Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

24-07-2019 | Artikelen

Praktische toepassing en effecten van Signs of Safety – Een pilotstudie

Auteurs: Sari Reekers, MSc, Dr. Sharon Dijkstra, Prof. dr. Geert Jan Stams, Prof. dr. Jessica Asscher, Dr. Hanneke Creemers

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de praktische toepassing en effecten in kaart gebracht van Signs of Safety (SoS), een werkwijze in de jeugdhulpverlening gericht op het terugdringen van kindermishandeling. Dit is gedaan middels (1) een kwalitatief onderzoek waarvoor semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij zeven SoS-werkers en (2) een kwantitatief onderzoek met vragenlijstgegevens van ouders en jeugdhulpverleners van 20 families die ondersteund werden middels SoS en 20 families die reguliere jeugdhulpverlening ontvingen.
Volgens SoS-werkers hangen de ontwikkeling van een positieve samenwerkingsrelatie tussen de hulpverlener en ouders en empowerment van ouders, twee kernelementen van SoS, sterk met elkaar samen. De kwantitatieve resultaten tonen dat de inzet van SoS op korte termijn niet effectiever is dan de inzet van reguliere jeugdhulpverlening voor het reduceren van het risico op kindermishandeling en het versterken van empowerment van ouders.
Literatuur
go back to reference Baecke, J. A. H., Boer, R. de, Bremmer, P. J. J., Duenk, M., Kroon, D. J. J., Loeffen, M. M., Mobach, C. E., & Schuyt, M. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de Jeugdzorg. Eindrapport. Amersfoort: BMC. Baecke, J. A. H., Boer, R. de, Bremmer, P. J. J., Duenk, M., Kroon, D. J. J., Loeffen, M. M., Mobach, C. E., & Schuyt, M. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de Jeugdzorg. Eindrapport. Amersfoort: BMC.
go back to reference Bruinsma, W., & Konijn, C. (2008). Antwoord op veel gestelde vragen over effectiviteit. Jeugd en Co Kennis, 03, 17–23.CrossRef Bruinsma, W., & Konijn, C. (2008). Antwoord op veel gestelde vragen over effectiviteit. Jeugd en Co Kennis, 03, 17–23.CrossRef
go back to reference Bryman, A. (2012). Sampling. In A. Bryman (red.), Social research methods (pp. 183–206). New York: Oxford University Press. Bryman, A. (2012). Sampling. In A. Bryman (red.), Social research methods (pp. 183–206). New York: Oxford University Press.
go back to reference Bunn, A. (2013). Signs of Safety in England: an NSPCC commissioned report on the Signs of Safety model in child protection. Londen: NSPCC. www.nspcc.org.uk. Bunn, A. (2013). Signs of Safety in England: an NSPCC commissioned report on the Signs of Safety model in child protection. Londen: NSPCC. www.​nspcc.​org.​uk.
go back to reference Busschers, I. (2018). Child safety now! Towards effective case management in child protection and youth parole services (proefschrift). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Busschers, I. (2018). Child safety now! Towards effective case management in child protection and youth parole services (proefschrift). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Busschers, I., Boendermaker, L., & Dinkgreve, M. (2016). Validation and operationalization of intensive family case management: a Delphi study. Child and Adolescent Social Work Journal, 33, 69–78.CrossRef Busschers, I., Boendermaker, L., & Dinkgreve, M. (2016). Validation and operationalization of intensive family case management: a Delphi study. Child and Adolescent Social Work Journal, 33, 69–78.CrossRef
go back to reference Dijkstra, S., Creemers, H. E., Asscher, J. J., & Stams, G. J. J. M. (2016). De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming. Amsterdam: Afdeling Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam. Dijkstra, S., Creemers, H. E., Asscher, J. J., & Stams, G. J. J. M. (2016). De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming. Amsterdam: Afdeling Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Eijgenraam, K. (2006). Beslissen is een werkwoord. Handreikingen voor het besluitvormingsproces in bureau jeugdzorg. Utrecht: NIZW Jeugd. www.nji.nl. Eijgenraam, K. (2006). Beslissen is een werkwoord. Handreikingen voor het besluitvormingsproces in bureau jeugdzorg. Utrecht: NIZW Jeugd. www.​nji.​nl.
go back to reference Gardner, R. (2008). Developing an effective response to neglect and emotional harm to children. Norwich: UEA/NSPCC. Retrieved from: www.nspcc.org.uk. Geraadpleegd op: 29 maart 2019. Gardner, R. (2008). Developing an effective response to neglect and emotional harm to children. Norwich: UEA/NSPCC. Retrieved from: www.​nspcc.​org.​uk. Geraadpleegd op: 29 maart 2019.
go back to reference Grietens, H., Groenewegen, I., Hellinckx, W., Baartman, H. E., & Weglewski, A. (2000). Nederlandse vertaling van de ‘Child Abuse Potential Inventory’ (CAPI). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Orthopedagogiek. Grietens, H., Groenewegen, I., Hellinckx, W., Baartman, H. E., & Weglewski, A. (2000). Nederlandse vertaling van de ‘Child Abuse Potential Inventory’ (CAPI). Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Orthopedagogiek.
go back to reference Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. New York: Guilford. Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. New York: Guilford.
go back to reference Hoek, M. (2010). Eigen kracht: een andere visie op verlenen én krijgen van hulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. www.nji.nl. Hoek, M. (2010). Eigen kracht: een andere visie op verlenen én krijgen van hulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. www.​nji.​nl.
go back to reference Holzer, P. J., Bromfield, L. M., & Richardson, N. (2006). The effectiveness of parent education programs for preventing child maltreatment. Australian Institute of Family Studies. https://aifs.gov.au/cfca/. Geraadpleegd op: 29 maart 2019. Holzer, P. J., Bromfield, L. M., & Richardson, N. (2006). The effectiveness of parent education programs for preventing child maltreatment. Australian Institute of Family Studies. https://​aifs.​gov.​au/​cfca/​. Geraadpleegd op: 29 maart 2019.
go back to reference Hughes, G., & Silver, C. (2011). Summary of strengths and weaknesses of each package in the context of analysing open-ended questions. Guildford: University of Surrey. https://www.surrey.ac.uk. Hughes, G., & Silver, C. (2011). Summary of strengths and weaknesses of each package in the context of analysing open-ended questions. Guildford: University of Surrey. https://​www.​surrey.​ac.​uk.
go back to reference Idzelis, R. M., Nelson-Dusek, S., & Skrypek, M. (2013). Innovations in child protection services in Minnesota—research chronicle of Carver and Olmsted Counties. St. Paul: Wilder Research. https://www.wilder.org. Idzelis, R. M., Nelson-Dusek, S., & Skrypek, M. (2013). Innovations in child protection services in Minnesota—research chronicle of Carver and Olmsted Counties. St. Paul: Wilder Research. https://​www.​wilder.​org.
go back to reference Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (2006). LISREL 8.80 for windows. Lincolnwood: Scientific Software International. Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (2006). LISREL 8.80 for windows. Lincolnwood: Scientific Software International.
go back to reference Kutash, K., Duchnowski, A. J., & Lynn, N. (2006). School-based mental health: an empirical guide for decision-makers. Tampa: University of South Florida, The Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, Department of Child & Family Studies, Research and Training Center for Children’s Mental Health. Kutash, K., Duchnowski, A. J., & Lynn, N. (2006). School-based mental health: an empirical guide for decision-makers. Tampa: University of South Florida, The Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, Department of Child & Family Studies, Research and Training Center for Children’s Mental Health.
go back to reference Lohrbach, S., & Sawyer, R. (2004). Creating a constructive practice: family and professional partnership in high-risk child protection case conferences. Protecting Children, 19, 14–19. Lohrbach, S., & Sawyer, R. (2004). Creating a constructive practice: family and professional partnership in high-risk child protection case conferences. Protecting Children, 19, 14–19.
go back to reference MacKinnon, L. (1998). Trust and betrayal in the treatment of child abuse. New York: Guildford Press. MacKinnon, L. (1998). Trust and betrayal in the treatment of child abuse. New York: Guildford Press.
go back to reference Mikton, C., & Butchart, A. (2009). Child maltreatment prevention: a systematic review of reviews. Bulletin of the World Health Organization, 87, 353–361.CrossRefPubMedPubMedCentral Mikton, C., & Butchart, A. (2009). Child maltreatment prevention: a systematic review of reviews. Bulletin of the World Health Organization, 87, 353–361.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference O’Hanlon, W., & Weinier-Davis, M. (1989). In search of solutions: a new direction in psychotherapy. New York: Norton. O’Hanlon, W., & Weinier-Davis, M. (1989). In search of solutions: a new direction in psychotherapy. New York: Norton.
go back to reference Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika, 70, 41–55.CrossRef Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika, 70, 41–55.CrossRef
go back to reference De Shazer, S. (1988). Clues: investigating solutions in brief therapy. New York: Norton. De Shazer, S. (1988). Clues: investigating solutions in brief therapy. New York: Norton.
go back to reference Skrypek, M., Otteson, C., & Owen, G. (2010). Signs of Safety in Minnesota: early indicators of successful implementation in child welfare agencies. St. Paul: Wilder Research. https://www.wilder.org. Skrypek, M., Otteson, C., & Owen, G. (2010). Signs of Safety in Minnesota: early indicators of successful implementation in child welfare agencies. St. Paul: Wilder Research. https://​www.​wilder.​org.
go back to reference Sørensen, T. H. (2009). Familien I Centrum, socialcentrenes implementering af løsningsfokuserede metoder. Mål og rammekontoret for børn og familier. Socialforvaltningen: Københavns Kommune. https://www.kk.dk. Sørensen, T. H. (2009). Familien I Centrum, socialcentrenes implementering af løsningsfokuserede metoder. Mål og rammekontoret for børn og familier. Socialforvaltningen: Københavns Kommune. https://​www.​kk.​dk.
go back to reference Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: SAGE. Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Teoh, A. H., Laffer, J., Parton, N., & Turnell, A. (2003). Trafficking in meaning: constructive social work in child protection practice. In C. Hall, K. Juhila, N. Parton & T. Peso (red.), Client as practice. London: Jessica Kingsley. Teoh, A. H., Laffer, J., Parton, N., & Turnell, A. (2003). Trafficking in meaning: constructive social work in child protection practice. In C. Hall, K. Juhila, N. Parton & T. Peso (red.), Client as practice. London: Jessica Kingsley.
go back to reference Thoburn, J., Lewis, A., & Shemmings, D. (1995). Paternalism or partnership? Family involvement in the child protection process. London: HSMO. Thoburn, J., Lewis, A., & Shemmings, D. (1995). Paternalism or partnership? Family involvement in the child protection process. London: HSMO.
go back to reference Turnell, A. (2008). Adoption of Signs of Safety as the department for child protection’s child protection practice framework. Government of Western Australia: Department for Child Protection. Turnell, A. (2008). Adoption of Signs of Safety as the department for child protection’s child protection practice framework. Government of Western Australia: Department for Child Protection.
go back to reference Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of Safety: a solution and safety oriented approach to child protection casework. New York: W.W. Norton. Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of Safety: a solution and safety oriented approach to child protection casework. New York: W.W. Norton.
go back to reference Put, C. van der, Assink, M., & Stams, G. J. (2016). Predicting relapse of problematic child-rearing situations. Children and Youth Services Review, 61, 288–295.CrossRef Put, C. van der, Assink, M., & Stams, G. J. (2016). Predicting relapse of problematic child-rearing situations. Children and Youth Services Review, 61, 288–295.CrossRef
go back to reference Vink, R., Wolff, M. de, Dommelen, P. van, Bartelink, C., & Veen, S. van der (2017). Empowered door Signs of Safety? Onderzoek naar de werkzaamheid van Signs of Safety in de jeugdzorg. Leiden: TNO. Vink, R., Wolff, M. de, Dommelen, P. van, Bartelink, C., & Veen, S. van der (2017). Empowered door Signs of Safety? Onderzoek naar de werkzaamheid van Signs of Safety in de jeugdzorg. Leiden: TNO.
go back to reference Wheeler, J., & Hogg, V. (2011). Signs of Safety and the child protection movement. In C. Franklin, T. Trepper, E. McCollum & W. Gingerich (red.), Solution-focused brief therapy: a handbook of evidence-based practice (pp. 203–215). New York: Oxford University Press.CrossRef Wheeler, J., & Hogg, V. (2011). Signs of Safety and the child protection movement. In C. Franklin, T. Trepper, E. McCollum & W. Gingerich (red.), Solution-focused brief therapy: a handbook of evidence-based practice (pp. 203–215). New York: Oxford University Press.CrossRef
go back to reference Wijnen-Lunenburg, P., Beek, F. van, Bijl, B., Gramberg, P., & Slot, W. (2008). De familie aan zet: de uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie. Duivendrecht, Voorhout: PI Research/WESP Jeugdzorg. Wijnen-Lunenburg, P., Beek, F. van, Bijl, B., Gramberg, P., & Slot, W. (2008). De familie aan zet: de uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie. Duivendrecht, Voorhout: PI Research/WESP Jeugdzorg.
go back to reference Wolff, M. S. de, & Vink, R. M. (2012). Signs of Safety: werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers. Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven. Wolff, M. S. de, & Vink, R. M. (2012). Signs of Safety: werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers. Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.
go back to reference Yperen, T. van. (2003) Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: NIZW Jeugd. Yperen, T. van. (2003) Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: NIZW Jeugd.
Metagegevens
Titel
Praktische toepassing en effecten van Signs of Safety – Een pilotstudie
Auteurs
Sari Reekers, MSc
Dr. Sharon Dijkstra
Prof. dr. Geert Jan Stams
Prof. dr. Jessica Asscher
Dr. Hanneke Creemers
Publicatiedatum
24-07-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2019
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-019-00210-x

Andere artikelen Uitgave 3/2019

Kind en adolescent 3/2019 Naar de uitgave