Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Praktische Huisartsgeneeskunde 3/2017

01-06-2017

Praktijkvoering

Auteurs: Annette Berendsen, Jan Schuling

Gepubliceerd in: Praktische Huisartsgeneeskunde | Uitgave 3/2017

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

Ik heb samen met mijn partner de kans om een huisartsenpraktijk op het platteland over te nemen. Dit is echter een apotheekhoudende praktijk. Ik zou graag de praktijk over willen nemen, maar zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden?
Opmerkingen
Meer lezen: Samenwerkingsperikelen in de praktijk, Annette Berendsen en Jan Schuling, ISBN: 9789031382446

Wat is belangrijk bij het overnemen van een apotheekhoudende praktijk?

Ik heb samen met mijn partner de kans om een huisartsenpraktijk op het platteland over te nemen. Dit is echter een apotheekhoudende praktijk. Ik zou graag de praktijk over willen nemen, maar zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden?
Auteurs van het boek Een eigen praktijk
Als u een apotheekhoudende praktijk wilt beginnen, overnemen of wilt gaan associëren, moet u een vergunning aanvragen op grond van artikel 61, tiende lid van de Geneesmiddelenwet. De apotheekvergunning is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben in een gebied waar geen apotheek is gevestigd. Daarvoor gelden afstandscriteria, die op de website van Farmatec (www.farmatec.nl) vermeld staan. Op deze website is ook het aanvraagformulier voor de vergunning te downloaden. Het ministerie van VWS geeft per praktijkadres maar één hoofdvergunning af. Daarnaast kunnen één of meer associatievergunningen worden verleend. Een associatievergunning is gekoppeld aan een hoofdvergunning. U hoeft geen speciale opleiding te hebben gedaan als u een apotheekhoudende huisartsenpraktijk wilt overnemen. Maar wij raden u wel dringend aan om nascholing te volgen. De beroepsnorm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen geeft aan dat u ten minste 30 uur farmaceutisch-inhoudelijke nascholing per 5 jaar moet doen. Een van de aanbieders van deze nascholing is de LHV Apotheekhoudende Afdeling.
Checklist voor de apotheekhoudende huisartspraktijk:
 • Dien 3 tot 6 maanden van tevoren een aanvraag voor een vergunning in bij Farmatec (de termijn voor afhandeling is 120-160 dagen).
 • In het geval van goodwill: voor suggesties voor het berekenen van de goodwill kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van het (niet-bindende) advies van de Apotheekhoudende Afdeling. Dit vindt u op de website http://apotheekhoudend.lhv.nl/praktijkoverdracht/ advies-goodwill.
 • Vraag een btw-nummer aan bij de belastingdienst
 • Vraag een AGB-code aan bij Vektis (zie paragraaf 7.9 van hoofdstuk 7).
 • Meld een adreswijziging (bijvoorbeeld in het geval van nieuwbouw) bij Farmatec.
 • Neem de beroepsnorm door om te zien waaraan u wordt geacht te voldoen.
Regel contracten met verzekeraars, dienstapotheek en bereidingsapotheek, groothandel, HIS/AIS leverancier, kwaliteitsmanagementsysteem, certificerende instelling, in het geval u uw praktijk wilt laten certificeren. Overweeg lidmaatschap van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV en neem contact met hen op voor advies.

Hoe los ik conflicten op tussen de assistenten?

Sinds kort werk ik samen met twee andere huisartsen in een HOED. Onze eigen assistenten zijn meegegaan. Voorheen werkten we als twee afzonderlijke teams prima samen, maar sinds de samenvoeging lijken er voortdurend conflicten te ontstaan tussen de assistenten. Hoe los ik dit op?
Auteurs van het boek Samenwerkingsperikelen in de praktijk:
Een HOED is een organisatie die een doel dient. Hierbij kunnen verschillende zaken spelen, zoals het samenvoegen van assistentfuncties, het aanstellen van een gezamenlijke POH, beoogde financiële en huisvestingsvoordelen of onderlinge waarneming door de huisartsen. De voor- en nadelen moeten van tevoren worden geformuleerd, niet alleen op het niveau van de huisartsen, maar ook met de betreffende assistenten. Bij het samenvoegen van assistentfuncties moeten afspraken en verwachtingen over patiëntenzorg en praktijkorganisatie worden doorgesproken:
 • Zijn er praktijkregels voor patiënten en zo ja, welke zijn dat?
 • Hoe wordt de triage aangepakt?
 • Hoe zelfstandig mag een assistent zaken afhandelen?
 • Hoe vindt overdracht van informatie plaats tussen assistenten?
 • Welke taken moeten zijn afgerond voordat iemand naar huis gaat of van taak wisselt?
 • Is de dagindeling op elkaar afgestemd? Drinkt iedereen gezamenlijk koffie?
 • Hoe is de vakantie- en waarneemregeling geregeld?
Het is aan te raden om bij nieuwe parttime assistenten zaken betreffende aanwezigheid, zoals invulling van vrije middagen, tevoren per contract te regelen. Verder moeten taken worden verdeeld en beschreven. Er moeten structurele overlegsituaties worden vastgelegd voor assistenten, de eigen huisartsen en beide groepen gezamenlijk.
De leidinggevende huisarts zal duidelijkheid moeten scheppen over het beleid: waar geldt uniformiteit en waar mag worden afgeweken. Afgesproken wordt of een van de assistenten of een van de huisartsen leidinggevend is. Wordt gekozen voor een van de assistenten als leidinggevende, dan moet een van de huisartsen op zijn beurt een leidinggevende positie innemen ten opzichte van deze assistenten.
In een later stadium, wanneer de HOED eenmaal is gevormd, kunnen loyaliteiten kantelen: assistenten versus huisartsen. Het is belangrijk dergelijke mechanismen te herkennen. Het doel is een eenheid te worden en niet een club die bestaat uit meerdere partijen. Gebruik uitjes (ook voor de verhuizing) om elkaar te leren kennen en elkaars kwaliteiten te leren waarderen.
‘Sinds de fusie lijkt het alsof er steeds conflicten zijn tussen de assistenten’

Welke rechtsvorm kies ik voor mijn praktijk?

Welke rechtsvormen kan ik kiezen als ik een eigen praktijk wil oprichten? Ik heb gelezen over verschillende vormen van samenwerking, maar krijg niet goed op een rijtje waar ik precies op moet letten en hoe ik dit moet vormgeven.
Auteurs van het boek Ondernemen in de zorg
Bij het kiezen van een rechtsvorm spelen de volgende argumenten een rol.
 • Aansprakelijkheid en privévermogen. Bij bepaalde rechtsvormen, bijvoorbeeld de eenmanszaak, is de ondernemer met zijn/haar gehele privévermogen aansprakelijk voor schulden van de praktijk.
 • Belastingen. Als u kiest voor een rechtsvorm zoals de eenmanszaak of de maatschap (de zogenoemde natuurlijke personen), betaalt u inkomstenbelasting. U kunt daarbij vaak profiteren van aftrekregelingen. Een bv en andere rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting over de winst.
 • Samen of alleen ondernemen? Als u samen met iemand anders gaat ondernemen, kan dat invloed hebben op je keuze voor een rechtsvorm, maar dat hoeft niet. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen te ondernemen, bijvoorbeeld in een maatschap, in een bv of een coöperatie.
Er bestaan veel verschillende rechtsvormen. Voorbeelden zijn de eenmanszaak, de maatschap, de besloten vennootschap, de personenvennootschap en de coöperatie.
Als u een rechtsvorm wilt kiezen (en onderhouden), is het goed om de volgende stappen te nemen. Neem allereerst kennis van de verschillende mogelijke rechtsvormen en bepaal de persoonlijke wensen, externe factoren, kansen en mogelijkheden die van invloed kunnen zijn op de keuze.
Signaleer mogelijke obstakels en bedenk welke invloed deze kunnen hebben op de keuze van een rechtsvorm (de bank wil bijvoorbeeld een persoonlijke garantiestelling bij een leningaanvraag). Weeg vervolgens uw wensen, factoren, kansen, mogelijkheden en eventuele obstakels af tegen de mogelijke vormen en maak een logische keuze.
Bespreek de eerdergenoemde resultaten met een financieel adviseur. Bedenk in het geval van een maatschap welke afspraken noodzakelijk zijn. Bespreek de wensen ten aanzien van de afspraken met alle maten en inventariseer waar de meningsverschillen liggen.
Onderhandel hierover. Stel vervolgen een samenwerkingscontract of maatschapovereenkomst op. Blijf ook nadat gekozen is voor een bepaalde rechtsvorm: alert op ontwikkelingen die een verandering van de rechtsvorm rechtvaardigen.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

Dit product is nog niet beschikbaar met een online abonnement

Metagegevens
Titel
Praktijkvoering
Auteurs
Annette Berendsen
Jan Schuling
Publicatiedatum
01-06-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Praktische Huisartsgeneeskunde / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 2405-8661
Elektronisch ISSN: 2405-867X
DOI
https://doi.org/10.1007/s41045-017-0039-4

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Praktische Huisartsgeneeskunde 3/2017 Naar de uitgave

Is hoge bloeddruk goed of slecht?

Minder sterfte bij lage hypertensie 85-plusser

News

Neiws