Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2008

01-03-2008 | Wetenschappelijke artikelen

Positie van de eerstelijnspsycholoog in de geestelijke gezondheidszorg

Auteurs: M. J. Emmen, S. A. Meijer, P. F. M. Verhaak

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Eerstelijnspsychologen bieden binnen de eerstelijn kortdurende hulp bij psychische en psychosociale problemen. Er wordt nagegaan in hoeverre de maatregelen ter versterking van de eerstelijns GGZ gedurende de afgelopen 10 jaar geleid hebben tot veranderingen in het aantal eerstelijnspsychologen en de zorg die zij verlenen. Gedurende de afgelopen jaren is de capaciteit aan eerstelijnspsychologen toegenomen. In de hulpverlening door de eerstelijnspsycholoog hebben zich weinig veranderingen voorgedaan. De gemiddelde duur van de behandeling is afgenomen. Ook in de verwijsstromen van en naar de eerstelijnspsycholoog is niet veel veranderd. De meerderheid van de cliënten bij de eerstelijnspsycholoog is doorverwezen door de huisarts en de eerstelijnspsycholoog verwijst een derde deel van de cliënten door naar de tweedelijns geestelijke en somatische gezondheidszorg. Geconcludeerd wordt dat de sterkere positie van de beroepsgroep vooral blijkt uit de toename van het aantal eerstelijnspsychologen. Mogelijke effecten ten gevolge van de opname van de kortdurende eerstelijnspsychologische zorg in het basispakket van de ziektekostenverzekering worden besproken.
Literatuur
1.
go back to reference Wentink M, Hattum MJC, Hutschemaekers G. De eerstelijnspsycholoog gevolgd. Utrecht: Trimbosinstituut, 2002. Wentink M, Hattum MJC, Hutschemaekers G. De eerstelijnspsycholoog gevolgd. Utrecht: Trimbosinstituut, 2002.
2.
go back to reference LVE. Richtlijn intake en indicatiestelling. Amsterdam: LVE, 2005. LVE. Richtlijn intake en indicatiestelling. Amsterdam: LVE, 2005.
3.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beleidsvisie GGZ. Den Haag: Elkerhout, 1999. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beleidsvisie GGZ. Den Haag: Elkerhout, 1999.
4.
go back to reference NIP, LVE. Werk en psychische klachten. Richtlijn voor psychologen. Amsterdam: NIP/LVE, 2005. NIP, LVE. Werk en psychische klachten. Richtlijn voor psychologen. Amsterdam: NIP/LVE, 2005.
5.
go back to reference Stichting HKZ. Certificatieschema Eerstelijnspsychologenpraktijken. PLAATS: Stichting HKZ, 2004. Stichting HKZ. Certificatieschema Eerstelijnspsychologenpraktijken. PLAATS: Stichting HKZ, 2004.
6.
go back to reference NIP. Kwalificatieregeling Eerstelijnspsychologie. Amsterdam: NIP, 2005. NIP. Kwalificatieregeling Eerstelijnspsychologie. Amsterdam: NIP, 2005.
7.
go back to reference IJland CM, Drouven LE. Eindrapportage project Verruiming financiële toegankelijkheid eerstelijnspsychologen. Enschede: HHM, 2003. IJland CM, Drouven LE. Eindrapportage project Verruiming financiële toegankelijkheid eerstelijnspsychologen. Enschede: HHM, 2003.
8.
go back to reference Meijer SA, Zantinge EM, Verhaak PFM. Evaluatie versterking eerstelijns GGZ: Eindrapportage landelijk onderzoek. Utrecht: NIVEL, 2004. Meijer SA, Zantinge EM, Verhaak PFM. Evaluatie versterking eerstelijns GGZ: Eindrapportage landelijk onderzoek. Utrecht: NIVEL, 2004.
9.
go back to reference Verweij A, Lucht F van der. Wat is de huidige situatie? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://​www.​nationaalkompas.​nl> Bevolking\ Scholing en opleiding, 6 december 2006. Verweij A, Lucht F van der. Wat is de huidige situatie? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://​www.​nationaalkompas.​nl> Bevolking\ Scholing en opleiding, 6 december 2006.
10.
go back to reference Landelijke commissie geestelijke volksgezondheid. Zorg van velen. Eindrapport van de landelijke commissie geestelijke volksgezondheid. Den Haag: Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid, 2002. Landelijke commissie geestelijke volksgezondheid. Zorg van velen. Eindrapport van de landelijke commissie geestelijke volksgezondheid. Den Haag: Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid, 2002.
11.
go back to reference Verhaak PFM, Emmen MJ, Winckers M. Het aanbod aan eerstelijns psychologische zorg. De Psycholoog 2007;42: XX-XX. Verhaak PFM, Emmen MJ, Winckers M. Het aanbod aan eerstelijns psychologische zorg. De Psycholoog 2007;42: XX-XX.
12.
go back to reference Verhaak PFM, Groenendijk J, Zantinge EM, Vonk E, Voordouw I, Veen C van de. GGZ-consultaties aan de Eerstelijnszorg: eindrapportage. Utrecht: NIVEL, 2006. Verhaak PFM, Groenendijk J, Zantinge EM, Vonk E, Voordouw I, Veen C van de. GGZ-consultaties aan de Eerstelijnszorg: eindrapportage. Utrecht: NIVEL, 2006.
13.
go back to reference Hingstman L, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen – peiling 2007. Utrecht: NIVEL, 2007. Hingstman L, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen – peiling 2007. Utrecht: NIVEL, 2007.
14.
go back to reference Meer A van der, Salehi-Roos L. Kinderen en jeugdigen in de eerste lijn. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C (red). Handboek psychologie in de eerstelijn.. Amsterdam: Hartcourt Assessment, 2006, p.283-300. Meer A van der, Salehi-Roos L. Kinderen en jeugdigen in de eerste lijn. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C (red). Handboek psychologie in de eerstelijn.. Amsterdam: Hartcourt Assessment, 2006, p.283-300.
15.
go back to reference Broek E. Ouderen en de eerstelijnspsychologie. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C (red). Handboek psychologie in de eerstelijn. Amsterdam: Hartcourt Assessment BV, 2006, p.301-15. Broek E. Ouderen en de eerstelijnspsychologie. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C (red). Handboek psychologie in de eerstelijn. Amsterdam: Hartcourt Assessment BV, 2006, p.301-15.
16.
go back to reference Have M ten, Depla M, Pot AM. Welke rol speelt de eerstelijnspsycholoog voor ouderen met psychische problemen? Utrecht: Trimbos/LVE, 2007. Have M ten, Depla M, Pot AM. Welke rol speelt de eerstelijnspsycholoog voor ouderen met psychische problemen? Utrecht: Trimbos/LVE, 2007.
17.
go back to reference Boedjarath I, Colijn S. Culturele diversiteit in de eerstelijn. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C (red.) Handboek psychologie in de eerstelijn. Amsterdam: Hartcourt Assessment, 2006, p.316-31. Boedjarath I, Colijn S. Culturele diversiteit in de eerstelijn. In: Lamers E, Bosch F, Hinderink L, Verschuren C (red.) Handboek psychologie in de eerstelijn. Amsterdam: Hartcourt Assessment, 2006, p.316-31.
18.
go back to reference Emmen MJ, Meijer SA, Heideman JMC, Laurant MG, Verhaak PFM. Versterking van de eerstelijns GGZ: Effecten op langere termijn. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:166-73. Emmen MJ, Meijer SA, Heideman JMC, Laurant MG, Verhaak PFM. Versterking van de eerstelijns GGZ: Effecten op langere termijn. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:166-73.
19.
go back to reference Romeijnders ACM, Lamers ETT, Vriezen JA, et al. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Depressieve stoornis. Huisarts Wet 2006;49:209-12. Romeijnders ACM, Lamers ETT, Vriezen JA, et al. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Depressieve stoornis. Huisarts Wet 2006;49:209-12.
20.
go back to reference Vriezen JA, Lamers ETT,Faber E, et al. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Angsstoornissen. Huisarts Wet 2007;50:S1-S4. Vriezen JA, Lamers ETT,Faber E, et al. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Angsstoornissen. Huisarts Wet 2007;50:S1-S4.
21.
go back to reference Meijer SA, Smit F, Schoemaker CG, Cuijpers P (red). Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen. RIVMrapport 270672001. Bilthoven / Utrecht: RIVM / Trimbos-instituut, 2006. Meijer SA, Smit F, Schoemaker CG, Cuijpers P (red). Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen. RIVMrapport 270672001. Bilthoven / Utrecht: RIVM / Trimbos-instituut, 2006.
22.
go back to reference LVE. Profileren, positioneren en excellereren vanuit een nieuw perspectief. Beleidsprogramma 2006-2010. Amsterdam: LVE, 2005. LVE. Profileren, positioneren en excellereren vanuit een nieuw perspectief. Beleidsprogramma 2006-2010. Amsterdam: LVE, 2005.
Metagegevens
Titel
Positie van de eerstelijnspsycholoog in de geestelijke gezondheidszorg
Auteurs
M. J. Emmen
S. A. Meijer
P. F. M. Verhaak
Publicatiedatum
01-03-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3/2008
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082052

Andere artikelen Uitgave 3/2008

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2008 Naar de uitgave