Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2004

01-03-2004 | Artikelen

Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid

Instrumenten voor een effectievere jeugdzorg

Auteur: Tom A. van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De literatuur laat zien dat jeugdzorg helpt, maar dat er ook nog veel verbetering mogelijk is. Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) is een betrekkelijk nieuw vakgebied in de pedagogiek dat zich bezighoudt met de methoden en strategieën ter verbetering van de professionele hulp- en dienstverlening. Centraal in dit artikel staat de vraag langs welke wegen de jeugdzorg effectiever is te maken. In kort bestek wordt een overzicht geboden van wat in dit verband bekend is over de bruikbaarheid van methoden en strategieën van praktijkontwikkeling. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de rol die onderzoek en beleid in dit verband zou moeten spelen.
Literatuur
go back to reference Ackerman, S. J., & Hilsenroth, M. J. (2003). A review of therapist characteristics and techniques positively impacting the therapeutic alliance. Clinical Psychology Review, 23, 1-33. CrossRefPubMed Ackerman, S. J., & Hilsenroth, M. J. (2003). A review of therapist characteristics and techniques positively impacting the therapeutic alliance. Clinical Psychology Review, 23, 1-33. CrossRefPubMed
go back to reference Addis, M. E., & Waltz, J. (2002). Implicit and untested assumptions about the role of psychotherapy treatment manuals in evidence-based mental practice. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 421-424. CrossRef Addis, M. E., & Waltz, J. (2002). Implicit and untested assumptions about the role of psychotherapy treatment manuals in evidence-based mental practice. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 421-424. CrossRef
go back to reference Algemene Rekenkamer (2003). Tussen beleid en uitvoering – lessen uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 831, nrs. 1-2. Den Haag: sdu Uitgevers. Algemene Rekenkamer (2003). Tussen beleid en uitvoering – lessen uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 831, nrs. 1-2. Den Haag: sdu Uitgevers.
go back to reference Beenackers, A. A. J. M. (2002). Improvisatie in de behandelkamer. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57, 375-386. Beenackers, A. A. J. M. (2002). Improvisatie in de behandelkamer. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57, 375-386.
go back to reference Berkens, W. (2000). Praktijkgericht onderzoek en methodiekontwikkeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Berkens, W. (2000). Praktijkgericht onderzoek en methodiekontwikkeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bero, L. A., Grilli, R., Grimshaw, J. M., Harvey, E., Oxman, A. D., & Thompson, M. A. (1998). Closing the gap between research and practice: an overview of systematic reviews of interventions to promote implementation of research findings. British Medical Journal, 317, 465-468. PubMed Bero, L. A., Grilli, R., Grimshaw, J. M., Harvey, E., Oxman, A. D., & Thompson, M. A. (1998). Closing the gap between research and practice: an overview of systematic reviews of interventions to promote implementation of research findings. British Medical Journal, 317, 465-468. PubMed
go back to reference Beutler, L. E. (2002). It isn't the size, but the fit. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 434-438. CrossRef Beutler, L. E. (2002). It isn't the size, but the fit. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 434-438. CrossRef
go back to reference Bickman, L. (2002). The death of treatment as usual: an excellent first step on a long road. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 195-199. CrossRef Bickman, L. (2002). The death of treatment as usual: an excellent first step on a long road. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 195-199. CrossRef
go back to reference Bijl, B. (1996). Innovaties in de jeugdhulpverlening. Over het rendement en de soliditeit van nieuwe hulpprogramma's. Leiden: dswo Press. Bijl, B. (1996). Innovaties in de jeugdhulpverlening. Over het rendement en de soliditeit van nieuwe hulpprogramma's. Leiden: dswo Press.
go back to reference Boekholt, M. G. (1995). Programma-evaluatie. Sleutel tot kwaliteit. Utrecht: swp. Boekholt, M. G. (1995). Programma-evaluatie. Sleutel tot kwaliteit. Utrecht: swp.
go back to reference Bouwmeester, R., & Prins, J. (2002). Bijtende belangen? Pleidooi voor afwijken van protocollen. Nederlands Tijdschrift voor jeugdzorg, 6, 140-143. Bouwmeester, R., & Prins, J. (2002). Bijtende belangen? Pleidooi voor afwijken van protocollen. Nederlands Tijdschrift voor jeugdzorg, 6, 140-143.
go back to reference De Bruijn, H. (2001). Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording. Utrecht: Lemma. De Bruijn, H. (2001). Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording. Utrecht: Lemma.
go back to reference Freidson, E. (2001). Professionalism. The third logic. Chicago: The University of Chicago Press. Freidson, E. (2001). Professionalism. The third logic. Chicago: The University of Chicago Press.
go back to reference Gezondheidsraad (2000). Van implementeren naar leren. Het belang van tweerichtingsverkeer tussen praktijk en wetenschap in de gezondheidszorg (publicatie nr. 2000/18). Den Haag: Gezondheidsraad. Gezondheidsraad (2000). Van implementeren naar leren. Het belang van tweerichtingsverkeer tussen praktijk en wetenschap in de gezondheidszorg (publicatie nr. 2000/18). Den Haag: Gezondheidsraad.
go back to reference Grol, R., Burgers, J., & Wensing, M. (2001). Kenmerken van succesvolle innovaties. In R. Grol, & M. Wensing (Red.), Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg (pp. 91-104). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Grol, R., Burgers, J., & Wensing, M. (2001). Kenmerken van succesvolle innovaties. In R. Grol, & M. Wensing (Red.), Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg (pp. 91-104). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Grol, R., Timmermans, A., & Wensing, M. (2001). Implementatie op de werkvloer: lessen uit de praktijk. In R. Grol, & M. Wensing (Red.), Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg (pp. 415-432). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Grol, R., Timmermans, A., & Wensing, M. (2001). Implementatie op de werkvloer: lessen uit de praktijk. In R. Grol, & M. Wensing (Red.), Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg (pp. 415-432). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Grol, R., & Wensing, M. (Red.) (2001). Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Grol, R., & Wensing, M. (Red.) (2001). Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Hays, S. C. (2002). Getting to dissimination. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 410-415. CrossRef Hays, S. C. (2002). Getting to dissimination. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 410-415. CrossRef
go back to reference Henggeler, S. W., Lee, T., & Burns, J. A. (2002). What happens after the innovation is identified? Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 191-194. CrossRef Henggeler, S. W., Lee, T., & Burns, J. A. (2002). What happens after the innovation is identified? Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 191-194. CrossRef
go back to reference Higgitt, A., & Fonagy, P. (2002). Clinical effectiveness. British Journal of Psychiatry, 181, 170-174. PubMed Higgitt, A., & Fonagy, P. (2002). Clinical effectiveness. British Journal of Psychiatry, 181, 170-174. PubMed
go back to reference Hoekstra, L. (2003). Laat de psychotherapie bloeien in vrijheid. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 58, 332-334. Hoekstra, L. (2003). Laat de psychotherapie bloeien in vrijheid. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 58, 332-334.
go back to reference Horjus, B., & Baerveldt, C. (2001). Wasmachines, Glen Mills of het taakvaardigheidsmodel. Presentatie en illustratie van een methode om interventies in residentiële instellingen voor jeugdigen te vergelijken. Kind en Adolescent, 22, 257-267. Horjus, B., & Baerveldt, C. (2001). Wasmachines, Glen Mills of het taakvaardigheidsmodel. Presentatie en illustratie van een methode om interventies in residentiële instellingen voor jeugdigen te vergelijken. Kind en Adolescent, 22, 257-267.
go back to reference Hulscher, M., Wensing, M., & Grol, R. (2000). Effectieve implementatie: theorieën en strategieën. Den Haag: Zorgonderzoek Nederland. Hulscher, M., Wensing, M., & Grol, R. (2000). Effectieve implementatie: theorieën en strategieën. Den Haag: Zorgonderzoek Nederland.
go back to reference Hutschemaekers, G. (2001). Onder professionals. Hulpverleners en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Nijmegen: Sun. Hutschemaekers, G. (2001). Onder professionals. Hulpverleners en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Nijmegen: Sun.
go back to reference Implementatieprogramma Wet op de jeugdzorg 2001-2003. Brief van de Staatssecretaris van vws en de Staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer. Den Haag, 9 april 2001, kenmerk djb/jhv-2168493. Implementatieprogramma Wet op de jeugdzorg 2001-2003. Brief van de Staatssecretaris van vws en de Staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer. Den Haag, 9 april 2001, kenmerk djb/jhv-2168493.
go back to reference Janssen, M., & Konijn, C. (2000). Zorgprogrammering in den vreemde. Een literatuuronderzoek naar de vernieuwing en programmering van de jeugdzorg in het buitenland. Utrecht/Den Haag: nizw/Ministerie van vws. Janssen, M., & Konijn, C. (2000). Zorgprogrammering in den vreemde. Een literatuuronderzoek naar de vernieuwing en programmering van de jeugdzorg in het buitenland. Utrecht/Den Haag: nizw/Ministerie van vws.
go back to reference Jensen, P. S. (2002). Putting science to work: a statewide attempt to identify and implement effective interventions. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 223-224. CrossRef Jensen, P. S. (2002). Putting science to work: a statewide attempt to identify and implement effective interventions. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 223-224. CrossRef
go back to reference Lambert, M. J., & Bergin, A. E. (1994). The effectiveness of psychotherapy. In A. E. Bergin, & S. L. Garfield (Eds.), Handbook of psychotherapy and behaviour change (pp. 143-189). New York: Wiley. Lambert, M. J., & Bergin, A. E. (1994). The effectiveness of psychotherapy. In A. E. Bergin, & S. L. Garfield (Eds.), Handbook of psychotherapy and behaviour change (pp. 143-189). New York: Wiley.
go back to reference Luborsky, L., Rosenthal, R., Diguer, L., Andrusyna, T. P., Berman, J. S., Levitt, J. T., Seligman, D. A., & Krause, E. D. (2002). The Dodo bird verdict is alive and well – mostly. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 2-12. CrossRef Luborsky, L., Rosenthal, R., Diguer, L., Andrusyna, T. P., Berman, J. S., Levitt, J. T., Seligman, D. A., & Krause, E. D. (2002). The Dodo bird verdict is alive and well – mostly. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 2-12. CrossRef
go back to reference Messer, S. B., & Wampold, B. E. (2002). Let's face facts: common factors are more potent than specific therapy ingredients. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 21-25. CrossRef Messer, S. B., & Wampold, B. E. (2002). Let's face facts: common factors are more potent than specific therapy ingredients. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 21-25. CrossRef
go back to reference Ondersteuningsprogramma Jeugdzorg 2003-2005. Utrecht: mo-Groep/Collegio/ nizw Jeugd. Ondersteuningsprogramma Jeugdzorg 2003-2005. Utrecht: mo-Groep/Collegio/ nizw Jeugd.
go back to reference Oudendijk, N., De Vries, P., & Schrijvers, G. (2002). Samenvatting, conclusies en aanbevelingen: sneller van kennis naar actie. In G. Schrijvers, N. Oudendijk, P. de Vries, & M. Hageman (Red.), Moderne patiëntenzorg in Nederland. Van kennis naar actie (pp. 239-251). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Oudendijk, N., De Vries, P., & Schrijvers, G. (2002). Samenvatting, conclusies en aanbevelingen: sneller van kennis naar actie. In G. Schrijvers, N. Oudendijk, P. de Vries, & M. Hageman (Red.), Moderne patiëntenzorg in Nederland. Van kennis naar actie (pp. 239-251). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Patton, M. Q. (1997). Utilization focused evaluation (third edition). London: Sage. Patton, M. Q. (1997). Utilization focused evaluation (third edition). London: Sage.
go back to reference Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (fourth edition). New York: The Free Press. Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (fourth edition). New York: The Free Press.
go back to reference Schrijvers, G., Oudendijk, N., De Vries, P., & Hageman, M. (Red.) (2002). Moderne patiëntenzorg in Nederland. Van kennis naar actie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Schrijvers, G., Oudendijk, N., De Vries, P., & Hageman, M. (Red.) (2002). Moderne patiëntenzorg in Nederland. Van kennis naar actie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Spierts, M. (2000). De achilleshiel van het nizw. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 54, 14-15. Spierts, M. (2000). De achilleshiel van het nizw. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 54, 14-15.
go back to reference Spierts, M., Veldboer, L., Vlaar, P., & Peters, F. (2003). De professionaliteit gesmoord. Tijdschrift voor de sociale sector, 57, 10-15. Spierts, M., Veldboer, L., Vlaar, P., & Peters, F. (2003). De professionaliteit gesmoord. Tijdschrift voor de sociale sector, 57, 10-15.
go back to reference Swieringa, J., & Wierdsma, A. F. M. (1990). Op weg naar een lerende organisatie. Groningen: Wolters Noordhoff. Swieringa, J., & Wierdsma, A. F. M. (1990). Op weg naar een lerende organisatie. Groningen: Wolters Noordhoff.
go back to reference Tonkens, E. (2003). Als je het nooit goed doet. Tijdschrift voor de sociale sector, 57, 4-11. Tonkens, E. (2003). Als je het nooit goed doet. Tijdschrift voor de sociale sector, 57, 4-11.
go back to reference Van der Steege, M. (2003). Gewoon goed hulpverlenen. Over de cliënt centraal, vraaggericht werken en cliëntenparticipatie in de jeugdzorg. Utrecht: nizw. Van der Steege, M. (2003). Gewoon goed hulpverlenen. Over de cliënt centraal, vraaggericht werken en cliëntenparticipatie in de jeugdzorg. Utrecht: nizw.
go back to reference Van Lakerveld, J., Metselaar, J., & Zonneveld, A. (2001). Effecten van projecten. Succesindicatoren in preventieprojecten gericht op 12-minners. Eindrapportage. Utrecht: Stichting Jeugdinformatie Nederland. Van Lakerveld, J., Metselaar, J., & Zonneveld, A. (2001). Effecten van projecten. Succesindicatoren in preventieprojecten gericht op 12-minners. Eindrapportage. Utrecht: Stichting Jeugdinformatie Nederland.
go back to reference Van Splunteren, P., Van Everdingen, J., Janssen, S., Minkman, M., Rouppe van der Voort, M., Schouten, L., & Verhoeven, M. (2003). Doorbreken met resultaten. Verbetering van de patiëntenzorg met de Doorbraakmethode. Assen: Van Gorcum. Van Splunteren, P., Van Everdingen, J., Janssen, S., Minkman, M., Rouppe van der Voort, M., Schouten, L., & Verhoeven, M. (2003). Doorbreken met resultaten. Verbetering van de patiëntenzorg met de Doorbraakmethode. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Van Strien, P. J. (1984). Naar de verwetenschappelijking van de praktijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 23, 162-180. Van Strien, P. J. (1984). Naar de verwetenschappelijking van de praktijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 23, 162-180.
go back to reference Van Vlijmen, J. (1999). kwis handboek. Amsterdam: Concern/Bureau Welzijnsmarketing. Van Vlijmen, J. (1999). kwis handboek. Amsterdam: Concern/Bureau Welzijnsmarketing.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2001). Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: valt er wat te keren? Kind en Adolescent, 22, 326-341. CrossRef Van Yperen, T. A. (2001). Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: valt er wat te keren? Kind en Adolescent, 22, 326-341. CrossRef
go back to reference Van Yperen, T. A. (2003a). Resultaten in de jeugdzorg. Begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: nizw. Van Yperen, T. A. (2003a). Resultaten in de jeugdzorg. Begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: nizw.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2003b). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Utrecht: nizw. Van Yperen, T. A. (2003b). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Utrecht: nizw.
go back to reference Van Zoest, C. (2002). Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties. Met succes overleven in een concurrerende markt. Soest: Nelissen. Van Zoest, C. (2002). Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties. Met succes overleven in een concurrerende markt. Soest: Nelissen.
go back to reference Weggeman, M. (2001). Kennismanagement. Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties (vierde druk). Schiedam: Spectrum. Weggeman, M. (2001). Kennismanagement. Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties (vierde druk). Schiedam: Spectrum.
go back to reference Zuijdenhout, R. (2002). Protocol is geen juridisch panacee. Psy, 6, 22-23. Zuijdenhout, R. (2002). Protocol is geen juridisch panacee. Psy, 6, 22-23.
Metagegevens
Titel
Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid
Instrumenten voor een effectievere jeugdzorg
Auteur
Tom A. van Yperen
Publicatiedatum
01-03-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060898

Andere artikelen Uitgave 1/2004

Kind en adolescent 1/2004 Naar de uitgave