Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2009

01-10-2009 | Redactioneel

PREDICT: ontwikkeling van een ‘handvest’ voor ouderenparticipatie in klinisch geneesmiddelenonderzoek

Auteur: C. M. P. M. Hertogh

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de inleiding en eerste aanbeveling van de CBO-Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie brengt de richtlijncommissie een belangrijke nuancering aan in de draagwijdte van haar aanbevelingen door te wijzen op de indrukwekkende leeftijdskloof tussen patiënten in het klinisch dementieonderzoek en de algemene bevolking: hoewel circa 75% van de patiënten met dementie ouder is dan 80 jaar, vindt het wetenschappelijk onderzoek in overwegende mate plaats met jongere patiënten zonder co-morbiditeit.1 Strikt genomen zijn de aanbevelingen, met name die welke strekken tot uitgebreide nosologische diagnostiek, dan ook alleen geldig voor de onderzochte populatie en spreekt een generalisatie naar 80+ niet vanzelf. In de recent uitgebrachte richtlijn Beroerte doet zich een soortgelijke ‘age gap’ voor waar de auteurs concluderen dat de revalidatie van CVA-patiënten in het verpleeghuis achter blijft bij de gewenste situatie (minimaal twee keer per dag gedurende minimaal 20 tot 30 minuten oefentherapie).2 Niet vermeld wordt hier dat deze aanbeveling gebaseerd is op een meta-analyse van 20 studies waarin kwetsbare ouderen met co-morbiditeit nauwelijks vertegenwoordigd waren.3
Literatuur
1.
go back to reference Richtlijn ‘Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie’. Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, 2005. Richtlijn ‘Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie’. Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, 2005.
2.
go back to reference Richtlijn ‘Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte’. Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 2008. Richtlijn ‘Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte’. Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 2008.
3.
go back to reference Kwakkel G, Van Peppen R, Wagenaar RC, et al. Effects of augmented exercise therapy after stroke: a meta-analysis. Stroke 2004;35:2529-39. Kwakkel G, Van Peppen R, Wagenaar RC, et al. Effects of augmented exercise therapy after stroke: a meta-analysis. Stroke 2004;35:2529-39.
4.
go back to reference http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/geneesmiddelen/Off-label-use/default.htm http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/geneesmiddelen/Off-label-use/default.htm
5.
go back to reference Baldwin DS, Kosky N. Off-label prescribing in psychiatric practice. Advances in psychiatric treatment 2007;13:414-22. Baldwin DS, Kosky N. Off-label prescribing in psychiatric practice. Advances in psychiatric treatment 2007;13:414-22.
6.
go back to reference Godlovitch G. Age discrimination in trials and treatment: old dogs and new tricks. Monash Bioethics Review 2003; 22(3):66-77. Godlovitch G. Age discrimination in trials and treatment: old dogs and new tricks. Monash Bioethics Review 2003; 22(3):66-77.
7.
go back to reference Butler RN, The need for drug safety – The older person and ageism. Issue Brief November 2007, International Longevity Center, USA. Butler RN, The need for drug safety – The older person and ageism. Issue Brief November 2007, International Longevity Center, USA.
8.
go back to reference Bayer A, Tadd W. Unjustified exclusion of elderly from studies submitted to research ethics committee for approval: descriptive study. BMJ 2000;321(7267):992-993. Bayer A, Tadd W. Unjustified exclusion of elderly from studies submitted to research ethics committee for approval: descriptive study. BMJ 2000;321(7267):992-993.
9.
go back to reference Britton A, McKee M, Black N, McPherson K, Sanderson C, Bain C. Threats to applicability of randomized trials:exclusion and selective participation. Journal of Health Services & Research Policy 1999; 4(2):112-121. Britton A, McKee M, Black N, McPherson K, Sanderson C, Bain C. Threats to applicability of randomized trials:exclusion and selective participation. Journal of Health Services & Research Policy 1999; 4(2):112-121.
10.
go back to reference Van Marum R. Nieuwe initiatieven op het gebied van de gerontofarmacologie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2009; 40(2):42-4. Van Marum R. Nieuwe initiatieven op het gebied van de gerontofarmacologie. Tijdschr Gerontol Geriatr 2009; 40(2):42-4.
11.
go back to reference Hellström I, Nolan M, Nordenfelt L, Lundh U. Ethical and methodological issues in interviewing people with dementia. Nursing Ethics 2007; 14(5):608-19. Hellström I, Nolan M, Nordenfelt L, Lundh U. Ethical and methodological issues in interviewing people with dementia. Nursing Ethics 2007; 14(5):608-19.
Metagegevens
Titel
PREDICT: ontwikkeling van een ‘handvest’ voor ouderenparticipatie in klinisch geneesmiddelenonderzoek
Auteur
C. M. P. M. Hertogh
Publicatiedatum
01-10-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2009
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03079586

Andere artikelen Uitgave 5/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2009 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congresagenda