Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Hét boek om snel en doeltreffend mee te zoeken in PubMed!Praktische handleiding PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed biedt gratis toegang tot Medline en is de meest gebruikte medische zoekmachine.In deze geheel herziene editie van Praktische handleiding PubMed komen in korte en heldere hoofdstukken de volgende onderwerpen aan bod:Hoe formuleer ik een goede zoekvraag?Op welke manieren kan ik zoeken in PubMed en welke zoekstrategie levert in mijn geval het beste resultaat op?Hoe kan ik zoekresultaten vergroten of verkleinen? Faridi van Etten is werkzaam in de medische bibliotheek van het Academisch Medisch Centrum en verzorgt regelmatig cursussen over het onderwerp. Rikie Deurenberg is als informatiespecialist werkzaam bij het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor evidencebased medicine; niet alleen in de medische professie, maar ook bij de paramedici en verpleegkundigen (evidence-based practice, evidence-based nursing).
Faridi van Etten – Jamaludin, Rikie Deurenberg

2. Openingspagina van PubMed en uitleg over de knoppen en opties

PubMed is via internet bereikbaar via het internetadres www.​pubmed.​gov Als u PubMed opent ziet u het volgende plaatje verschijnen:
Faridi van Etten – Jamaludin, Rikie Deurenberg

3. Hoe zoekt PubMed?

PubMed kent een aantal basiszoekopties, zoals de Booleaanse operatoren, automatic mapping en truncatie. Alle technieken hebben hun eigen voor- en nadelen. In hoofdstuk 4 kunt u verder lezen wanneer welke techniek de voorkeur heeft. In de praktijk zult u waarschijnlijk een combinatie van de verschillende zoektechnieken toepassen.
Faridi van Etten - Jamaludin, Rikie Deurenberg

4. Hoe zoekt PubMed? (vervolg)

Hier volgt een korte opsomming van de diverse mogelijkheden om in PubMed te zoeken. Er zijn een aantal eenvoudige en tevens snelle varianten die heel bruikbaar zijn voor bepaalde vragen. Ook de meer gecompliceerde mogelijkheden van de MeSH worden behandeld.
Faridi van Etten -Jamaludin, Rikie Deurenberg

5. Hoe worden de resultaten weergegeven?

In dit hoofdstuk komen het tonen en bekijken van de zoekresultaten aan de orde. Er wordt uitgelegd hoe u de referenties in verschillende formats (presentatieschermen) kunt bekijken.
Faridi van Etten -Jamaludin, Rikie Deurenberg

6. Hoe kan ik zoekresultaten of zoekacties bewaren?

Er zijn verschillende manieren waarop u referenties — al dan niet tijdelijk — kunt bewaren.
Faridi van Etten -Jamaludin, Rikie Deurenberg

7. Hoe zoek ik snel naar informatie met behulp van concrete, al bekende gegevens?

Het is in PubMed misschien niet direct duidelijk hoe er gezocht kan worden naar de auteurs van artikelen. Daarom laten wij dat hier zien.
Faridi van Etten -Jamaludin, Rikie Deurenberg

8. Online opsporen van full textbronnen

In PubMed kunt u full text (= volledige tekst van) bepaalde boeken, artikelen of andere informatie bekijken. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe dat in z’n werk gaat.
Faridi van Etten -Jamaludin, Rikie Deurenberg

9. Voorbereiding op de zoekactie: formuleren en uitwerken van de zoekvraag

Het formuleren van een goed opzoekbare en beantwoordbare vraag wordt vaak onderschat. Het is verleidelijk om zomaar enkele termen in de zoekregel in te typen en te kijken welke referenties verschijnen. Helaas is het resultaat dan vaak een veel te groot aantal artikelen, waarmee u zich geen raad weet
Faridi van Etten- Jamaludin, Rikie Deurenberg

10. De zoekactie in PubMed: zoeken voor algemene vragen

Voor algemene vragen is het veelal voldoende als deze globaal geformuleerd worden. Dit betekent dat de vraagstelling kort en bondig kan zijn en slechts weinig details hoeft te bevatten. Als u echter bedenkt dat PubMed 16 miljoen artikelen bevat en u er als antwoord op uw vraag maar een beperkt aantal wilt vinden (bijvoorbeeld 10 tot hooguit 50), dan zal het duidelijk zijn dat aan de zoektermen die u gaat gebruiken hoge eisen worden gesteld. U wilt ‘een speld in een hooiberg’ vinden; dit is mogelijk met een goed zoekplan.
Faridi van Etten- Jamaludin, Rikie Deurenberg

11. Zoeken voor specifieke, klinische vragen

In het vorige hoofdstuk heeft u kennis kunnen maken met een aantal basistechnieken voor het zoeken, zoals het opsporen van goede zoektermen en het controleren op geschiktheid. In dit hoofdstuk gaat u deze technieken gebruiken voor de meer ingewikkelde specifieke klinische vragen. Deze technieken past u toe nadat u uw vraag heeft voorbereid via de pico-methode.
Faridi van Etten- Jamaludin, Rikie Deurenberg

12. Het gebruik van de index via de Search Builder

De Search Builder op het Advanced Search-scherm geeft u toegang tot de index van verschillende velden in PubMed.
Faridi van Etten - Jamaludin, Rikie Deurenberg

13. Tips om het zoekplan bij te sturen op basis van het resultaat en het gebruik van de Limits

Stel, u hebt een zoekactie gedaan, maar bent niet tevreden met het resultaat ervan, omdat dat niet goed aansluit bij uw zoekvraag. U kunt dan besluiten uw zoekactie te analyseren, om te bekijken wat er verbeterd kan worden. Het beste kunt u deze analyse stapsgewijs uitvoeren. Probeer per stap het resultaat te beoordelen. Werk vanuit de vraagvoorbereiding, omdat daar de belangrijkste onderdelen van uw vraag omschreven zijn. Hier volgen enkele concrete suggesties.
Faridi van Etten - Jamaludin, Rikie Deurenberg

14. Voorbeelden van zoekacties

Wat is het effect van corticosteroïden (lokaal dan wel systemisch) bij chronische sinusitis?
Faridi van Etten - Jamaludin, Rikie Deurenberg

15. Verantwoording van de zoekactie, het weergeven van de opbouw van de zoekvraag

In de voorafgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan het formuleren van precieze zoekvragen en het realiseren van goede zoekacties. Dergelijke zoekacties zijn dan een prima basis voor het evidence-based beantwoorden van klinische vragen. Een heldere verslaglegging is nu de volgende stap. Dit verslag moet laten zien dat er grondig en sensitief gezocht is zodat er een solide basis is voor het formuleren van een antwoord. Standaardverslaglegging bestaat nog niet, wel is er steeds meer aandacht voor de zoekmethode, zeker als er sprake is van gesynthetiseerde evidence.
Faridi van Etten -Jamaludin, Rikie Deurenberg

Nawerk

Meer informatie