Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit boekwerk is tot stand gekomen door het werk bespreking van de aanvraag, de technische u- van velen. Uniek in de opzet ervan is dat studen- voering en tot slot het resultaat van het radio- ten, co-assistenten en arts-assistenten, niet alleen gisch onderzoek aan bod komen. De aanvraag is uit Nijmegen maar uit heel Nederland, verant- meestal rechtstreeks overgenomen van de o- woordelijk zijn voor de samenstelling en inhoud spronkelijke aanvraag, met al zijn tekortkom- van de teksten. In de loop van de collegejaren gen. Bij de casus in het hoofdstuk over de ‘tech- 2001-2004 zijn zij door ons uitgenodigd casuïstiek niek’ spelen de aanvraag en het resultaat een te verzamelen. Zij kregen daarbij het verzoek om minder belangrijke rol en ligt de nadruk op de voor elke casus de aanvraag, de radiologische technische uitvoering. In de casus die een n- techniek en het resultaat van het beeldvormend maal beeld behandelen, ligt het zwaartepunt op onderzoek te beschrijven. In het resultaat moest het resultaat: de anatomische afbeelding van het de terugkoppeling naar de vraagstelling zijn op- gevraagde orgaan. De overige casus geven een genomen. Hierdoor ontstond een collectie van al- meer algemene beschouwing van het betreffende ledaagse ziektebeelden, geplaatst tegen een ziektebeeld en de rol van de radiologie hierin. radiologische achtergrond.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Techniek

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 De techniek van de conventionele radiologie (CR)

R. Lamberts

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 De techniek van de computertomografie (CT)

W. Pels

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 De techniek van de magnetische resonantie (MR)

J. Fütterer

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 De techniek van de echografie (Echo)

D. de Koning

Hoofd

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Het normale CT-onderzoek van de hersenen

M. Claessen

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Het normale MRI-onderzoek van de hersenen

R. Smeenk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Beeldvormende diagnostiek bij een intracerebraal vaatincident (CVA)

R. Groenen

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Beeldvormende diagnostiek bij een subarachnoïdale bloeding (SAB)

T. van den Hurk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Beeldvormende diagnostiek bij een hersentumor

B. van de Langerijt

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 Beeldvormende diagnostiek bij een trauma capitis

C. van Boheemen

Borst

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11 Beoordeling van een normale thoraxfoto

S. Hein

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12 Het normale CT-onderzoek van de thorax

D. Bosboom

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13 Beeldvormende diagnostiek bij een pneumonie

M. Ariës

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14 Beeldvormende diagnostiek bij een longembolie

M. Brink

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15 Beeldvormende diagnostiek bij een longtumor

M. Ariës

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16 Beeldvormende diagnostiek bij vergrote hilusklieren

E. van Asseldonk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17 Beeldvormende diagnostiek bij subcutaan emfyseem

E. van Asseldonk

Buik

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18 Het normale CT-onderzoek van het abdomen

A. der Kinderen

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19 Echografisch onderzoek van de lever

B. Looij

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20 Beeldvormende diagnostiek bij een maag-darmperforatie

H. Joosten

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21 Het buikoverzicht (BOZ)

M. Brink

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

22 Beeldvormende diagnostiek bij een colontumor

T. Snijders

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

23 Beeldvormende diagnostiek bij abdominale lymfomen

I. Bisschops

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

24 Beeldvormende diagnostiek bij een appendicitis

Th. Fassaert

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

25 Beeldvormende diagnostiek bij een aneurysma aortae abdominalis (AAA)

M. Ariës

Skelet

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

26 Beeldvormende diagnostiek bij coxartrose

S. van Opstal

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

27 Beeldvormende diagnostiek bij reumatoïde artritis

M. Brink

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

28 Beeldvormende diagnostiek bij halswervelinstabiliteit

M. Ariës

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

29 Beeldvormende diagnostiek bij lage rugpijn

E. Niesten

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

30 Beeldvormende diagnostiek bij wervelfracturen

F. van Eck

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

31 Een MRI-onderzoek van de knie

M. Ploegmakers

Kinderen

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

32 Beeldvormende diagnostiek bij het idiopathic respiratory distress syndrome (IRDS)

G. Stege

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

33 Beeldvormende diagnostiek bij pylorushypertrofie

E. Cremers

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

34 Beeldvormende diagnostiek bij congenitale heupdysplasie (CHD)

E. Hermans

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

35 Beeldvormende diagnostiek bij agressieve botprocessen

L.G. Grigoreva

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

36 Beeldvormende diagnostiek bij actieve botprocessen

M. Smorenburg

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

37 Beeldvormende diagnostiek bij een greenstickfractuur

A. Dirks

Diversen

Voorwerk

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

38 Beeldvormende diagnostiek bij een polsfractuur

J. Ploegmakers

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

39 Beeldvormende diagnostiek bij een collumfractuur

J. Ploegmakers

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

40 Beeldvormende diagnostiek bij een zwelling in de mamma

A. van de Logt

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

41 Een MRI-onderzoek van de uterus

M. Snoeren

2005 | OriginalPaper | Hoofdstuk

42 Een MRI-onderzoek van de prostaat

J. Veltman

Nawerk

Meer informatie