voor follow-up op de leeftijd van 1, 3, 6, 9 en 12 maanden. Indien op de leeftijd van 1 jaar nog steeds sprake was van een niet-scrotale testis, vond verwijzing plaats naar de chirurg voor orchidopexie.

Resultaten

De prevalentie van jongens met een niet-scrotale testis bedroeg bij de geboorte 9,6% (251/2614). Tijdens het eerste levensjaar werd bij 224/251 (89,2%) jongens een spontane indaling van de testis vastgesteld.Vóór de leeftijd van 6 maanden werd een ingedaalde testis vastgesteld bij 214/251 jongens (85,3%) en tussen 6 tot 12 maanden bij 10/251 jongens (4,0%). Bij 27 van de totaal 2614 geïncludeerde jongens was er op de leeftijd van 1 jaar nog sprake van een niet-ingedaalde testis en bedroeg de prevalentie 1,0%.

Conclusie

De prevalentie van jongens met een niet-scrotale testis bedroeg bij de geboorte 9,6% en 1,0% op de leeftijd van 1 jaar. Deze prevalenties komen overeen met de beschikbare literatuur en in Nederland lijkt geen toename van de prevalentie van nietscrotale testis te zijn. Spontane indaling van bij de geboorte nietscrotale testis komt sporadisch ook nog voor na de zesde levensmaand.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2012

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2012 Naar de uitgave

casuïstische mededelingen

Ongewone intoxicaties bij adolescenten