Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2015

01-06-2015 | Origineel artikel

Postoperatieve wondinfecties na kophalsprotheseplaatsing effecten van surveillance en registratie

Auteurs: S.G. Strang, M. Heeres, R.J.A. Diepersloot, G.J. Clevers, E.J.M.M. Verleisdonk

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 3/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel: Een postoperatieve wondinfectie is een gevreesde complicatie na heupfractuurchirurgie. Wanneer deze complicaties in een ziekenhuis vaak voorkomen, zullen gerichte maatregelen genomen moeten worden. Het doel van deze studie is om het percentage postoperatieve wondinfecties na kop-halsprotheseplaatsing, vóór en ná de implementatie van maatregelen te vergelijken. Opzet: Een retrospectief cohortonderzoek in een regionaal opleidingsziekenhuis.
Methode: Postoperatieve wondinfecties zijn retrospectief vastgesteld door een onafhankelijke afdeling op basis van richtlijnen van het PREZIES-netwerk. De percentages postoperatieve wondinfecties vóór en ná de introductie van gerichte maatregelen, zijn univariaat en multivariaat (met correctie voor leeftijd, ASA-classificatie, operatieduur en heroperatie) met elkaar vergeleken.
Resultaten: In 2008 ontwikkelde 17,2% van de patiënten een postoperatieve wondinfectie. Sinds implementatie van gerichte maatregelen is dit percentage gedaald tot 6,5% (odds ratio (OR) = 0,32; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) = 0,11-0,93; p = 0,04) in 2010, 3,8% (OR = 0,18; 95%-BI = 0,06-0,59; p < 0,01) in 2011 en 4,2% (OR = 0,21; 95%-BI = 0,07-0,64; p < 0,01) in 2012.
Conclusie: Surveillance en registratie hebben geleid tot bewustwording van het hoge percentage postoperatieve wondinfecties na een kop-halsprotheseplaatsing. Na de implementatie van gerichte maatregelen werd een significante daling gezien van het percentage postoperatieve wondinfecties na deze ingreep.
Literatuur
1.
go back to reference Pollard TC, Newman JE, Barlow NJ, et al. Deep wound infection after proximal femoral fracture: consequences and costs. J Hosp Infect. 2006;63(2):133-9.PubMedCrossRef Pollard TC, Newman JE, Barlow NJ, et al. Deep wound infection after proximal femoral fracture: consequences and costs. J Hosp Infect. 2006;63(2):133-9.PubMedCrossRef
2.
go back to reference Weber WP, Zwahlen M, Reck S, et al. Economic burden of surgical site infections at a European university hospital. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(7):623-9.PubMedCrossRef Weber WP, Zwahlen M, Reck S, et al. Economic burden of surgical site infections at a European university hospital. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(7):623-9.PubMedCrossRef
3.
go back to reference Wille JC, Boer AS de. Risico op ziekenhuisinfecties gehalveerd door surveillance, preventie loont. Kwaliteit in Beeld. 2003;13(1):3-5. Wille JC, Boer AS de. Risico op ziekenhuisinfecties gehalveerd door surveillance, preventie loont. Kwaliteit in Beeld. 2003;13(1):3-5.
4.
go back to reference Benthem BHB van, Kooij TII van der, Mannien J, Wille JC. Landelijk prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties. Infectieziekten Bulletin 2008. 2008;19(2):87-9. Benthem BHB van, Kooij TII van der, Mannien J, Wille JC. Landelijk prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties. Infectieziekten Bulletin 2008. 2008;19(2):87-9.
5.
go back to reference Mannien J, Hof S van den, Muilwijk J, et al. Trends in the incidence of surgical site infection in the Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(12):1132-8.PubMedCrossRef Mannien J, Hof S van den, Muilwijk J, et al. Trends in the incidence of surgical site infection in the Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(12):1132-8.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Kasteren ME van, Gyssens IC, Kullberg BJ, et al. Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. V. SWAB-richtlijnen voor perioperatieve antibiotische profylaxe. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144(43):2049-55.PubMed Kasteren ME van, Gyssens IC, Kullberg BJ, et al. Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. V. SWAB-richtlijnen voor perioperatieve antibiotische profylaxe. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144(43):2049-55.PubMed
7.
go back to reference Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, et al. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20(4):250-78; quiz 79-80. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, et al. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20(4):250-78; quiz 79-80.
8.
go back to reference Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, et al. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: a modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol. 1992;13(10):606-8.PubMedCrossRef Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, et al. CDC definitions of nosocomial surgical site infections, 1992: a modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol. 1992;13(10):606-8.PubMedCrossRef
9.
go back to reference Aagaard H, Noer HH, Scavenius M, et al. Computer registration of infections used to measure the effect of prophylactic antibiotics on postoperative infections following osteosynthesis in hip fractures. J Hosp Infect. 1994;27(4):257-62.PubMedCrossRef Aagaard H, Noer HH, Scavenius M, et al. Computer registration of infections used to measure the effect of prophylactic antibiotics on postoperative infections following osteosynthesis in hip fractures. J Hosp Infect. 1994;27(4):257-62.PubMedCrossRef
10.
go back to reference Geubbels EL, Nagelkerke NJ, Mintjes-De Groot AJ, et al. Reduced risk of surgical site infections through surveillance in a network. Int J Qual Health Care. 2006;18(2):127-33.PubMedCrossRef Geubbels EL, Nagelkerke NJ, Mintjes-De Groot AJ, et al. Reduced risk of surgical site infections through surveillance in a network. Int J Qual Health Care. 2006;18(2):127-33.PubMedCrossRef
11.
go back to reference Mannien J, Wille JC, Snoeren RL, Hof S van den. Impact of postdischarge surveillance on surgical site infection rates for several surgical procedures: results from the nosocomial surveillance network in The Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(8):809-16.PubMedCrossRef Mannien J, Wille JC, Snoeren RL, Hof S van den. Impact of postdischarge surveillance on surgical site infection rates for several surgical procedures: results from the nosocomial surveillance network in The Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(8):809-16.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Wilson J, Charlett A, Leong G, et al. Rates of surgical site infection after hip replacement as a hospital performance indicator: analysis of data from the English mandatory surveillance system. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(3):219-26.PubMedCrossRef Wilson J, Charlett A, Leong G, et al. Rates of surgical site infection after hip replacement as a hospital performance indicator: analysis of data from the English mandatory surveillance system. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29(3):219-26.PubMedCrossRef
13.
go back to reference Mannien J, Zeeuw AE van der, Wille JC, Hof S van den. Validation of surgical site infection surveillance in the Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28(1):36-41.PubMedCrossRef Mannien J, Zeeuw AE van der, Wille JC, Hof S van den. Validation of surgical site infection surveillance in the Netherlands. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28(1):36-41.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Mannien J, Kasteren ME van, Nagelkerke NJ, et al. Effect of optimized antibiotic prophylaxis on the incidence of surgical site infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(12):1340-6.PubMedCrossRef Mannien J, Kasteren ME van, Nagelkerke NJ, et al. Effect of optimized antibiotic prophylaxis on the incidence of surgical site infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27(12):1340-6.PubMedCrossRef
15.
go back to reference Kasteren ME van, Mannien J, Ott A, et al. Antibiotic prophylaxis and the risk of surgical site infections following total hip arthroplasty: timely administration is the most important factor. Clin Infect Dis. 2007;44(7):921-7.PubMedCrossRef Kasteren ME van, Mannien J, Ott A, et al. Antibiotic prophylaxis and the risk of surgical site infections following total hip arthroplasty: timely administration is the most important factor. Clin Infect Dis. 2007;44(7):921-7.PubMedCrossRef
16.
go back to reference Leaper DJ. Risk factors for surgical infection. J Hosp Infect. 1995;30 Suppl:127-39. Leaper DJ. Risk factors for surgical infection. J Hosp Infect. 1995;30 Suppl:127-39.
17.
go back to reference Browne JA, Pietrobon R, Olson SA. Hip fracture outcomes: does surgeon or hospital volume really matter? J Trauma. 2009;66(3):809-14.PubMedCrossRef Browne JA, Pietrobon R, Olson SA. Hip fracture outcomes: does surgeon or hospital volume really matter? J Trauma. 2009;66(3):809-14.PubMedCrossRef
18.
go back to reference Folbert E, Smit R, Velde D van der, et al. Multidisciplinair zorgpad voor oudere patienten met een heupfractuur: resultaten van implementatie in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie, Almelo. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(26):A3197.PubMed Folbert E, Smit R, Velde D van der, et al. Multidisciplinair zorgpad voor oudere patienten met een heupfractuur: resultaten van implementatie in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie, Almelo. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(26):A3197.PubMed
Metagegevens
Titel
Postoperatieve wondinfecties na kophalsprotheseplaatsing effecten van surveillance en registratie
Auteurs
S.G. Strang
M. Heeres
R.J.A. Diepersloot
G.J. Clevers
E.J.M.M. Verleisdonk
Publicatiedatum
01-06-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 3/2015
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-015-0015-z

Andere artikelen Uitgave 3/2015

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 3/2015 Naar de uitgave