Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2012 | Onderzoek | Uitgave 2/2012

TPO - De Praktijk 2/2012

Praktijkondersteuner-ggz maakt verwachtingen waar

Tijdschrift:
TPO - De Praktijk > Uitgave 2/2012
Auteurs:
prof.dr. P. F. M. Verhaak, D. A. A. Y. van der Zee, dr. M. Conradi, R. Bos
Belangrijke opmerkingen
Mogelijke belangenverstrengeling: geen.
Het onderzoek is opgezet als een wetenschappelijke stage waarvoor Douwinde van der Zee de dataverzameling heeft verricht. Peter Verhaak heeft een en ander opgezet en begeleid uit hoofde van zijn functie aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde. De portokosten en kopieerkosten voor vragenlijsten en formulieren zijn betaald door ELANN.
programmaleider GGZ en eerste lijn (Nivel) en hoogleraar GGZ in huisartspraktijk
student geneeskunde
extern adviseur
adviseur eerstelijnszorg

Samenvatting

Doel

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Er is niet veel bekend over de dagelijkse werkzaamheden en over de variatie in werkzaamheden tussen de praktijkondersteuners- ggz. Dit is het eerste onderzoek naar de werkzaamheden van praktijkondersteuners-ggz.

Methode

Gedurende drie maanden registreerden negentien praktijkondersteuners-ggz hun activiteiten per patiënt. De patiënten vulden een korte vragenlijst in. De praktijkondersteuners-ggz registreerden de symptomen van de patiënten, de behandeling, de eventuele verwijzing, en de duur van de sessie.

Resultaten

Praktijkondersteuners-ggz komen de meest gangbare psychische en psychosociale problemen tegen. Ze hebben gemiddeld ongeveer drie contacten, en zelden meer dan vijf per patiënt. Ongeveer tweederde van de patiënten krijgt enige vorm van behandeling en bij eenderde volgt een verwijzing, meestal naar een eerstelijnspsycholoog of specialistische ggz.

Beschouwing

Uit deze eerste resultaten concluderen wij dat een praktijkondersteuner-ggz een belangrijke aanvulling kan bieden op de huidige geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder bij probleemverheldering en bij doorverwijzing naar de juiste instantie.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

TPO De Praktijk

TPO De Praktijk is het tijdschrift voor praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die zich graag ontwikkelen in hun vak. In het tijdschrift vindt u casuïstiek, achtergrondartikelen over aandoeningen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook brengt de redactie actualiteiten, inspirerende interviews en reportages over interessante projecten.
Het tijdschrift wordt samengesteld door een vakkundige reactie, die bestaat uit praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die dagelijks in de praktijk werken.
TPO De Praktijk is een uitgave van het Nederlands Huisartsengenootschap en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, in samenwerking met de afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners van V&VN.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2012

TPO - De Praktijk 2/2012 Naar de uitgave

Weet je dit?

Antwoorden